Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозділ 1

Реферат

Інформаційне забезпечення та організація технологічного процесу автоматизації обліку заробітної плати

План

1.Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати.

2.Інформаційне забезпечення автоматизації обліку заробітної плати.

3.Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку заробітної плати в умовах функціонування АРМ.

Загальна побудова та організація автоматизованого розв’язування задач з обліку заробітної плати.

Розрахунок з персоналом з оплати праці є найбільш масовим і трудомістким. Це пояснюється великою кількістю первинних документів за незначного обсягу вихідних форм, потребою виконання розрахунків і групувань даних за різними аналітичними ознаками, низьким коефіцієнтом складності розрахунків, переважанням задач прямого підрахунку тощо.

За автоматизованого розв’язання задачі з обліку праці та її оплати групуються в комплекси:

облік відпрацьованого часу й невиходів на роботу;

облік і контроль виробітку та заробітної плати робітників-відрядників;

облік і нарахування погодинної та інших видів оплати;

розрахунки різних видів відрахувань з заробітної плати;

аналітичний облік з працівниками (за видами нарахувань і відрахувань);

складання зведень розподілу заробітної плати за відповідними групувальними ознаками;

формування зведених реєстрів;

розрахунок оподаткованої бази з фонду оплати праці;

облік депонованої заробітної плати.

Автоматизація обробки інформації обліку праці і заробітної плати сприяє скороченню матеріальних і трудових затрат на збір, обробку та аналіз даних, необхідних для правильного ведення облікової роботи бухгалтерією та прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства.

Комплекс задач з обліку праці і заробітної плати не являється уособленою системою, а функціонує в тісній взаємодії з ділянками обліку фінансово-розрахункових операцій, витрат на виробництво, зведеного обліку та складання звітності та підсистемою обліку та управління кадрами. Головними принципами, на яких базується така взаємодія є:

наявність зворотного зв’язку;

використання результатної інформації однієї ділянки обліку в якості вхідної для іншої ділянки;

спільність деяких джерел інформації для кількох ділянок обігу;

спільність деяких первинних та результатних носіїв інформації для кількох ділянок обліку;

уніфікованість систем кодування інформації, що використовується на взаємопов’язаних ділянках обліку;

єдність систем показників, що характеризують конкретний об’єкт та управління і використовуються на взаємозв’язаних ділянках обліку.

Комплексом задач обліку фінансово-розрахункових операцій використовується інформація про виплати заробітної плати через касу та розрахунковий рахунок, нарахування та сплату страхових внесків тощо, отримана з ділянки обліку праці і заробітної плати.

Комплекси задач обліку витрат на виробництво та зведеного обліку і складання звітності з цієї ж ділянки отримують дані про нарахування зарплати за кореспондуючими рахунками та кодами витрат, а також утримання із зарплати.

Підсистема обліку і управління кадрами, як і ділянка обліку праці і заробітної плати акумулює інформацію про середньоспискову чисельність робітників за звітний період, зміни в кількості та структурі.

Інформаційне забезпечення автоматизації обліку заробітної плати.

Основним первинним документом з обліку праці і основної заробітної плати робітника-відрядника на індивідуальних виробництвах є наряд ( ф.DB 1301).

Доплати до основних відрядних розцінок за роботи, що виконуються у зв’язку з відхиленням від встановленого технологічного процесу, оформляються доплатними листами (ф.DB 1307). Ці роботи зумовлюють додаткові витрати робочого часу порівняно зі встановленою нормою.

Первинним документом з обліку і оплати простоювання не з вини робітника служить лист про простоювання (ф. Т-16, машинний код DB 1305). Розрізняються простоювання із внутрішніх та зовнішніх причин.

Внутрішніми причинами простоювань вважаються різні виробничі неполадки (невчасний або недоброякісний ремонт обладнання, несвоєчасне подання сировини і матеріалів, відсутність необхідних пристроїв), а зовнішніми причинами – затримка поставки матеріалів, сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива постачальником, відключення електроенергії тощо.

У разі, коли стався частковий брак продукції з вини працівника, оплата праці винуватця відбувається залежно від ступеня придатності продукції за зниженими розцінками.

Якщо ж брак виник внаслідок прихованого дефекту в матеріалі, що оброблявся, тобто не з вини працівника , оплата йому здійснюється в повному розмірі за нормальними розцінками. В обох випадках складається Акт про брак (ф. Т-46, машинний код DB 1309).

Для робітників-погодинників облік явок на роботу і використання робочого часу ведеться за кожну зміну в табелі (ДВ 1304).

Під час машинного розв’язування комплексу задач ділянки обліку праці і заробітної плати з первинних документів створюються масиви.

Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та утримань із заробітної плати ведеться на рахунках


Сторінки: 1 2 3 4