Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Зовнішньоекономічна діяльність, як об’єкт бухгалтерського обліку

П Л А Н

  1. Суть, форми та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
  2. Мета та завдання бухгалтерського обліку.
  3. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1. По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу.

У відповідності з західноєвропейською практикою одним із важливих параметрів розвитку економіки є стабільність цін і валюти. При цьому рівень інформації не повинен перевищувати 1,5% середнього рівня інфляції країн з найнижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягнути перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити радикальну форму зовнішньо-економічної діяльності країни. З цією метою необхідно провести широку приватизацію підприємств з залученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним так і національним підприємцям. Тому потрібно розробити законодавство країни, яке б регулювало і вдосконалило ЗЕД, направлене на ліквідацію тіньової політики в галузі валютних операцій. ЗЕД може здійснюватися як на території своєї держави так і за її межами.

Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулюють систему експортно-імпортних зв’язків між ними.

ЗЕД включає слідуючі форми робіт і співпраць:—

експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої сили;—

надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських і інших послуг;—

наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освітню і інші форми кооперації з іноземними суб’єктами;—

здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами (ЦП), операцій розрахункових і кредитних, сумісної підприємницької діяльності з закордонними партнерами;—

підприємницьку діяльність, пов’язану з наданням ліцензій, патентів, “ноу-хау”, торгових марок і іншими видами нематеріальних об’єктів власності;—

організацію і здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних міроприємств, що проводяться на комерційній основі;—

проведення бартерних, лізингових операцій, операцій по придбанню, продажу і обміну валюти;—

організацію роботи фізичних осіб на контрактивній основі і т. д.

Основними суб’єктами ЗЕД є:—

фізичні особи, які здійснюють свою діяльність на умовах, які не заперечують законодавству своєї країни, юридичні особи, що здійснюють форми ЗЕД, перераховані раніше, об’єднання юридичних і фізичних або фізичних, юридичних осіб, умови яких направлені на вирішення проблеми ЗЕД;

спільні підприємства, акумулюючі власний капітал і капітал іноземних інвесторів для здійснення всіх форм і видів ЗЕД;—

інші суб’єкти господарської діяльності.

Щоб вийти на зовнішній ринок, суб’єкти ЗЕД зобов’язані зареєструватися в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків або органі, що виконує його функції.

ЗЕД регулюється: Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерством зовнішніх економічних зв’язків, Міністерством Економіки, Національним Банком, Державним управлінням митного контролю, органами місцевого управління.

1а. Експорт товарів — це вивіз товарів в закордонні країни на комерційній основі. В умовах ЗЕД підприємства можуть здійснювати експортний кредит, лізинг.

Експортний кредит — кредит, що надається іноземним покупцям або їх банкам з метою фінансування продаж товарів і послуг, тобто це засіб стимулювання експорту.

Експортний лізинг — один із видів лізингових операцій, пов’язаний з наданням в довгострокову оренду якого-небудь обладнання лізингодавцем, що знаходиться в країні виробника даного виду обладнання, лізингоодержувача з другої країни.

Імпорт — придбання у іноземних партнерів товарів і ввіз їх із-за кордону. Імпорт може включати також платне користування послугами іноземних фізичних та юридичних осіб (імпорт капіталу у вигляді іноземного кредиту, виробничі і споживчі послуги та ін).

Для здійснення ЗЕД необхідно:—

відкрити власний валютний рахунок в банку;—

одержати необхідні ліцензії на різні види і форми ЗЕД, якщо вони підлягають ліцензуванню;—

заключити контракти на окремі види діяльності з фірмами закордонних країн і на право здійснення операцій, пов’язаних з одержанням іноземної валюти;—

ознайомитися з правилами митних процедур і дотримуватися їх.

Реєстрація суб’єктів ЗЕД здійснюється на основі заяви і нотаріально затвердженої копії статуту і засновницьких документів.

2. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком.

Основними об’єктами


Сторінки: 1 2 3 4 5