Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементЗавдання 1

Вивчення конструкції та принципу роботи дозиметричного приладу (ДП-5В)

Мета: вивчити конструкцію, принципи дії вимірювача потужності дози (рентгенометра) ДП-5В, виконати необхідні вимірювання.

Рентгенометр призначений для виявлення радіоактивного випромінювання і вимірювання рівня - і -радіації місцевості і поверхні різних предметів.

Прилад складається з вимірювального пульта, блока диктування (містить вмонтоване контрольне -джерело) головних телефонів ы джерела живлення.

Відлік показів проводиться за нижньою шкалою мікроамперметра в Р/год та верхній шкалі мР/год з наступним множенням на відповідний коефіцієнт під діапазону.

Підготовка приладу до роботи:

Взяти прилад, відкрити кришку футляра, провести зовнішній огляд, пристібнути до футляра поясний та плечовий ремінь.

перевірити відімкнення джерела живлення.

Увімкнути прилад:

а) встановити ручку перемикача в положення ;

б) приєднати джерело живлення;

в) встановити ручку перемикача в положення .

Приєднати головні телефони.

Вийняти з футляра блок детектування, екран блока поставити в положення .

Послідовно встановити ручку перемикача під діапазонів в положення ...

Натиснути кнопку скид.

Поставити блок детектування в положення Г

Поставити ручку перемикача в положення .

Вимірювання рівня радіації на місцевості:

Вдягнути засоби індивідуального захисту (З і З).

Підготувати прилад до роботи і тримати на висоті 0,7 – 1,0 м від землі.

Вийняти блок детектування з футляра.

Екран блока детектування поставити в положення Г.

Піднести блок детектування до обстежуваної поверхні предмета і повільно переміщувати над поверхнею об’єкта.

Перемикач під діапазонів поставити в положення 100.

Визначити максимальне зараження об’єкта.

Покази знімати з верхньої шкали в м Р/год і множини на коефіцієнт відповідного положення перемикача.

Вимкнути прилад.

Виявлення -випромінювання.

Робота з приладом виконується в послідовності вказаній для вимірювання радіоактивної зараженості поверхні за -випромінюванням.

отримавши відхилення стрілки мікроамперметра, екран блока детектування ставлять в положення Б.

піднести блок детектування до обстежуваної поверхні на відстань 1-1,5 см і повільно встановити ручку перемикача під діапазонів в положення 0,1, 1, 10, 100 до отримання відхилення стрілки мікроамперметра в межах шкали (0,5- 5).

збільшення показів приладу на одному і тому ж під діапазоні порівняно з -вимірюванням показує наявність–випромінювання.

Вимкнути прилад.

Завдання 2.

Вивчення конструкції і принципу дії приладу Прип’ять.

Мета: вивчити конструкцію і принцип дії радіометра Прип’ять, виконати необхідні вимірювання.

Радіометр Прип’ять призначений для індивідуального та колективного використання при вимірюванні еквівалентної дози - випромінювання, густини потоку і питомої активності -випромінювання.

Він призначений для вимірювання: оцінки рівня - фону і контролю радіоактивної забрудненості житлових і виробничих приміщень, продовольчих товарів, предметів побуту, одягу, поверхні землі.

Основні технічні характеристики:

Діапазон вимірювання потужності

експозиційні дози, м Р/год 0,1- 19,99

еквівалентні дози, мк 3В/год 0,1- 19,99

Діапазон вимірювання - випромінювання радіонуклідів 10-19,99* 103см –2 * хв-1

Діапазон вимірювання об’ємної активності - випромінювання нуклідів у рідинах і літучих речовинах за Сs – 137

3,7 * 10 –3 – 3,7 * 10-5 БК/кг (БК/л) або 1*10-7 – 1* 10-3 Кі/кг (Кі/л)

Час встановлення робочого режиму не більше ніж 5 с.

Час вимір. За вибором оператора:

при вимірюванні експозиційної дози – (202)с;

При вимірюванні питомної (об’ємної) активності в рідинах і лштучних речовинах (101) хв.

Підготовка до роботи.

Встановити елемент живлення Коруна (зняти, а після встановлення елемента живлення поставити на місце кришку відсіку живлення).

Увімкнути радіометр (положення ВКЛ)

Для контролю напруги елемента живлення потужності кнопку КП.

Вимірювання потужності дози - випромінювання.

Перемикач живлення встановити в положення ВКЛ. Потім перемикач - встановити у положення .

Перемикач Н-Х встановлюється в положення Н (мк 3В/год) або Х (мР/год) в залежності від того, в яких одиницях потрібно вимірювати потужність дози.

Перемикач ЧАС встановити в положення 20с. Протягом цього часу провести не менше 3 вимірювань і вирахувати середнє значення.

Всі вимірювання проводяться за наявності кришки, яка знімається.

Вимірювання густини потоку –випромінювання

Вимірювання проводяться при знятій кришці:

Перемикач живлення встановлюється в положення ВКЛ. Після цього перемикач - встановити у положення .

Перемикая - Ам встановити в положення .

Перемикач ЧАС встановити в положення 20с. Вимірюють 2 рази. Остаточним результатом вважається різниця =2-1, де 2 і 1 – густини потоку за наявності та відсутності кришки.

Проводять не менше 3 вимірювань, після чого розраховують середнє значення.

Попередня оцінка питомної активності проби.

Вимірювання проводяться в закритих приміщеннях при знятій кришці, де рівень фону не повинен перевищувати 0,025 мР/год (0,25 мк 3В/год).

Перемикач живлення


Сторінки: 1 2