Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементПлан:

Реферат

Автоматизація зведеного обліку

План

1.Особливості зведеного обліку і звітності при використанні АРМ.

2.Процес автоматизованої обробки облікової інформації.

3.Контроль і аналіз зведених даних з використанням АРМ бухгалтера.

Особливості зведеного обліку і звітності при використанні АРМ.

Складання фінансової звітності – заключний етап бухгалтерської роботи. Особливістю автоматизації зведеного обліку і складання фінансової звітності є те, що майже вся інформація цієї ділянки роботи вже знаходиться в пам’яті ЕОМ, тому комп’ютер по даній програмі перевіряє і опрацьовує цю інформацію для формування зведених повідомлень автоматизації обліку фінансової звітності.

Перед формуванням фінансової звітності необхідно сформувати наступні машинограми :

Головне меню “ Звіти” – “ Бухгалтерська звітність” :

-

 • - Головна книга – заміняє собою Головну книгу, яка ведеться при ручному обліку. В ній по кожному рахунку вказуються залишки на початок і кінець звітного періоду, обороти по дебету і кредиту в розрізі кореспондуючих рахунків.

-

 • - Звіт за проведеннями – в цьому журналі занесені всі проведення за звітний період. Кожне проведення має дату, документ, зміст, Дт, Кт і суму.

-

 • - Зведені проведення – згруповані проведення по бухгалтерських рахунках. Рахунки записують по порядку зростання шифрів.

-

 • - Оборотно-сальдова відомість - заміняє собою оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку, яка ведеться при ручному обліку.

-

 • - Шахівка- записується в шахматному порядку рахунки, кореспондуючі один з одним, по кожному проведенні вказується сума.

Для одержання форми фінансової звітності необхідно відкрити Головне меню “ Звіти” – “ Звіти довільної форми”.

У розділі “Звіти довільної форми” всі звіти згруповані в слідую чому порядку :

1.

 1. Звіти до ДПІ.

2.

 1. Звіти до служби зайнятості.

3.

 1. Звіти до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування.

4.

 1. Фінансова звітність.

5.

 1. Статистична звітність.

6.

 1. Службові звіти.

Для формування необхідного звіту треба нажати клавішу “Виконати”. У вікні з’являється форма звіту, у верхній частині звіту треба заповнити :

-

 • Закрити .

-

 • Заповнити .

-

 • Початкові установки .

-

 • Розгорнути .

-

 • Додатково .

Формування бухгалтерської звітності здійснюється на підставі узагальнених даних рахунків бухгалтерського обліку . Такі узагальнення облікової інформації проводяться щомісяця шляхом підрахунків оборотів і визначення сальдо по всіх рахунках бухгалтерського обліку .

Коли формуються машинограми аналітичного обліку, у пам’яті ЕОМ автоматично накопичуються підсумкові дані по кожному синтетичному рахунку, а за потреби – і по субрахунку .

Щоб розробити машинограму, що замінює Головну книгу, не потрібне введення до пам’яті ЕОМ додаткових облікових даних . Є потреба тільки у автоматизованому пошуку інформації в пам’яті машини, її групуванні та видачі для роздрукування .

Машинограма “ Головна книга” складається щомісяця і брошурується окремо за кожний звітний період, на відміну від ручної .

У машинограмі вказується код і найменування підприємства, звітний період, за який вона складається, основний балансовий рахунок і субрахунок, кореспондуючий рахунок і субрахунок, сума вхідного залишку, обороти по дебету і кредиту, вихідний залишок .

За даними цієї машинограми працівники бухгалтерського обліку контролюють правильність оборотів .

Інформація, що міститься в машинограмі “ Головна книга” використовується для складання бухгалтерського балансу .

У зв’язку з тим, що у системі споживчої кооперації України використовуються для автоматизації бухгалтерського обліку різні програми, баланс підприємства може складатися бухгалтером вручну за допомогою одержаної машинограми “ Головна книга” або автоматично з накопичених у пам’яті ЕОМ даних . Це стосується й інших форм звітності, Декларацій з ПДВ та довідок про одержаний прибуток .

Друкування звітних машинограм проводиться на основі закладених до пам’яті ЕОМ форм бланків звітності .

Цей набір бланків є сукупністю форм вихідних файлів, орієнтованих на видачу зазначених машинограм та відеограм . Зміст вихідних повідомлень формується на основі файлів сальдо і оборотів по рахунках синтетичного обліку . Програмою може бути забезпечений виклик і роздрукування необхідного бланку автоматичного чи на запит бухгалтера .

У процесі обробки бухгалтерських даних формуються масиви для друкування балансу .

Особливо цінними при автоматизованому одержанні форм бухгалтерської звітності є те, що за спеціальними алгоритмами автоматичного, без втручання бухгалтера, здійснюється узгодження показників балансу підприємства, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів підприємства як у межах кожної окремої форми звітності, так і між всіма ними


Сторінки: 1 2 3 4