Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 1731 робіт

601. Основний зміст соціологічних поглядів О.Конта Реферат 2 стр.
602. Особистість Реферат 24 стр.
603. Особистість в ситуації конфлікту Реферат 9 стр.
604. Особистість в ситуації конфлікту Реферат 5 стр.
605. Особистість в соціально-трудових відносинах Реферат 9 стр.
606. Особистість у системі соціальних зв’язків Реферат 12 стр.
607. Особистість у системі соціальних зв’язків Реферат 14 стр.
608. Особистість як засновник "себе" і суб'єкт культури Реферат 18 стр.
609. Особистість як засновник "себе" і суб'єкт культури: ренесансна особистість Реферат 18 стр.
610. Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології Реферат 12 стр.
611. Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології Реферат 18 стр.
612. Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології Реферат 17 стр.
613. Особисте споживання в самооцінках населення України Реферат 6 стр.
614. Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім’ї Реферат 8 стр.
615. Особливості державного контролю в громадянському суспільстві Реферат 7 стр.
616. Особливості древніх цивілізацій Реферат 7 стр.
617. Особливості застосування теоретичних знань соціальної географії у практиці життєдіяльності населення Реферат 8 стр.
618. Особливості перспективного розвитку географії населення і діяльності населення як соціально-географічних наук Реферат 30 стр.
619. Особливості перспективного розвитку рекреаційної географії Реферат 24 стр.
620. Особливості політичної культури сучасної української молоді Реферат 10 стр.
621. Особливості політичної культури сучасної української молоді Реферат 9 стр.
622. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ Реферат 9 стр.
623. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні Реферат 11 стр.
624. Особливості розробки анкет при дослідженні ринку Реферат 32 стр.
625. Особливості сільськогосподарського страхування Реферат 12 стр.
626. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ У РАННЬОМУ ВІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Стаття 16 стр.
627. Особливості соціалізації особистості. Теорії соціалізації особистості Реферат 8 стр.
628. Особливості соціально трудових відносин при переході до ринку Реферат 31 стр.
629. Особливості соціального розвитку особистості у підлітковому віці Реферат 8 стр.
630. Особливості сприймання і розуміння людини людиною Реферат 8 стр.
631. Особливості сприймання і розуміння людини людиною. Реферат 8 стр.
632. Особливості сприймання і розуміння людини людиною. Реферат 10 стр.
633. Особливості становлення та розвитку молодих сімей в Україні Реферат 16 стр.
634. Особливості та шляхи вдосконалення галузевої структури регіональної соціальної географії Реферат 4 стр.
635. Оцінка мети, сучасних завдань та рівня розвитку понятійно-термінологічного апарату соціальної географії Реферат 16 стр.
636. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Стаття 11 стр.
637. Пізнавальна діяльність людини Реферат 16 стр.
638. Переосмислення функцій державного управління у контексті децентралізації публічної влади Реферат 12 стр.
639. Переоцінка історичних функцій держави у працях вчених кінця XX ст. Реферат 14 стр.
640. Переписи населення в Україні: історія і сучасність Реферат 23 стр.
641. Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини Реферат 14 стр.
642. Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини Реферат 14 стр.
643. Перетворення і збереження природного середовища мешкання людини Реферат 15 стр.
644. Перехід до індустріальної цивілізації Реферат 12 стр.
645. Перспективи інноваційного розвитку України Курсова робота 95 стр.
646. Перспективи соціокультурної динаміки сучасного світу в концепції П. Сорокіна Реферат 10 стр.
647. Перспективні історичні орієнтації в соціології. Цінності і норми Реферат 11 стр.
648. Перспективні історичні орієнтації в соціології. Цінності і норми Реферат 16 стр.
649. Перші спроби формування соціологічних знань (кінець Середньовіччя - початок буржуазної епохи) Реферат 15 стр.
650. Перший досвід влаштування в Україні прийомних сімей тимчасового перебування для дітей-сиріт з функціональними обмеженнями Реферат 21 стр.
651. Перший перепис населення в незалежній Україні як тест на здатність влади запроваджувати в життя свої наміри Реферат 29 стр.
652. Петерим Сорокін як представник інтегрального напряму сучасної соціології Реферат 3 стр.
653. Петерим Сорокін як представник інтегрального напряму сучасної соціології Реферат 3 стр.
654. Петерим сорокін як представник інтегрального напряму сучасної соціології Реферат 3 стр.
655. Петерим Сорокін як представник інтегрального напряму сучасної соціології Реферат 2 стр.
656. Пивний алкоголізм і молодь Реферат 18 стр.
657. Питання до заліку з соціології Реферат 70 стр.
658. Планування сім’ї Реферат 3 стр.
659. Планування сім’ї Реферат 4 стр.
660. Плинність, стабільність та стійкість персоналу Реферат 9 стр.
661. Погляди М.Вебера на життя суспільства Реферат 18 стр.
662. Погляди М.Вебера на життя суспільства Реферат 16 стр.
663. Погляди на суспільство і людину в індустріальну епоху Реферат 14 стр.
664. Погляди Франка на процес, перспективи, ідеали формування української інтелігенції Курсова робота 50 стр.
665. Політична ідентифікація як компонента соціальної адаптації особистості Реферат 6 стр.
666. Політична ідеологія Реферат 11 стр.
667. Політична відповідальність влади в демократичній державі: необхідність, сутність, механізм забезпечення Реферат 14 стр.
668. Політична діяльність Реферат 11 стр.
669. Політична система і її роль у житті суспільства Реферат 13 стр.
670. Політична система як ціле Реферат 25 стр.
671. Політична ситуація в Україні Курсова робота 18 стр.
672. Політична структура суспільства Стаття 5 стр.
673. Політичний статус особистості Реферат 5 стр.
674. Положення про добродійність та піклування в Законах країн Стародавнього Світу Курсова робота 32 стр.
675. Поняття і форми державного устрою Реферат 20 стр.
676. Поняття культури і суспільства Курсова робота 24 стр.
677. Поняття національного характеру та ментальності Реферат 17 стр.
678. Поняття норми і відхилення від норми в соціальній педагогіці. Виховні організації як провідний фактор соціалізації особистості Реферат 10 стр.
679. Поняття норми і відхилення від норми в соціальній педагогіці. Виховні організації як провідний фактор соціалізації особистості Реферат 8 стр.
680. Поняття особистості Реферат 17 стр.
681. Поняття особистості Реферат 15 стр.
682. Поняття предмету соціології Реферат 11 стр.
683. Поняття предмету соціології Реферат 12 стр.
684. Поняття предмету соціології Реферат 12 стр.
685. Поняття про соціологію як науку. Огляд основних питань соціології Реферат 17 стр.
686. Поняття про соціологію як науку. огляд основних питань соціології Реферат 21 стр.
687. ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІОЛОГІЮ ЯК НАУКУ. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПИТАНЬ СОЦІОЛОГІЇ Реферат 23 стр.
688. Поняття про суспільство Реферат 12 стр.
689. Поняття самотності в старості Реферат 19 стр.
690. Поняття самотності в старості Реферат 17 стр.
691. Поняття соціальних організацій Реферат 15 стр.
692. Поняття соціальних організацій Реферат 22 стр.
693. Поняття соціальних процесів Реферат 17 стр.
694. Поняття соціальної структури суспільства Реферат 9 стр.
695. Поняття соціальної структури суспільства Інше 8 стр.
696. Поняття соціальної структури суспільства Реферат 8 стр.
697. Поняття соціального захисту населення Курсова робота 37 стр.
698. Поняття соціального розвитку і його передумови Реферат 19 стр.
699. Поняття соціального розвитку і його передумови Реферат 27 стр.
700. Поняття суспільства Реферат 26 стр.