Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Лабораторна робота

Тема: Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної

діяльності консалтингової фірми

1 Постановка задачі

Консалтингова фірма "Маркетолог" одержала замовлення на розробку бізнес-плану, що оплачується замовником після його здачі, в розмірі 20 тис. грн. Термін виконання робіт - з 1.01.2003 по 30.06.2003. Для виконання роботи фірма використовує одного фахівця з фінансового аналізу з щомісячною зарплатою 10 тис. грн., одного лаборанта з щомісячною зарплатою 3 тис. грн., а також послуги фірми "Информсервис", що оплачуються протягом усього проекту в розмірі 12 тис. грн./міс. Необхідно розробити імітаційну модель фінансово-економічної діяльності фірми по реалізації цього проекту, вибрати схему фінансування та оцінити показники економічної ефективності проекту.

В цій лабораторній роботі будемо використовувати метод навчання користувачів, що зветься Key-by-Key, коли користувач повторює описані дії і звіряє отримані результати з представленими в описі. Крім того, у даному розділі для кращого розуміння користувачем впливу різних факторів на показники ефективності інвестицій у проект передбачене поетапне вирішення задачі починаючи з найпростішого базового варіанта, у якому не враховуються дисконтування, курсова інфляція, податки, вартість кредитів, а також ряд інших факторів. Потім розглядаються уточнені варіанти проекту, що враховують вищевказані фактори, з метою вивчення впливу відповідних факторів на одержувані результати.

2.2 Створення й аналіз імітаційної моделі для попереднього

аналізу проекту

Розглянемо першу модель без обліку податків, дисконтування, курсової інфляції і вартості кредиту.

Після завантаження програми Project Expert необхідно для створення нового проекту ввести команду Проект-Новый або натиснути на кнопку панелі інструментів Новый і в діалоговому вікні Новый проект указати назву проекту (наприклад, Розробка бізнес-плану), дату початку проекту (01.01.2003 ) і тривалість проекту (6 міс.), а також назву файлу, у якому він буде розміщений (наприклад, Projectl). Це вікно показане на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Вікно створення нового проекту

Після натискання кнопки ОК на робочому столі з'являється вікно Содержание. Вибравши в розділі Проект модуль Заголовок, відкриваємо діалогове вікно Заголовок проекту, у якому ви побачите вже введені на попередньому кроці дані, що характеризують основний зміст проекту. У поле "Комментарий" цього вікна доцільно ввести інформацію про основний зміст створюваного проекту. Це вікно для створюваного проекту показане на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 - Вікно «Заголовок проекта»

Потім необхідно сформувати список продуктів, створення яких є метою проекту. У діалоговому вікні Продукты/Услуги варто ввести назву Бізнес-план, вказати одиниці виміру - шт. - і початок продажів - 01.06.2003.

У модулі Отображение данных на картці Масштаб необхідно установити прапорець перед полем Показывать данные по месяцам до і ввести 2003.

У модулі Валюта розділу Окружение в діалоговому вікні Валюта проекту виберемо як основну валюту гривню, оскільки передбачаються розрахунки в гривнях, а як другу валюту проекту - долар США. Введемо також курс на початок проекту 1$US=5,3 грн. і

масштаб грошових одиниць 1 гривня і 1 долар. Це діалогове вікно з введеними даними показане на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 - Вікно “Валюта”

Для цього варіанта проекту розглядається гіпотетичний випадок роботи фірми без сплати податків, тому в модулі Налоги установимо для всіх наведених там податків ставки, що дорівнюють нулю.

Потім варто перейти до найважливішої частини розробки проекту - створенню календарного плану, що представляє собою послідовність етапів робіт, кожний з який характеризується терміном виконання, вартістю, а також набором параметрів, що визначають зміст етапу. Приймемо для нашого проекту на першому етапі, що календарний план включає 6 послідовних етапів тривалістю по 1 місяцю і вартістю по 25 000 грн. кожний: "Маркетингові дослідження", "Підготовка даних для бізнес-плану", "Аналіз даних", "Аналіз альтернативних сценаріїв", "Оформлення документації", "Здача роботи замовнику". Відзначимо, що на цьому етапі попереднього аналізу не розглядається склад ресурсів, - це буде зроблено пізніше. Отриманий календарний план і відповідна йому діаграма Гантта показані на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 - Вікно «Календарный план»

І нарешті, завершальний крок у створенні імітаційної моделі проекту полягає у формуванні плану збуту (за допомогою відповідного модуля розділу Операционный план) шляхом введення інформації про продаж одного екземпляра продукту (бізнес-плану) після завершення


Сторінки: 1 2 3 4