Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Аудит безготівкових розрахунківКУРСОВА РОБОТА

ЗМІСТ

ВСТУП

В умовах побудови ринкових відносин в економіці України, впровадження ринкових механізмів, структурних перебудов, реформування форм власності і податкової системи, підвищуються вимоги до бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як джерела достовірної інформації для прийняття суб’єктами ринку (підприємствами) економічно обґрунтованих рішень і передбачення ризиків у своїй операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності.

Чітко налагоджений облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств сприяє виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), що є обов’язковою умовою функціонування підприємств в ринковій економіці.

Зараз у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, аналіз і аудит для того, щоб контролювати і вдосконалювати свою роботу.

В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших факторів підвищення ефективності діяльності підприємства є покращення використання оборотних активів, їх стан та раціональне використання прямо впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. В структурі оборотних активів центральне місце належить безготівковим розрахункам.

Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва і своєчасність відвантаження і реалізації продукції. Оформляються і закріплюються господарські зв'язки договорами, згідно з якими одне підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, а інше - їх покупцем, споживачем, а виходить, і платником.

Підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали й інші товарно-матеріальні цінності і послуги; з покупцями - за куплені ними товари; із замовниками - за виконані роботи і послуги.

Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями безпосередньо впливає на прискорення оборотності обігових коштів і своєчасне надходження коштів.

Між підприємствами, установами й організаціями більшість розрахунків проводяться безготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування (переказу) коштів з рахунка платника на рахунок одержувача за допомогою різних банківських операцій (кредитних і розрахункових), що заміняють готівку в обороті. При цьому посередником при розрахунках між підприємствами й організаціями виступають відповідні установи банків (державні і комерційні).

В умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати чи несвоєчасної оплати рахунків збільшується, це приводить до появи дебіторської і кредиторської заборгованості. Частина цієї заборгованості в процесі фінансово - господарської діяльності неминуче буде простроченою і повинна знаходиться в рамках припустимих значень.

В роботі обґрунтовується необхідність і мета аудиту безготівкових розрахунків, а також розкривається методика проведення аудиту безготівкових розрахунків.

 

1. Економічна суть грошових розрахунків.

1.1. Необхідність, значення та сутність грошових розрахунків.

У системі товарно-грошових відносин одним з етапів безперервного кругообігу і обігу основних і оборотних коштів підприємств є грошова форма вартості: за гроші вони купують засоби виробництва, здійснюють капітальні вкладення, тобто витрати на відтворення знарядь праці; підприємства виробничої сфери купують сировину та інші предмети праці, які з`єднуючись із робочою силою, дають можливість виробляти нові товари. Тільки реалізувавши ці товари, тільки отримавши за них гроші підприємства мають змогу знову авансувати їх і продовжити процес виробництва, в іншому випадку він перерветься. До того ж через розрахунки відбувається визнання у сфері обігу суспільної необхідності вироблених товарів.

За економічною сутністю грошові розрахунки поділяються на такі групи:

платежі, що забезпечують процес будь-якого виробництва (купівля предметів та засобів праці, виплата заробітної плати)

платежі, що здійснюються у зв`язку з виконанням фінансових зобов`язань (сплата податків, обов`язкових відрахувань і зборів)

спрямування коштів на відшкодування витрат и формування нагромаджень

отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам

Отже, суть грошових розрахунків полягає в тому, що суб`єкти підприємництва проводять платежі один одному за товарно-матеріальні цінності і надані послуги, за зобов`язаннями перед фінансово-кредитними установами і працівниками шляхом перерахування або виплати належних сум з рахунку платника на рахунок одержувача, або зарахування взаємної заборгованості.

Грошові розрахунки можуть набирати грошової і безготівкової форми. Перевага віддається, як правило, безготівковим грошовим розрахункам. Це пояснюється тим, що при використанні безготівкових розрахунків досягається значна економія витрат на їх здійснення.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12