Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРентабельность предприятия

Дипломна робота

Аналіз рентабельності виробничо-комерційної фірми "Консалекс"

Вступ

Вступ

1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності

1.1. Формування прибутку підприємства

1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації

1.3. Розділ і використання прибутку

1.4. Система показників рентабельності

2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства

2.1. Методи обробки економічної інформації в аналізі фінансової діяльності підприємства

2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства

2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства

3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності

3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємств

3.2. Резерви збільшення прибутку

3.3. Резерви збільшення рентабельності

Висновок

Список літератури

Вступ

В дипломній роботі висвітлюється рентабельність підприємства – котра невід'ємно залежить від прибутку.

Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівень ефективності господарювання.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.

По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робот, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.

По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.

Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.

Класифікація показників рентабельності:

Госпрозрахункова рентабельність

- рентабельність окремих видів продукції (робіт послуг):

o прибуток від випуску, реалізації (собівартість);

o прибуток від випуску, реалізації (собівартість за мінусом матеріальних витрат);

o прибуток від випуску реалізації (вартість за оптовими цінами).

- рентабельність підприємств, організації установ:

o балансовий прибуток (авансова вартість);

o прибуток від основної діяльності (поточні витрати, собівартість);

o прибуток від основної діяльності (обсяг реалізації за оптовими цінами);

- рентабельність галузей економіки:

o прибуток галузі (головний капітал);

o прибуток галузі (поточні витрати);

o прибуток галузі (обсяг реалізації).

Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може групуватися на показниках прибутку від їхнього випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість (виробнича або повна); собівартість за виключенням матеріальних витрат (рентабельність щодо заново створеної вартості; вартість в оптових цінах (вартість за мінусом непрямих податків).

Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: балансовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі.

Для розрахунку рентабельності галузей береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами, об'єднаннями,

іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній

низькорентабельних і збиткових підприємств.

В даній дипломній роботі розглянуто рентабельність виробничо-комерційної фірми "Консалекс", яка створена в січні 1997 р. По організаційно-правовій формі - це товариство з обмеженою відповідальністю.

ТОВ ВКФ "Консалекс" є комерційною організацією, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом виробничо-комерційної діяльності.

Це мале підприємство займається виготовленням консервів на орендованих лініях. ТОВ ВКФ "Консалекс" працює в селищі Кохнівка Кременчуцького району.

Виробнича структура управління складається з:

Генерального директора:

1. Виконавчий директор.

- замісник виконавчого директора:

o по технологічним питанням – головний інженер; інженер механік, інженер по технологічному обладнанню, ремонтно-інструментальний відділ; відділ контролю якості.

o по виробництву – технолог; рибо роздільний відділ; фасовочний відділ; автоскладальне відділення.

o по загальним питанням – складський відділ; транспортний відділ, підсобне господарство; канцелярія:

- головний бухгалтер:

o бухгалтер

o бухгалтер касир.

Структура дипломної роботи викладена в трьох розділах. Перший розділ –


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22