Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАналіз фінансових показників діяльності ВАТ «Залізобетон»

3.1 Аналіз дохідності, прибутковості та рентабельності

Діяльність ВАТ «Залізобетон» безпосередньо пов’язана із функціонуванням будівельного комплексу України. Тому найбільший вплив на ефективність господарювання підприємства має стан будівництва, його темпи та особливості реалізації концепції реформування житлово-комунальної сфери.

За роки реформування загальні показники діяльності будівельного комплексу погіршилися внаслідок інвестиційної кризи, скорочення інвестиційного попиту в країні та інвестиційних ресурсів підприємств і бюджетів всіх рівнів.

Якщо у 1999 р. частка загального обсягу капітальних вкладень у ВВП складала 20,2%, то у 2001 р. – лише 13,4%, у тому числі за рахунок державного бюджету –3,9 та 0,7% відповідно.

За період 1999-2001 рр. знизились обсяги введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери: житла – в 1,7 рази, шкіл – в 2,8 рази, лікарень – в 4,9 рази, дитячих садків – в 12,9 разів.

Через недостатність коштів не дотримувались терміни фінансування будівництва об'єктів та їх введення в експлуатацію. На початок 2000 р. у незавершеному стані знаходилось близько 60 тисяч об'єктів виробничого і соціального призначення загальною вартістю майже 56 млрд. грн.

Спад будівельного виробництва зумовив зниження попиту на продукцію промисловості будівельних матеріалів та виробів. Випуск продукції практично всіх видів будівельних матеріалів скоротився: цементу – в 2 рази, цегли будівельної – в 2,6, лінолеуму – в 1,9, конструкцій і виробів залізобетонних – в 3,4, панелей і конструкцій для великопанельного домобудування – в 5,9 разів. На цьому фоні досягнення ВАТ «Залізобетон» у галузі збільшення обсягів виробництва є вражаючими та свідчать про намагання керівництва підприємства не тільки зберегти місце на ринку, але й якомога розширити його завдяки проведенню технологічного оновлення та освоєння випуску нових видів продукції.

Аналізуючи основні техніко-економічні показники ВАТ «Залізобетон» можна побачити, що підприємство активно розвивається, всі показники постійно збільшуються, хоча й у 2000-2003 рр. відбувалося скорочення штату працівників. Це пов’язано насамперед із впровадженням нових технологій виробництва та реформуванням організаційної структури підприємства.

Таблиця 3.1 – Фінансові результати діяльності ВАТ «Залізобетон» за 2003-2005рр. (тис. грн)

Найменування показника | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р.

Дохід (виручка) від реалізації | 5818,0 | 10997,0 | 21161,2

Податок на додану вартість | 970,0 | 1832,8 | 3526,9

Чистий дохід від реалізації | 4848,0 | 9164,2 | 17634,3

Собівартість реалізованої продукції | 4090,0 | 7056,7 | 13438,0

Валовий прибуток | 758,0 | 2107,5 | 4196,3

Інші операційні доходи | 501,0 | 422,2 | 111,4

Адміністративні витрати | 609,0 | 1027,0 | 1508,1

Витрати на збут | - | - | 51,6

Інші операційні витрати | 761,0 | 367,6 | 180,9

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток | 1135,1 | 2572,0

збиток | 111,0

Податок на прибуток | 253,8 | 687,9

Чистий:

прибуток | 881,3 | 1884,1

збиток | 111,0

 

Як свідчать дані табл. 3.1, за період 2003-2005 рр. виручка від реалізації продукції збільшилась у 3,6 рази, або на 15 343,2 тис. грн. у цей же час собівартість продукції зросла у 3,3 рази , що пов’язано із збільшенням обсягів виробництва за рахунок впровадження нових технологій. Внаслідок цього у 2004 році підприємство перестало бути збитковим і отримало чистий прибуток у розмірі 881,3 тис.грн, а у наступному 2005 році збільшило цей показник майже на 1 млн. грн.

Рисунок 3.1 - Динаміка основних результатів діяльності ВАТ «Залізобетон» у 2003-2005 рр.

Збільшення адміністративних витрат та поява у 2005 році витрат на збут виправдали себе і фінансові результати від операційної діяльності зросли у 2005 році на 2 тис. грн., при скороченні інших операційних витрат на 581 тис. грн., що призвело до зменшення інших операційних доходів лише на 390 тис. грн.

Витрати підприємства також мають тенденцію до зростання.

Таблиця 3.2 – Динаміка операційних витрат ВАТ «Залізобетон» за 2003-2005 рр. (тис. грн)

Найменування показника | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р.

Матеріальні затрати | 3691,0 | 5691,8 | 8603,4

Витрати на оплату праці | 611,0 | 1082,5 | 2026,7

Відрахування на соціальні заходи | 227,0 | 414,8 | 769,7

Амортизація | 197,0 |


Сторінки: 1 2 3