Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ

Клочанюк Людмила Василівна

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему «Облік, аналіз та аудит малоцінних та

швидкозношуваних предметів»

шифр групи Ф26-10-05 С3ОА

спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит»

Робота на здобуття кваліфікаційного рівня Спеціаліста

за спеціальністю „Бухгалтерський облік та аудит”

Науковий керівник –

кандидат економічних наук,

доцент Перевозова І.В.

Івано-Франківськ 2008

З М І С Т

Вступ ………………………………………………………………………… 4

Розділ І. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

1.Науково-теоретичні та методичні основи обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

1.1.Нормативно-законодавче забезпечення обліку та господарювання Пасажирського депо………………………………………………………..6

1.2. Характеристика Відокремленого пасажирського вагонного депо Чернівці……………………………………………………………………13

1.3 Поняття малоцінних та швидкозношуваних предметів, оцінка умови визнання…………………………………………………………………...17

1.3.1. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на Пасажирському вагонному депо………………………26

Облік постільної білизни на Пасажирському вагонному депо……………………………………………………………..40

1.3.3 Облік вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів..49

1.4. Облік інших необоротних матеріальних активів……………….60

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів.

2.1. Аналіз складу та структури малоцінних та швидкозношуваних предметів……………………………………………………………….65

2.2. Аналіз надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів……………………………………………………………….68

Аналіз нарахування зносу МШП…………………………………....71

2.3Аналіз результатів інвентаризації МШП…………………………73

2.4.Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи на Пасажирському вагонному депо………….75

РОЗДІЛ ІІІ. Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3.1. Основні завдання, джерела інформації аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів та нормативно-правові документи, що його регламентують……………………………………………..79

3.2. Методика та організація аудиту оборотних МШП…………..83

3.3. Методика проведення аудиту операцій з малоцінних та швидкозношуваних предметів……………………………………….86

4.Аудиторський висновок…………………………………………….95

Висновок……………………………………………………………………..96

Використана література.

Додатки.

Вступ

В умовах ринкових відносин залізничний транспорт залишається важливою для економіки країни галуззю. Масивність перевезень, їх відносно низька собівартість, мала енергоємність, висока регулярність і швидкість доставки вантажів та пасажирів, забезпечення своєчасного зв’язку між регіонами і СНД та інші фактори вимагають пристальної уваги до роботи транспорту особливо в сучасних умовах господарювання. Треба створити умови для підвищення якості й надійності роботи залізничних доріг в інтересах вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення.

Для рішення цих задач необхідно активне використання бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Як інформаційна система бухгалтерський облік здійснює збирання, реєстрацію їй систематизацію даних про господарські факти та проявлення. Він формує інформацію про кругообіг засобів, фіксує та контролює їх рух, перехід із однієї форми в іншу, наявність засобів по їх видам на кожній стадії кругообігу. За допомогою бухгалтерського обліку утримують дані про наявність та рух грошових засобів, матеріальних ресурсів, фондів та кредитів, про стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, визначають витрати по стадіям кругообігу засобів, собівартості предметів праці, перевезень, виявляють фінансові результати.

Успішне рішення задачі повного задоволення потреб у перевезеннях з найменшими затратами можливе лише при високому рівні експлуатаційної роботи, яке визначає якість використання в процесі перевезень вагонів та локомотивів. Для здійснення перевезень вантажів та пасажирів та забезпеченням нормальної праці підприємства, залізниці повинні розпоряджуватися необхідними основними засобами та обіговими засобами, раціонально їх використовувати, своєчасно поновлювати та замінювати.

Пасажирське господарство залізниці являє собою одну з ведучих галузей залізничного транспорту, зосереджує в собі найбільш активну частину основних засобів залізниці. Вагонний парк – це перевізні ресурси залізничного транспорту від того, в якому стані вони знаходяться їй як використовуються залежить об’єм та якість перевезень, доходи та прибуток транспорту.

Оборотні фонди являються одними із головних технічних ресурсів господарської діяльності підприємства. Використання їх вимагає організації нагляду та контролю за їх наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття. В цей період необхідно щомісячно вимірювати розмір вартості, які повинні включатися в витрати на виробництво.

Своєчасна і якісна підготовка поїздів і окремих вагонів, культурне обслуговування пасажирів в поїздах та вагонах, надання послуг пасажирам під час рейсу, в тому числі забезпечення пасажирів постільними речами, чайною продукцією, кондитерськими виробами, швидкими сніданками – є основною задачею пасажирського господарства.

В умовах економічної реформи підвищується роль обліку і контролю за раціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі й малоцінних та швидкозношуваних предметів. Ціль написання роботи - розгляд питань обліку, аналізу та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів. У ній дається детальна класифікація і структура малоцінних та швидкозношуваних предметів, представлена оцінка малоцінних та швидкозношуваних предметів, розглянуті особливості організації аналітичного і синтетичного обліку малоцінних та


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46