Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент  1. Аналіз діяльності ВАТ “ Старий млин”

2.1 Характеристика харчової галузі

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є ВАТ “Сарий млин” . Так як дане підприємство належить до харчової галузі легкої промисловості України, то розглянемо детальніше дану галузь.

Івано-Франківщина виробляє лише 1,7% від загальнодер-жавного виробництва продукції харчової промисловості. Профілюючими галузями у ній є м'ясна, молочна, борошномельна, хлібопекарська, кондитерська, цукрова. Важ-ливе значення мають плодоовочеконсервна та спиртогорілчана.

Підприємствами харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів у 2002 році вироблено продукції на 13,6% менше, ніж у попередньому. Негативно позначився на результатах роботи спад обсягів у виробництві молочних продуктів, круп та борошна, хліба та цукру. Менше минулорічного вироблено тваринного масла, сиру та бринзи, продукції з незбираного молока.

Найпотужніші підприємства борошномельної промисловості області; Калуський комбінат хлібопродуктів (с. Голинь), Галицький (с. Задністрянськ), Коломийський та Івано-Франківський комбінати хлібопродуктів. Хлібопекарські вироби випускають в області сім великих хлібокомбінатів: Івано-Франківський, Калуський, Долинський, Коломийський, Бурштинський, Городенківський та Букачівський. Поряд із ними діє ціла група невеликих хлібопекарень та хлібозаводів.

На цукровій промисловості області спеціалізуються два підприємства — Бовшівський та Городенківський цукрові заводи.

Найбільшим підприємством, що переробляє плоди та овочі, є Коломийський пло-доовочеконсервний завод — ТзОВ «Консерваторія», а тютюну — Заболорвський ВАТ «Прикарпаттятютюн». В області діє три спиртогорілчані підприємства.

Переробку м'яса здійснюють Івано-Франківський та Коломийський м'ясокомбі-нати, Івано-Франківська птахофабрика, а молока — велика кількість малих молоко-заводів.

Харчова промисловість України станом на кінець 2006 року налічує 8230 підприємств, з яких 2360 входять до так званого «вели-кого кола», а решта до «малого кола» (в 2003 і 2004 роках кількісті підприємств відповідно становила 9055 і 2521, 8542 та 2484).

Така кількісна динаміка малих підприємств харчової промисловості пояс-нюється тим, що «гіганти» певної її підгапузі з переходом до транзи-тивної економіки були залишені без звичного їм планово-адміністра-тивного режиму господарювання, за якого державні органи чітко виз-начали, кому, скільки, коли виробити і якої продукції. Внаслідок цього за декілька років такого «вільного» режиму значна кількість цих підприємств через втрату цільової аудиторії зменшили обсяги вироб-ництва продукції, перейшовши при цьому з великих у розряд малих.

Але за час, що минув, відбулись реструктуризаційні процеси в галузях, вироблено чітку стратегію підтримки малого та середнього бізнесу в Україні з боку держави, значно зростали доходи населення. Все це призвело до того, що протягом останніх п'яти років спостерігається зворотна тенденція, тобто ті підприємства, які залишились і значно наростили обсяги своєї господарської діяльності «перейшли» в зво-ротному напрямку — з малих у великі.

Проблемами галузі є модернізація підприємств, підвищення якості та урізноманіт-нення асортименту продукції, зокрема виробництво олії з ріпака, інших продовольчих товарів, зниження собівартості продовольчих товарів.

Харчова промисловість є і залишиться стратегічною галуззю народного господарства, від якої залежить добробут українського народу. Виходячи із суттєвого значення галузі в економічному і соціальному зростанні суспільства, її відтворення та прискорений розвиток важливою передумовою подолання кризових явищ і забезпечення сталого економічного розвитку.

2.2 Характеристика ВАТ “ Старий млин” та аналіз внутрішнього середовища

ВАТ«Старий млин» створено відповідно до Указу Президента України «Про організаційні заходи для перетворення державних підприємств в акціонерні товариства» від 01.07.93р. №721, зареєстровано з присвоєнням номера державної реєстрації №702/1983. Повна офіційна назва товариства - відкрите акціонерне товариство «Старий млин», скорочене назва товариства ВАТ «Старий млин».

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований у встановленому порядку товарний знак.

ВАТ «Старий млин» за видом та характером діяльності належить до підприемств, що випікають хліб і хлібобулочні вироби.

Засновником товариства є комітет з управління майном міста Коломия . Товариство утворене і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Статутний капітал ВАТ «Старий млин» складає 165 тис. грн. і утворений за рахунок емісії 165 тис. акцій, з них:

160 000 звичайних акцій;

5 000 привілейованих акцій.

Збільшення статутного капіталу може бути зроблене в порядку, передбаченому чинним законодавством і статутом такими способами:

шляхом збільшення номінальної вартості акцій;

шляхом розміщення додаткових акцій;

шляхом капіталізації накопиченого прибутку.

Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого і соціального розвитку


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12