Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРозділ 2

Тема: “Облік, аналіз та аудит готової продукції і її реалізації”

ЗМІСТ

Тема: “Облік, аналіз та аудит готової продукції і її реалізації”.

Вступ.

Розділ І. Теоретичні засади з обліку, аналізу і аудиту готової продукції та її реалізації.

1.1. Готова продукція і процес її реалізації як обліково-аналітичні категорії. Класифікація готової продукції.

1.2. Оцінка готової продукції.

1.3. Критичний огляд джерельної бази з питань обліку, аналізу та аудиту готової продукції і її реалізації.

1.4. Характеристика фінансового стану ВАТ “Калуський завод комунального устаткування”.

Розділ ІІ. Методологія та організація обліку та звітності по готовій продукції і її реалізації.

2.1. Нормативно-правове регулювання організації ведення бухгалтерського обліку і звітності.

2.2. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

2.3. Синтетичний і аналітичний облік готової продукції і її реалізації.

2.4. Звітність за операціями з обліку готової продукції і її реалізації.

2.5. Порядок відображення в обліку і звітності результатів інвентаризації.

Розділ ІІІ. Економічний аналіз готової продукції і її реалізації.

3.1. Економічний аналіз обсягів і динаміки виробництва, і реалізації готової продукції

3.2. Організаційно-методична підготовка та проведення аудиторської перевірки обліку і звітності готової продукції і її реалізації.

3.3. Узагальнення результатів аудиту та формування аудиторського висновку.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки.

Вступ

В сучасних умовах господарювання успішна діяльність кожного суб’єкта господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.

Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств виготовляють якусь продукцію, яка є об’єктом ведення обліку.

У економічно складний для України час держава повинна підтримувати виробників продукції, особливо, якщо підприємство виготовляє якусь нову продукцію, стимулювати підприємства до більшого розширення, надавати пільги і зменшити податковий тиск.

Метою даної дипломної роботи є більш поглиблене вивчення теми “Облік, аналіз і аудит готової продукції” і порівняння та співставлення теорії з практикою. Маючи можливість проходити практику на підприємствах ми змогли перекрити і закріпити свої знання з бухгалтерського обліку.

Для написання дипломної роботи потрібно висвітлити питання, які розглядаються далі:

- теоретичні засади з обліку, аналізу та аудиту готової продукції;

- поняття та класифікація готової продукції;

- оцінка готової продукції;

- коротка характеристика підприємства ВАТ “Калуський ЗКУ” і основні фінансові показники;

- порядок ведення обліку готової продукції та її реалізації;

- документальне оформлення господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції;

- порядок організації аналітичного обліку готової продукції;

- синтетичний облік готової продукції;

- облік надходження готової продукції;

- облік реалізації готової продукції;

- облік бартерних операцій;

- порядок відображення у звітності готової продукції;

- порядок проведення та відображення в обліку результатів інвентаризації готової продукції.

Об’єктом нашої роботи є ВАТ “Калуський ЗКУ”, на прикладі якого проведено дослідження обліку і звітності готової продукції, а також в розділі ІІІ висвітлено результати аналізу та аудиту правильності і законності обліку і звітності готової продукції За результатами аналізу і аудиту оформлено аудиторський висновок та інші робочі документи аудитора.

При написанні дипломної роботи використовувались наступні методи дослідження: табличний, графічний, метод середніх, абсолютних та відносних величин, балансований метод та метод дослідження показників у динаміці.

Розділ І.

Теоретичні засади з обліку, аналізу і аудиту готової продукції
та її реалізації

1.1. Готова продукція і процес її реалізації як обліково-аналітичні категорії. Класифікація готової продукції.

Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.

Готова продукція – це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім випуску речової продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо) підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом та ін. На відміну від речової продукції, під якою розуміється вираз готова продукція, цей вид продукції називають “виконані роботи і надані послуги”.

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт і послуг.

Усі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технічного процесу, утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція на промисловому


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35