Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 1731 робіт

701. Поняття та сутність віктимології Реферат 13 стр.
702. Поняття та сутність віктимології Реферат 12 стр.
703. Порівняльний аналіз діяльності служб у справах дітей України та Великобританії Дипломна робота 144 стр.
704. Пострадянська деінституціоналізація і становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві Реферат 27 стр.
705. Поступ сакральної географії у XXI ст. Реферат 35 стр.
706. Права людини Реферат 53 стр.
707. Право в системі соціальних норм Реферат 9 стр.
708. Правова держава і громадянське суспільство Реферат 10 стр.
709. Правове забезпечення діяльності служб соціального захисту населення Курсова робота 38 стр.
710. Правове регулювання страхових відносин Курсова робота 55 стр.
711. Правове регулювання страхування Курсова робота 52 стр.
712. Праця як вид соціальної діяльності Реферат 8 стр.
713. Праця як об’єкт соціального дослідження Реферат 5 стр.
714. Праця як об’єкт соціального дослідження Реферат 2 стр.
715. Предмет і об’єкт Реферат 22 стр.
716. Предмет і становлення соціології управління Реферат 7 стр.
717. Предмет акмеології та її місце в системі наук Реферат 12 стр.
718. Предмет акмеології та її місце в системі наук Реферат 9 стр.
719. Предмет соціології праці Реферат 8 стр.
720. Предмет, завдання і значення курсу “Соціологія праці та управління” Реферат 18 стр.
721. Предмет, зміст, основні проблеми соціології праці Реферат 13 стр.
722. Предмет, зміст, основні проблеми соціології праці Реферат 8 стр.
723. Предметна царина соціології, її школи, напрями та методи Реферат 14 стр.
724. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 5 стр.
725. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 5 стр.
726. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 4 стр.
727. Призначення та організація соціологічних досліджень у трудових колективах Реферат 22 стр.
728. Прикладна акмеологія Реферат 13 стр.
729. Прикладна акмеологія Реферат 11 стр.
730. Прикордонні галузі пізнання соціокультурної динаміки. Постмодерн Реферат 16 стр.
731. Принципи і методи соціального прогнозування Реферат 5 стр.
732. Принципи і методи соціального прогнозування. Інше 4 стр.
733. Принципи і методи соціального прогнозування. Реферат 4 стр.
734. Принципи реалізації соціальної політики Реферат 15 стр.
735. Природа та різновиди соціальної стратифікації Реферат 13 стр.
736. Природні ресурси і їх вплив на життя суспільства Реферат 18 стр.
737. Причини трудових конфліктів Реферат 11 стр.
738. Про громадянську відповідальність учителя Реферат 5 стр.
739. Про Макса Вебера Реферат 16 стр.
740. Про нації і міжнаціональні відносини Реферат 11 стр.
741. Проблема наркоманії у сучасному суспільстві Курсова робота 31 стр.
742. Проблема "Батьки і діти" з точки зору соціології Реферат 23 стр.
743. Проблема інформатизації та інтелектуальності при здійсненні контролю за функціонуванням соціальних систем Реферат 14 стр.
744. Проблема аддективної поведінки молодого покоління Реферат 4 стр.
745. Проблема вибудови меж культурного поля для “важкого” підлітка Реферат 9 стр.
746. Проблема духовності в соціально-історичному вимірі Реферат 5 стр.
747. Проблема зайнятості Реферат 12 стр.
748. Проблема конкретно-історичного характеру категорії «гендерна рівність» Реферат 7 стр.
749. Проблема поєднання інтересів суспільства й особистості Реферат 4 стр.
750. Проблема пов’язана з наркоманією Реферат 7 стр.
751. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки Реферат 22 стр.
752. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки Реферат 20 стр.
753. Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до дорослості Реферат 16 стр.
754. Проблема розвитку в контексті різних соціологічних підходів Реферат 15 стр.
755. Проблема розвитку в контексті різних соціологічних підходів Реферат 22 стр.
756. Проблема сирітства дітей Курсова робота 24 стр.
757. Проблема сирітства дітей в Україні Курсова робота 24 стр.
758. Проблема “батьки і діти” з точки зору соціології Реферат 26 стр.
759. Проблема “батьки і діти” з точки зору соціології Реферат 26 стр.
760. Проблема “батьки і діти” з точки зору соціології Реферат 21 стр.
761. ПРОБЛЕМА “БАТЬКИ І ДІТИ” З ТОЧКИ ЗОРУ СОЦІОЛОГІЇ Реферат 21 стр.
762. Проблематика занепаду українського села Реферат 6 стр.
763. Проблеми і перспективи розвитку сучасного вітчизняного соціального плакату Курсова робота 24 стр.
764. Проблеми ідеологічної інтерпретації пострадянського соціуму. Третє покоління демократичних ідеологій: український контекст Реферат 6 стр.
765. Проблеми ідеологічної інтерпретації пострадянського соціуму. третє покоління демократичних ідеологій: український контекст Реферат 6 стр.
766. Проблеми ідеологічної інтерпрЕтації пострадянського соціуму. Третє покоління демократичних ідеологій: український контекст Реферат 6 стр.
767. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні Реферат 4 стр.
768. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні Реферат 3 стр.
769. Проблеми бідності та рівня життя населення в Україні Реферат 2 стр.
770. Проблеми батьків і дітей Реферат 10 стр.
771. Проблеми батьків і дітей Реферат 10 стр.
772. Проблеми батьків і дітей Реферат 10 стр.
773. Проблеми батьків та дітей Реферат 11 стр.
774. Проблеми безробіття в Україні Реферат 19 стр.
775. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки Реферат 9 стр.
776. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки Реферат 7 стр.
777. Проблеми взаємодії громадянського суспільства і держави Реферат 27 стр.
778. Проблеми міжнародної трудової міграції в сучасних умовах. Основні міжнародні ринки робочої сили Дипломна робота 96 стр.
779. Проблеми молоді Реферат 4 стр.
780. Проблеми молоді в Україні очима політиків та громадських діячів Реферат 11 стр.
781. Проблеми національних меншин у розрізі Євроінтеграційних прагнень України Реферат 2 стр.
782. Проблеми неповних сімей Реферат 8 стр.
783. Проблеми неповних сімей Реферат 8 стр.
784. Проблеми неповних сімей Реферат 7 стр.
785. Проблеми онтології державної влади в політичному і соціологічному аспекті Реферат 12 стр.
786. Проблеми порушення прав людини та законності на етапі попереднього ув’язнення. Реферат 15 стр.
787. Проблеми ринку праці в Україні Реферат 7 стр.
788. Проблеми розвитку спорту в Україні Реферат 5 стр.
789. Проблеми розвитку спорту в Україні Інше 4 стр.
790. Проблеми розвитку спорту в Україні Реферат 5 стр.
791. Проблеми розвитку спорту в Україні Реферат 5 стр.
792. Проблеми розвитку спорту в Україні Реферат 5 стр.
793. Проблеми розвитку спорту в Україні Реферат 4 стр.
794. Проблеми розвитку українського молодіжного руху на сучасному етапі Реферат 18 стр.
795. Проблеми соціалізації молоді Реферат 19 стр.
796. Проблеми соціалізації молоді Реферат 17 стр.
797. Проблеми соціально-трудової сфери життя людини. Деякі проблеми психології праці Курсова робота 46 стр.
798. Проблеми стійкості шлюбу Реферат 7 стр.
799. Проблеми стійкості шлюбу Реферат 5 стр.
800. Проблеми та перспективи соціальної політики в Україні Реферат 13 стр.