Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


Облік і аудит
Курсова робота - Аналіз фірми Nokia 31

План

Вступ

Етапи розвитку Nokia.

Етапи транснаціоналізації Nokia.

Характеристика Nokia.

Організаційна структура Nokia.

Організація управління, структура Nokia.

Стратегія виходу компанії Nokia на зовнішні ринки та їх специфікація.

Взаємовідносини материнської та дочірніх компанії Nokia.

Аналіз фінансового стану Nokia.

Чому Nokia обрала певні країни реципієнта?

Вступ

На рубежі XX XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також політичних процесах. Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, їх вплив поширюються і на політичну сферу, що дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями.Загалом дослідження даної теми у різних дослідників є досить суперечливим і неоднозначним, тому феномен ТНК і досі є дискусійним питанням як у спеціалістів, що займаються дослідженням сучасних міжнародних відносин, так і у керівників держав, а також і у політичних діячів. Об’єктом дослідження реферату виступають ТНК, оскільки вони відіграють одне з панівних положень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ТНК стали об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності. Метою даної реферату є вивчення ТНК як суб’єкта світового економічного процесу, що зумовлений рядом як економічних, так і політичних факторів. Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси. Виходячи з мети реферату сформовані наступні завдання: дослідити передумови виникнення і фактори розміщення, структуру і типи ТНК; проаналізувати вплив науково-технічної революції на їх діяльність; охарактеризувати ТНК у різних аспектах, насамперед у фінансовій, валютно-кредитній, інвестиційній, технологічній сферах, а також провести дослідження щодо впливу ТНК на окремі країни. Завдання реферату зумовили її структуру. Робота складається із вступу, розділів, висновку та списку літератури. При написанні реферату використовувались такі методи як економіко-математичний, порівняльний, системно-структурний, статистичний. Реферат може бути використана при підготовці до практичних і семінарських занять з таких дисциплін як “Міжнародні економічні відносини”, “Зовнішня політика”, а також в економічних науках.

Офіційне представництво Nokia в Україні відкрилося 8 червня 2000 року. Відкриття представництва зміцнює позиції компанії в цьому регіоні і свідчить про довгострокові плани розвитку й просування фірмових продуктів і рішень в галузі телекомунікаційних технологій на українському ринку. Мережу NMT-450 було введено в експлуатацію українським оператором мобільного зв'язку (UMC) ще 1993 року. Відтоді Nokia дістала в

-4-

Україні значного поширення й визнання як провідний виробник мобільних телефонів та мережного обладнання. На сьогодні Nokia Mobile Phones посідає провідні позиції на ринку поставок мобільних телефонів для всіх стандартів мобільного зв'язку, підтримуваних в Україні. Не менш успішним напрямом діяльності компанії є постачання обладнання для мобільних, фіксованих та IP-мереж, а також мультимедійних терміналів.

Nokia — світовий лідер в галузі мобільних комунікацій. Спираючись на багатий досвід, інноваційні технології і безпечні рішення, компанія стала провідним постачальником в галузі мобільних, фіксованих широкосмугових і IP-мереж.

Nokia впевнено очолює процес удосконалення мобільних технологій, представляючи на всіх сегментах ринку різноманітну лінійку своїх продуктів, що підтримують сучасні протоколи стільникового зв'язку. Функціональність телефонів Nokia розвивається від голосових функцій до функцій мультимедіа, роботи із зображеннями, розваг і бізнес-додатків. Створюються нові ринки, відкриваються насправді безмежні можливості.

Фахівці компанії впевнені, що розвиток комунікацій у сучасних умовах неможливий без подальшого вдосконалювання мобільності і доступності зв'язку. Отже, зусилля Nokia постійно спрямовані на поліпшення повсякденного життя людей.

Сьогодні Nokia представила Nokia Content Discoverer - встановлюване на пристрій портальне рішення, що є складовою частиною мільйонів пристроїв Nokia на платформі S60 і Series 40, які є доступними на ринках усього світу, у якості базової технічної платформи для розширених можливостей виявлення та завантаження високоякісного глобального та локалізованого мобільного контенту та програм. Nokia Content Discoverer надає мобільним абонентам простий доступ до завантажуваного контенту через певні «гіпермаркети», якими керують оператори мобільних мереж, провідні агрегатори контенту та постачальники


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13