Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАналіз виробництва та збуту продукції у ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників

Щоб провести оцінку функціонування будь-якого підприємства необхідно розглянути основні техніко – економічні показники його діяльності ( а також їх динаміку) за п’ять років. Дані показники взаємопов’язані і відображають різні сторони виробничої діяльності, а також дають загальне уявлення про стан справ на конкретному підприємстві, в даному випадку на ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”

Для проведення економічного аналізу ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" вибрано наступні показники: обсяг переробки нафти, прибуток(збиток) від операційної діяльності, продуктивність праці, фондовіддача, обсяг товарної продукції та собівартість реалізованої продукції.

Для отримання об'єктивної характеристики потрібно проаналізувати зміну основних техніко-економічних показників за допомогою методу рядів динаміки. Слід розрахувати базисні та ланцюгові значення абсолютних приростів, темпів росту та приросту за формулами (2.11 - 2.13). Дані показники наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття"

Рік | Фактичне

значення,

тис.грн. | Абсолютні прирости | Темпи росту, % | Темпи приросту

базисні | ланцюгові | базисні | ланцюгові | базисні | ланцюгові

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Обсяг переробки нафти, тис.т

2002 | 769,3 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 865,6 | 96,3 | 96,3 | 112,52 | 112,52 | 12,518 | 12,518

2004 | 1431,5 | 662,2 | 565,9 | 186,08 | 165,38 | 86,078 | 65,377

2005 | 1769,5 | 1000,2 | 338 | 230,01 | 123,61 | 130,014 | 23,612

2006 | 2653,4 | 1884,1 | 883,9 | 344,91 | 149,95 | 244,911 | 49,952

Прибуток(збиток) від операційної діяльності, тис.грн.

2002 | 3457,1 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 5974,0 | 2516,9 | 2516,9 | 172,80 | 172,80 | 72,80 | 72,80

2004 | 30395,9 | 26938,8 | 24421,9 | 879,23 | 508,80 | 779,23 | 408,80

2005 | 35654,5 | 32197,4 | 5258,6 | 1031,34 | 117,30 | 931,34 | 17,30

2006 | 129699 | 126242,0 | 94244,6 | 3751,67 | 365,82 | 3651,67 | 265,82

Продуктивність праці, тис.грн /чол...

2002 | 0,54 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 0,62 | 0,08 | 0,08 | 114,81 | 114,81 | 14,81 | 14,81

2004 | 0,98 | 0,44 | 0,36 | 181,48 | 158,06 | 81,48 | 58,06

2005 | 1,17 | 0,63 | 0,19 | 216,67 | 119,39 | 116,67 | 19,39

2006 | 1,64 | 1,1 | 0,47 | 303,70 | 140,17 | 203,70 | 40,17

Фондовіддача, грн/ грн.

2002 | 0,0095 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 0,0103 | 0,0008 | 0,0008 | 108,42 | 108,42 | 8,42 | 8,42

2004 | 0,0173 | 0,0078 | 0,007 | 182,11 | 167,96 | 82,11 | 67,96

2005 | 0,0138 | 0,0043 | -0,0035 | 145,26 | 79,77 | 45,26 | -20,23

2006 | 0,0206 | 0,0111 | 0,0068 | 216,84 | 149,28 | 116,84 | 49,28

Обсяг товарної продукції, тис.грн

2002 | 43600 | - | - | 100 | - | - | -

2003 | 60950 | 17350 | 17350 | 139,79 | 139,79 | 39,79 | 39,79

2004 | 65200 | 21600 | 4250 | 149,54 | 106,97 | 49,54 | 6,97

2005 | 85240 | 41640 | 20040 | 195,5 | 130,74 | 95,5 | 30,74

2006 | 98700 | 55100 | 13460 | 226,38 | 115,79 | 126,38 | 15,79

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

2002 | 205648 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 319625 | 113977,3 | 113977,3 | 155,42 | 155,42 | 55,42 | 55,42

2004 | 898429 | 692781,3 | 578804 | 436,88 | 281,09 | 336,88 | 181,09

2005 | 2226828 | 2021179,9 | 1328398,6 | 1082,84 | 247,86


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9