Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМіністерство освіти і науки України

Курсова робота

з дисципліни

«Інформаційний менеджмент»

на тему:

«Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій »

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………..3

Розділ 1 Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій…………………………………………………………………….5

Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу……………………………………………………………….5

Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. «Пастка часу»………………………………………….8

Інформаційна робота як процес творчого мислення……………..14

Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному процесі………………………………………………17

Розділ 2 Інформаційно-аналітична діяльність у системі управління………23

Інформаційне забезпечення управління…………………………23

Види інформаційно-аналітичної діяльності……………………..31

Класифікація оглядово-аналітичної інформації…………………42

Висновки………………………………………………………………………..47

Посилання на використану літературу……………………………………….48

Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства стрімко збільшуються обсяги повідомлень. До того ж спостерігаються випереджаючі темпи зростання інформаційного шуму порівняно з темпами збільшення власне корисної для певних суб’єктів інформації. В результаті підвищуються витрати часу на перевантаження» різних ланок управління. У свою чергу, стрімке поширення новітніх засобів зв’язку визначило ще й новий етап розвитку різноманітних інформаційно-психологічних операцій. Тому актуальність інформаційно -аналітичного процесу на сьогоднішній день є досить значною, бо він являє собою процес пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі придатній для її використання при прийнятті управлінських рішень. Адже глибокого розуміння змісту повідомлень, своєчасного виявлення та нешкодження впливу факторів, що можуть призводити до викривлення інформації.

Дане питання порушувалось у працях відомих авторів, зокрема, Матвієнко О.В., Кумицького С.П., Бідняка М.Н., Андрушківа Б.Н. та багато інших.

У першому розділі висвітлюється суть, принципи та інструментарій інформаційно-аналітичного процесу; етапи та порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів, а також проілюстровано інформаційну роботу як процес творчого мислення.

У другому розділі йдеться про інформаційно- аналітичну діяльність у системі управління, наводяться види інформаційно- аналітичної діяльності та класифікація оглядово-аналітичної інформації, також висвітлюється інформаційне забезпечення управління.

Мета даної курсової роботи полягає у чіткому обґрунтуванні суті, принципів та інструментарію інформаційно-аналітичного процесу та його діяльність у системі управління.

Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітичний процес.

Предметом дослідження є інформаційно-аналітичний процес управління у всіх сферах людської діяльності.

Виходячи з предмета дослідження, об’єкта дослідження та мети курсової роботи поставлені такі завдання:

Висвітлити особливості суті та основних принципів організації інформаційно-аналітичного процесу.

Визначити етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів.

Висвітлити особливості поняття «Пастка часу».

Визначити особливості інформаційної роботи як процесу творчого мислення.

Визначити особливості інформаційного забезпечення управління.

Висвітлити види інформаційно- аналітичної діяльності.

Визначити особливості класифікації оглядово-аналітичної інформації.

Розділ 1 Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій.

Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу

Для розуміння суті та механізмів організації інформаційної діяльності у сфері

управляння різними соціальними системами(підприємствами, установами, громадськими організаціями та ін.) розглянемо ключову ланку цієї форми діяльності — інформаційно-аналітичний процес у сфері підготовки та прийняття управлінських рішень.

Отже, інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її використання при прийнятті управлінських рішень.

Треба зазначити, що управлінські рішення, на відміну від рішень,які приймаються, наприклад, у сфері теоретичних, фундаментальних наук, спрямовані на розв’язання конкретних питань, як правило, мають чіткі термінові межі та у встановлений період повинні втілюватись у життя. Особливо наочно це проявляється в бізнесі, де термін виконання ділових угод завжди визначений. Це ж стосується й військової сфери, особливо під час бойових дій. Та й у політиці, по при, здавалося б досить часту невизначеність та швидку зміну впливу багатьох факторів, рішення, спрямовані на управління тим чи іншим політичним процесом, мають більш-менш чітко визначений термін реалізації. Звичайно, йдеться про політичні рішення — чи то прийняття якогось законодавчого акта, чи то проведення PR-кампанії — а не про так звані декларації про наміри.

Тому продукт, створений у результаті інформаційно-аналітичного процесу повинен бути придатним для використання замовником, корисним для нього вже в момент свого створення. Сам же результат інформаційно аналітичної діяльності, як правило, матеріалізується у формі будь-якого документа. Із всього наведеного випливають основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу, сформульовані ще кілька десятиріч тому фахівцем зі стратегічної розвідки американським генералом Вашингтоном Плетом: повідомляти достовірно, своєчасно та ясно. Достовірність повідомлення є ключовою ознакою при оцінці будь-якого інформаційного документа, створеного в результаті аналітичної діяльності. Вона забезпечується завдяки правильному поєднанню ряду моментів, що визначають результативність роботи


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17