Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПлан

Реферат

Автоматизація обліку основних засобів

План

1. Інформаційне забезпечення автоматизації обліку основних засобів .

2. Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку основних засобів в умовах функціонування АРМ.

3. Характеристика вихідної інформації .

Інформаційне забезпечення автоматизації обліку основних засобів

Автоматизація обліку необоротних активів проводиться за наступними

рахунками бухгалтерського обліку:

- 10 “Основні засоби”;

- 11 “Інші необоротні матеріальні активи”;

- 12 “Нематеріальні активи”;

- 13 “Знос необоротних активів”;

- 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”;

- 15 “Капітальні інвестиції”.

В умовах автоматизації обліку виділяють такі завдання комплексу :

1. Облік наявності основних засобів, нематеріальних активів та МШП за місцями їх зберігання й експлуатації .

2. Пооб’єктний облік орендованих основних засобів.

3. Пооб’єктний облік наявності дорогоцінних металів і коштовних каменів у складі основних засобів.

4. Своєчасне відображення в обліку надходження, вибуття і переміщення ОЗ , нематеріальних активів та МШП в розрізі видів і груп .

5. Точне і своєчасне обчислення зносу основних засобів, нематеріальних активів , МШП .

6. Облік зносу і амортизації ОЗ , зносу нематеріальних активів, МШП .

7. Контроль за правильністю використання ОЗ і МШП, облік витрат на їх ремонт і ліквідацію .

8. Підготовка даних, що використовуються для складання встановленої поточної, періодичної та річної звітності .

9. Своєчасне проведення індексації основних засобів та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку.

В межах одного довідника різні елементи можуть бути об’єднані в групи. Всі дані щодо наявності основних засобів на підприємстві зберігаються в довіднику “ Необоротні активи “, що є аналогом картотеки основних засобів на підприємстві .

Цей довідник є дворівневим, що забезпечує додаткове групування об’єктів основних засобів , наприклад “ Виробничого призначення “ та “ невиробничого призначення “. Для створення групи об’єктів основних засобів виконуються дії:

“Дії “ – “ Нова група “.

У вікні групи необхідно ввести “ Код “ та “ Назва “ об’єкту . В порівнянні з традиційним паперовим носієм комп’ютерна інвентарна картка включає більшу кількість реквізитів .

У довіднику “ Необоротні активи “ параметри елемента розташовані на двох сторінках і позначені у верхній частині картки закладки “ Основні “ та “ Додатково “ . Кожен елемент довідника може мати два варіанти запису назви : 1) короткий – ( заноситься до поля “ Назва “ картка елементу ), використовується для пошуку та вибору елемента із загального списку в довіднику та підставляється як вибране значення в інші діалогові (електронні)

форми ;

2) повний – ( вводиться до поля “ Повна назва “ ), буде автоматично підставлятися в усі друковані форми ( рахунки, акти, накладні тощо ), що відображають рух цього об’єкту .

Далі зазначається рух необоротних активів, рахунок для їх обліку, вартість, дата введення в експлуатацію та одиницю виміру необоротних активів .

Над елементами та групами елементів довідника “ Необоротні активи”, які надійшли, можна виконувати різні дії :

v перейменовувати;

v змінювати значення реквізитів ( параметр ) ;

v переміщувати з однієї групи до іншої;

v знищувати (позначати на знищення );

v здійснювати пошук за назвою та іншими реквізитами ;

v сортувати, копіювати тощо .

“ Інвентарний номер “ об’єкту проставляється програмою автоматично, але його може бути змінено в разі наявності на підприємстві певного порядку інвентарної нумерації .

Організація бази даних дозволяє провести повну інвентаризацію основних засобів, включаючи визначення первісної вартості по групах, розрахувати і перевірити суми амортизаційних відрахувань і зносу по кожному інвентарному об’єкту, упорядкувати та перевірити інвентарні номери та інші результати в базі даних. В якості вхідної інформації для створення картотеки застосовуються інвентарні картки обліку основних засобів .

При реєстрації надходження основних засобів і внесення змін до інвентарної картотеки дані вводяться в окрему інвентарну картку. Крім картотеки записи заносяться до журналу бухгалтерських проведень і поповнюють списки об’єктів, які надійшли або були переміщенні .

Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку основних засобів в умовах функціонування АРМ.

Характеристика вихідної інформації .

Облік введення в експлуатацію необоротних активів .

Основним документом для введення в експлуатацію необоротних активів є однойменний документ “ Введення


Сторінки: 1 2 3