Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 86 робіт

1. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах Курсова робота 26 стр.
2. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах Курсова робота 26 стр.
3. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах. Курсова робота 24 стр.
4. Іван Франко і соціологія Курсова робота 37 стр.
5. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці України Курсова робота 17 стр.
6. Аналіз рівня зареєстрованого безробіття Курсова робота 23 стр.
7. Біографічний метод у соціології Курсова робота 20 стр.
8. Відшкодування шкоди, завданої незаконими рішеннями та діями чи бездіяльністю органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду Курсова робота 33 стр.
9. Група ризику і ризикова молодіжна поведінка: соціологічний аналіз Курсова робота 25 стр.
10. Демографічний стан в Україні Курсова робота 25 стр.
11. Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства Курсова робота 23 стр.
12. Державний апарат України Курсова робота 28 стр.
13. Договір страхування Курсова робота 33 стр.
14. Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників Курсова робота 30 стр.
15. Дослідження сучасної структури системи соціального захисту населення і політики України Магістерська робота 102 стр.
16. Етнічна ідентичність сучасної української молоді Курсова робота 48 стр.
17. Зв Курсова робота 32 стр.
18. Зв’язки з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державного управління Магістерська робота 96 стр.
19. Конфлікт в сім Дипломна робота 101 стр.
20. Конфлікти в сім’ї Курсова робота 18 стр.
21. Концептуальні підходи до визначення еліт в соціологічних теоріях Вільфредо Парето і Гаетано Моска. Курсова робота 26 стр.
22. Культура Курсова робота 13 стр.
23. Макс Вебер – видатний соціолог Курсова робота 29 стр.
24. Методика розрахунку страхових тарифів та платежів в майновому страхуванні Курсова робота 22 стр.
25. Морально-етичні принципи поведінки мусульман в сім’ї Курсова робота 35 стр.
26. Об'єднання громадян-добровільне громадське Формування Курсова робота 25 стр.
27. Операції перестрахування Курсова робота 13 стр.
28. Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку Курсова робота 40 стр.
29. Організація та регулювання страхування Курсова робота 10 стр.
30. Основні школи та напрямки сучасної соціології Курсова робота 27 стр.
31. Перспективи інноваційного розвитку України Курсова робота 95 стр.
32. Погляди Франка на процес, перспективи, ідеали формування української інтелігенції Курсова робота 50 стр.
33. Політична ситуація в Україні Курсова робота 18 стр.
34. Положення про добродійність та піклування в Законах країн Стародавнього Світу Курсова робота 32 стр.
35. Поняття культури і суспільства Курсова робота 24 стр.
36. Поняття соціального захисту населення Курсова робота 37 стр.
37. Порівняльний аналіз діяльності служб у справах дітей України та Великобританії Дипломна робота 144 стр.
38. Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення Курсова робота 38 стр.
39. Правове регулювання страхових відносин Курсова робота 55 стр.
40. Правове регулювання страхування Курсова робота 52 стр.
41. Проблема наркоманії у сучасному суспільстві Курсова робота 31 стр.
42. Проблема сирітства дітей Курсова робота 24 стр.
43. Проблема сирітства дітей в Україні Курсова робота 24 стр.
44. Проблеми і перспективи розвитку сучасного вітчизняного соціального плакату Курсова робота 24 стр.
45. Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах. Основні міжнародні ринки робочої сили Дипломна робота 96 стр.
46. Проблеми соціально-трудової сфери життя людини. Деякі проблеми психології праці Курсова робота 46 стр.
47. Рівень життя населення України і фактори, що впливають на нього. Курсова робота 48 стр.
48. Розвиток державного строю в Німеччині в період територіальної роздробленності Курсова робота 24 стр.
49. Сім Курсова робота 23 стр.
50. Сім’я як суб’єкт і об’єкт соціально-педагогічного впливу Курсова робота 72 стр.
51. Самовивчення, самодослідження Курсова робота 30 стр.
52. Самовивчення, самодослідження(СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) Курсова робота 26 стр.
53. Соціальні проблеми у ЗМІ Курсова робота 25 стр.
54. Соціальна відповідальність підприємств України (на прикладі корпораціїї «Артеріум») Курсова робота 37 стр.
55. Соціальна робота з молоддю на прикладі діяльності Галицького районного центру соціальних служб для молоді. Курсова робота 47 стр.
56. Соціальна сутність держави та її основні ознаки Курсова робота 21 стр.
57. Соціальне програмування як технології соціальної роботи Курсова робота 21 стр.
58. Соціальне сирітство в Україні як соціальне явище Дипломна робота 80 стр.
59. Соціальний комплекс України Курсова робота 35 стр.
60. Соціально-педагогічні умови формування національної самосвідомості молоді в Україні Дипломна робота 76 стр.
61. Соціально-психологічні механізми впливу засобів масової інформації. Курсова робота 31 стр.
62. Соціокультурні зміни в суспільстві, світі та в людині. Курсова робота 79 стр.
63. Соціолінгвістичний стереотип українця у свідомості польської молоді Курсова робота 8 стр.
64. Соціологізм як теоретико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма Курсова робота 20 стр.
65. Соціологізм – як теоритико-методологічна концепція Еміля Дюркгейма Курсова робота 23 стр.
66. Соціологічні дослідження: структура і методологія, методи, сутність та аналіз, ефективність. Курсова робота 30 стр.
67. Соціологічні погляди Спенсера Курсова робота 20 стр.
68. Соціологічне дослідження Курсова робота 34 стр.
69. Соціологія виховання Курсова робота 33 стр.
70. Соціологія виховання Курсова робота 32 стр.
71. Соціологія США (шпаргалка) Курсова робота 29 стр.
72. Статистичні дослідження зайнятості населення України Курсова робота 34 стр.
73. Суверенітет української держави:загальні ознаки Курсова робота 29 стр.
74. Суспільні блага Курсова робота 30 стр.
75. Суспільна свідомість Курсова робота 68 стр.
76. Суспільство: Поняття, фактори та діалектика розвитку Курсова робота 27 стр.
77. Сутність та типологія держави Курсова робота 23 стр.
78. Теоретико-методологічний аналіз проблеми соціальної адаптації дітей-сиріт та соціальних сиріт до сучасних умов життя Дипломна робота 117 стр.
79. Тероризм Курсова робота 65 стр.
80. Тероризм Курсова робота 63 стр.
81. Тероризм Курсова робота 60 стр.
82. Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного удосконалення Курсова робота 34 стр.
83. Філософія Івана Франка Курсова робота 31 стр.
84. Форми і методи соціальної роботи Курсова робота 40 стр.
85. Формування іміджу організації як соціокультурний процес Курсова робота 88 стр.
86. Функції та основні параметри сучасної сім'ї Курсова робота 42 стр.
Сторінки: [1]