Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

Інвентаризація товарних запасів і облік їх результатів в оптовій торгівлі на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”

План роботи

ВСТУП.

Облік є невід’ємною складовою частиною господарської діяльності. Поява обліку це наслідок економічного прогресу, адже чим складнішою та різноманітнішою ставала господарська діяльність, тим складнішою ставав облік, розширювалися його функції та ускладнювалися завдання. Розвитку обліку в різних країнах притаманні певні особливості, але його основні напрямки зберігають схожі тенденції. Це підтверджує правильність висновку про закономірність виникнення обліку та пояснює існування елементів бухгалтерського обліку, які залишаються незмінними протягом багатьох століть і властиві обліковим системам усіх країн світу.

Бухгалтерський облік в Україні, як і в країнах з розвинутою ринковою економікою, поділяється на фінансовий і управлінський. Ведення фінансової бухгалтерії в Україні є обов’язковим для всіх підприємств. Фінансова бухгалтерія фіксує інформацію про поточні витрати у по елементному розрізі, а саме : прибутки підприємства, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, розміри фінансових інвестицій, стан джерел фінансування тощо.

Фінансова звітність оприлюднюється, вона не становить комерційної таємниці підприємства. Система формування фінансової звітності повинна бути прозорою, доступною для розуміння компетентними користувачами. Усі ці фактори зумовлюють чітку регламентацію структури, форми зовнішньої звітності.

Що стосується внутрішньої облікової системи на підприємстві, то питання про те, створювати її чи ні, як правило, вирішує безпосередньо власник чи уповноважений ним орган.

Бухгалтерський облік в Україні ґрунтується на міжнародно визнаних нормах обліку та звітності, основні вимоги яких встановлені Законом та ведеться на підприємстві безпосередньо з дня його реєстрації до моменту ліквідації.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку, визначає облікову політику підприємства, має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Належним чином організований поточний облік дозволяє постійно слідкувати за господарською діяльністю підприємства і своєчасно повідомляти як про позитивні тенденції, так і про негативні явища. Але абсолютно точної картини ні поточний облік, ні складений на підставі його даних зведений облік не гарантують. Відбувається це з причин, які зазвичай не залежать від організації обліку.

Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад інвентаризації товарних запасів; організації обліку та планування інвентаризації товарних запасів, а саме організації первинного обліку, відображення результатів інвентаризації товарних запасів в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики проведення і організації інвентаризації товарних запасів.

Предметом дослідження є: товарі запаси, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з інвентаризацією товарних запасів.

Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю "Ольвія".

Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи. Робота заснована на використані нормативних документів і спеціальних теоретичних і практичних літературних джерел з проблем теми дослідження.

1.Інвентаризації – важливий елемент бухгалтерського обліку.

Під час звичайної операційної діяльності в кількісних та якісних характеристиках запасів, які знаходяться в місцях зберігання, можуть виникати зміни, ззовні часто непомітні і які неможливо виявити та задокументувати в момент їх виникнення, а саме: природні зміни маси або якості внаслідок біологічних, хімічних властивостей і фізичних дій, вплив змін температури або вологості повітря. Пов'язані з цими явищами зміни маси цінностей називають всиханням, розпиленням, розтрушенням, випаровуванням тощо.

Навіть при найохайнішому здійсненні розрахунків між підприємством та його контрагентами (постачальниками, покупцями та іншими дебіторами і кредиторами) можуть виникнути розбіжності та суперечки з приводу окремих вимог та зобов'язань. Для їх вирішення необхідно повертатись до раніше зроблених записів, перевіряти і при необхідності вносити відповідні поправки та уточнення до них.

Не завжди виконується вимога щодо вибуття матеріальних цінностей з місця зберігання за наявності бездоганно складених виправдовуючих документів. Порушення діючих правил зберігання і визначення фактичної наявності та якості матеріальних цінностей (прорахунки, пересортування, обважування), що надішли і списані. На практиці розрізняють об'єктивні і суб'єктивні причини порушень правил приймання, відпуску і


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14