Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементРеферат на тему:

Реферат на тему:

Військова дисципліна

СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Військова дисципліна — це суворе й точне дотриман-ня всіма військовослужбовцями порядку і правил, уста-новлених законодавством України і статутами Збройних Сил України.

Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового обов'язку та особистої відповідальності за захист народу України, його свободи і незалежності.

У період розбудови Збройних Сил нашої Батьківщини військова дисципліна має особливе значення. Складна вій-ськова техніка також посилює вимоги до дисципліни кожного воїна. Без міцної військової дисципліни й організова-ності у мирний час неможливо вирішити такі важливі для становлення Збройних Сил завдання, як виховання висо-ких морально-бойових якостей у воїнів і формування у них умінь, знань, навичок, необхідних для захисту держави. Свідомий характер військової дисципліни робить її стій-кою, міцною, непохитною. Боротьба за зміцнення дисцип-ліни, проти розбіжностей у трактуванні вимог законів України, військових статутів — одне з найважливіших завдань командирів і начальників, а також самих військо-вослужбовців .

Наведемо приклад з минулого про свідомий характер військової дисципліни. В березні 1943 р. в районі залізнич-ного переїзду біля с.Таранівка, що на Харківщині, гітлерів-ці, підтягнувши резерви, вирішили відрізати підрозділи Радянської Армії. Шлях фашистам перегородила військова частина. Найвідповідальнішу ділянку фронту займав взвод лейтенанта П. Широтна (помер 30.06.1968 p.). Воїни рете-льно готували позиції до оборони. Ворог кинув на окопи пі-хоту і танки. Зав'язався нерівний бій. Протитанкову гарма-ту радянських бійців було виведено з ладу. Положення ста-ло критичним. Тоді старший сержант І. Вернигоренко (по-мер 26.01.1984 р.) кинувся з гранатами на ворожий танк, знищив його і, важко поранений, довго утримував позицію.

Якщо в підрозділі міцна дисципліна, то в ньому ефек-тивніше відбувається навчання солдатів (матросів); вони швидше оволодівають довіреною їм зброєю і технікою.

На заняттях у класі, на полігоні, танкодромі, в добово-му наряді й на вахті військовослужбовець повинен діяти від-повідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

ОБОВ'ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дотримання військової дисципліни обов'язкове для вій-ськовослужбовця в бою і в повсякденному житті, в строю і поза ним, в розташуванні військової частини і поза нею.

Військова дисципліна зобов'язує:

дотримуватися Конституції України і законів України;

неухильно виконувати вимоги Військової присяги, вій-ськових статутів, накази і розпорядження командирів (на-чальників);

стійко переносити труднощі військової служби, не шко-дувати своєї крові і самого життя при виконанні військового обов'язку;

бути пильним і суворо зберігати військову та державну таємницю;

бути чесним, правдивим; ретельно вивчати військову справу;

берегти довірену зброю, військову техніку, військове та громадське майно;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших; дотримуватися правші військової ввічливості і віддання честі;

не допускати самому й утримувати інших від порушень громадського порядку;

допомагати, командирові (начальникові) у встановленні військової дисципліни і порядку.

ЗАОХОЧЕННЯ СОЛДАТІВ (МАТРОСІВ)

Заохочення як форма визнання успіхів і заслуг е важ-ливим засобом виховання військовослужбовців і зміц-нення військової дисципліни. Командирам і начальни-кам Дисциплінарним статутом Збройних Сил України надаються великі права для заохочення воїнів за сумлінне й ретельне ставлення до військової служби, за ус-піхи в бойовому навчанні. Якщо командир (начальник) вважає, що надані йому права недостатні, він може клопотати про заохочення військовослужбовців, які відзначилися, владою старшого командира. За одну й ту саму заслугу військовослужбовцеві може бути оголо-шено лише одне заохочення. Визначаючи вид заохо-чення, враховують характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

Щодо солдатів (матросів) застосовуються такі зао-хочення: оголошення подяки (мал. ); надання до-даткової відпустки на термін до 5 діб; дозвіл на одне додаткове звільнення із розташування військової части-ни чи з корабля на .берег поза чергою у дні та години, встановлені для цього командиром частини; нагородже-ння грамотою, дипломом, цінним подарунком або грошовою премією; повідомлення батькам або колек-тиву за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку й про отримані заохочення; нагородження особистою фотокарткою біля розгорнуто-го Бойового прапора військової частини; нагородження нагрудним знаком «Відмінний фахівець»,


Сторінки: 1 2