Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Аналіз використання фонду робочого часу

1. Аналіз структури фонду зарплати промислово-виробничого персоналу.

Заробітна плата є важливою складовою виробництва, пов'язана як з потребами працівника, так і з процесом виробництва, його результатом оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері виробництва. Заробітна плата — це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно- ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, витрати на оплату праці складаються з:

основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних оцінок для робітників, та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість й за особливі умови праці. Вона включає - доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать - виплати у формі винагород за підсумки роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними актами й. Джерелом коштів на оплату праці робітників підприємства - є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат працівникам підприємства - встановлюється згідно з чинним законодавством та нормативними актами. На досліджуваному підприємстві використовується тарифна система оплати праці, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних елементів тарифно-кваліфікаційних характеристик. Тарифна система використовується для розподілення робіт і робітників, в залежності від складності робіт і кваліфікації робітників, по розрядах тарифної сітки - і є основою формування і регулювання заробітної плати. Нарахування заробітної плати особам рядового й начальницького складу змінюється згідно Положення. Грошове утримання осіб рядового і начальницького органів внутрішніх справ, складається з:

основного грошового утримання (посадових окладів, окладів за спеціальними званнями осіб рядового та начальницького складу та процентної надбавки за вислугу років);

додаткових видів грошового утримання (надбавок, підвищень, доплати за умови служби).

Підставою для виплати грошового утримання, є наказ начальника установи про призначення на штатну посаду та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо. Виплата особам рядового і начальницького складу — грошового утримання, провадиться за поточний місяць один раз у період з 20 по 25 число. Основне грошове утримання (основна заробітна плата). Посадові оклади рядового і начальницького складу. Посадові оклади виплачуються в розмірах, зазначених у штатах органів внутрішніх справ. У тих випадках, коли за посадою передбачені мінімальні і максимальні оклади, оклад конкретній особі встановлюється начальником установи, залежно від ділових якостей, досвіду роботи за спеціальністю, складності й обсягу виконуваних робіт за посадою, яку вона обіймає, у межах зазначених мінімального й максимального розмірів, й фонду оплати праці. Також до основної заробітної плати відносяться оклади за спеціальними завданнями провадиться з дня підписання наказу про присвоєння спеціального звання.

Особам рядового і начальницького складу виплачується відсоткова надбавка за вислугу років до посадових окладів за персонально присвоєними завданнями (це теж відноситься до основної заробітної плати) за шкалою надбавок.

До додаткової заробітної плати відносять:

доплати, надбавки, матеріальна допомога - допомога за роботу в нічний час - (в розмірі 35% посадового окладу);

матеріальна допомога в розмірі місячного грошового утримання на рік із розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, процентної надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, премій тощо).

Преміювання осіб рядового й начальницького складу здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі чотиримісячного фонду грошового забезпечення, без обмеження індивідуальних


Сторінки: 1 2 3