Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат

з судово-бухгалтерської експертизи

Стадії проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Їх характеристика

Судово-бухгалтерська експертиза являє собою дослідний процес у пошуках істини в господарських правовідносинах, з метою їх правильного вирішення правоохоронними органами. Проводиться експертиза з використанням організаційних, методичних і технічних прийомів, які об’єднуються в єдиному процесі експертного дослідження. Кожний динамічний процес відбувається за участю знарядь і предметів праці і самої праці, що використовується на організаційній, технологічній та заключній стадіях цього процесу.

Щодо судово-бухгалтерської експертизи процес експертного дослідження має такі стадії: організаційну, дослідну і узагальнення та реалізація результатів експертизи. Організаційна стадія включає підготовчі роботи в експертній установці і організаційно-методичну підготовку експертизи.

Підготовча робота в експертній установі, якою є установа бухгалтерської експертизи включає ряд робіт організаційного характеру. Передусім це складання завдання на проведення експертизи відповідно до постанови правоохоронних органів про призначення судово-бухгалтерської експертизи в конкретній справі, яку вони розслідують. При цьому керівник експертної установи встановлює, чи входять питання, поставлені на вирішення судово-бухгалтерської експертизи, до її компетенції, чи достатній строк відведено для проведення експертизи.

Експерта-бухгалтера призначають, виходячи із змісту питань, поставлених на вирішення судово-бухгалтерської експертизи, належність їх до галузі конкретної економіки (промисловість, будівництво), з яких експерт має досконалі знання фахівця та практичний досвід бухгалтерської та контрольно-ревізійної роботи, а також необхідну юридично-правову підготовку.

Одержавши від експертної установи завдання на проведення судово-бухгалтерської експертизи, експерт-бухгалтер вивчає зміст його. Зокрема, він з’ясовує, коли і де потрібно розпочати експертизу, коли її закінчити, в якій формі представити результати її і кому.

Далі експерт-бухгалтер ретельно вивчає постанову правоохоронних органів про призначення експертизи і з’ясовує, чи потрібна участь інших фахівців або спеціальних експертиз, про приміщення та його обладнання для проведення експертизи і забезпечення транспортом для відрядження на підприємства, які є об’єктами експертизи з метою ознайомлення з технологією виробництва, складським господарством та його устаткуванням. Вивчаючи постанову правоохоронних органів, експерт-бухгалтер досліджує, найбільш зазначені в ній питання відповідають профілю судово-бухгалтерської експертизи.

Організаційно-методична підготовка експертизи складається з вивчення змісту і повноти матеріалів, поданих на дослідження, розробки методики і складання плану-графіка проведення експертизи.

Вивчення змісту і повноти матеріалу, поданих на дослідження експертизи, передбачає ознайомлення експерта-бухгалтера в правоохоронних органах (прокуратурі, слідчих підрозділах управлінь внутрішніх справ, суді) зі змістом справи, з якої призначено судово-бухгалтерську експертизу.

При цьому вивчають: акти ревізій, інвентаризаційні відомості, акти перевірки, порівняльні відомості, звіти матеріально-відповідальних осіб, їхні пояснення.

Отже, експерт-бухгалтер вивчає зміст і повноту поданих на експертизу матеріалів залежно від змісту порушеної кримінальної чи цивільної справи правоохоронними органами та питань, поставлених на вирішення судово-бухгалтерською експертизою.

Розробка методики проведення експертизи – це конкретизація прийомів і способів виконання робіт відповідно до меж і плану експертного дослідження. Структура методики включає загальні положення, методичні вказівки щодо проведення дослідження (основна частина), узагальнення результатів його.

У загальних положеннях указують мету дослідження, формують основну гіпотезу його, зазначають етапи дослідження питань, поставлених на вирішення експертизи правоохоронними органами. Визначають також необхідні знаряддя для проведення дослідження (обчислювальна техніка, програмне забезпечення, спеціальні інструменти).

Основна частина містить деталізований вигляд методичних вказівок до організації і проведення експертних досліджень.

В ній зазначають об’єкти і методи дослідження, джерела інформацій, законодавчу і нормативну документацію до кожного досліджуваного питання. Разом з цим вказують первинну облікову документацію, облікові регістри, звітність, в яких відображено господарські операції, що підлягають експертному дослідженню. Для групування і синтезування складають форми таблиць, відомостей, в яких відображено результати досліджень.

В організаційно-методичній підготовці експертизи важливим елементом є складання плану-графіка проведення судово-бухгалтерської експертизи. План-графік може бути календарним, стрічковим, графічним у вигляді сітьової мережі, залежно від кількості експертів-бухгалтерів, обсягу робіт, а також кількості осіб, притягнених до відповідальності в кримінальній або цивільній справі.

План-графік складає експерт-бухгалтер на організаційній стадії експертного дослідження, тому в процесі експертизи в нього можна вносити певні корективи.

Дослідна стадія експертного дослідження поєднує виконання експертних процедур, роботу експерта з персонального ЕОМ-формулювання запиту експерта-бухгалтера до бази даних ЕОМ для одержання необхідної інформації щодо питань поставлених на вирішення експертизи, алгоритмізацію і постановку задач для розв’язування їх


Сторінки: 1 2 3