Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКурсова робота

на тему: «Аудит власного капіталу»

Зміст

Вступ

Розділ1. Планування аудиторської перевірки ………………….5

Розділ2. Оцінка системи внутрішнього контролю …………….44

Розділ3. Перевірка по суті ……………………………….64

Розділ4. Завершення аудиторської перевірки…………..76

Вступ

Розвиток України на сучасному етапі характеризується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцію в систему міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово – майновий стан, перспективи розвитку, й фінансову стабільність суб’єктів господарювання. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, виданий суб’єктом аудиторської діяльності.

Розпочинаючи роботу, аудитор на власний розсуд розбиває генеральну сукупність на підсукупності й ретельно проводить перевірку кожної.

На мою думку розпочинати аудиторську перевірку бажано з аудиту власного капіталу.

Власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності й використовується ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими активами підприємства.

До власного капіталу належать:

1. Статутний капітал – зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств;

2. Пайовий капітал – сума пайових внесків фізичних та юридичних осіб;

3. Резервний капітал – сума резервів, створених банком відповідно до чинного законодавства або статутних документів;

4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – прибуток реінвестований у банк ,або непокритий збиток;

5. Неоплачений капітал – заборгованість власників із внесків до статутного капіталу;

6. Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених товариством у своїх акціонерів.

Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структура та зміни, у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду.

Розділ 1. Планування аудиторської перевірки

1.1 Знайомство з бізнесом клієнта:

1.1.1 Загальні економічні фактори і умови в галузі, що впливають на бізнес ВАТ «Івано-Франківськ торф»

Для розміщення сільськогосподарської виробничої промисловості характерною є спеціалізація за стадіями технологічного циклу, коли оді з них наближені до сировини, а інші до споживача. У складі сільськогосподарської промисловості присутня надзвичайно велика кількість галузей, перерахувати їхню кількість було б дуже важко.

Основними серед них є:

· технологічна;

· технічна;

· добривна

· виробнича;

· обслуговуюча;

· та інші.

Головну роль у даній курсовій роботі відіграватиме добривна галузь промисловості яка у даній ситуації представлена підприємством ВАТ «Івано-Франківськ торф». Основним напрямком діяльності даного підприємства – є видобування та виготовлення добривної продукції для будь – якого рівня споживачів. Оскільки подібних підприємств у нашій державі є невелика кількість, То вплив на ринок збуту є досить вагомим.

Найбільші подібні осередки виробничої діяльності в Україні розміщені у м. Львові – ВАТ «Зелемінь», в Тернопільській області – ПП «Флора – Гард», та у м. Києві.

У сільськогосподарську добривну галузь входять два напрямки діяльності:

1. Хімічні добрива – створені на основі сумісного з’єднання різних хімічних речовин у певних пропорціях;

2. Біологічні – створені на основі природних ресурсів;

3. Хімічно – біологічна – добрива створені на сумісних основах.

1.1.2 Характеристики бізнесу ВАТ «Івано-Франківськ торф» та результати фінансово – господарської діяльності.

Це підприємство добуває та виготовляє сільськогосподарський верховий та низинний торф. Також до спеціалізації виробництва входить виготовлення високоякісних субстратів та грунтів різноманітного типу для вирощування різних типів рослин. Також виготовляються різноманітні види добрив для вирощування буд – яких видів рослин та грибів.

Основою продукції є верховий та низинний торф мохової групи, який добувається в екологічно чистому районі на Прикарпатті на унікальному родовищі Під Бором. За роки свого існування підприємство зуміло завоювати своєю продукцією тисячі квіткарів професіоналів та аматорів. На підприємстві розташоване найновіше Голландське обладнання, що дозволяє в повній мірі задовольнити потреби своїх клієнтів. За це у 2004 році підприємство здобуло міжнародну першу премію «Золотий меркурій».

До групи ВАТ входять 3 дочірні підприємства, такі як: ТзОВ «Агро», ДП «Агроторф», та СП «Словторф». Технологія виробництва поділяється на дві частини: ручна лінія виробництва та автоматизована «Чеська». Підприємство має


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Система сертифікації продукції УкрСЕПРО. Основні принципи та правила здійснення сертифікації продукції. - Курсова робота - 35 Стр.
Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі ТзОВ "Ольга") - Дипломна робота - 67 Стр.
Організація обліку та аудит розрахунків з підзвітними особами (на прикладі ПП «Еліт-Меблі») - Дипломна робота - 77 Стр.
Організація обліку і аудит розрахунків з покупцями та іншими дебіторами (на прикладі ПП «Гойдалка») - Дипломна робота - 78 Стр.
Бухгалтерський облік, його суть і значення - Реферат - 5 Стр.
Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг - Магістерська робота - 100 Стр.
Організація обліку, контролю і аудиту оподаткування підприємств за податками на додану вартість і прибуток на прикладі Івано-Франківський завод “Промприлад - Магістерська робота - 96 Стр.