Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 1731 робіт

501. Наркоманія і соціологія Реферат 4 стр.
502. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння Реферат 14 стр.
503. Насильство як засіб домінування і панування Реферат 22 стр.
504. Наука як соціальне явище Реферат 16 стр.
505. Наука як соціальний інститут Реферат 13 стр.
506. Наука, освіта, мистецтво Реферат 12 стр.
507. Наукове пізнання Реферат 7 стр.
508. Науковий супровід соціальних проектів: ідеологія і структура процесу Реферат 18 стр.
509. Науково-технічний прогрес Реферат 13 стр.
510. Націоналізм - джерело політичних конфліктів Реферат 12 стр.
511. Націоналізм - джерело політичних конфліктів Реферат 14 стр.
512. НАЦІОНАЛІЗМ - ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ Реферат 12 стр.
513. Національні інтереси як основа формування державності: теоретико-методологічні засади Реферат 15 стр.
514. Національна ідея Реферат 14 стр.
515. Національна самосвідомість: парадокси становлення та розвитку Реферат 23 стр.
516. Національна толерантність, національний ізоляціонізм та ксенофобія в Україні Реферат 15 стр.
517. НАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ НА ФОНІ АКТИВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛІЗМУ Стаття 9 стр.
518. Наше здоров’я – в наших руках Реферат 3 стр.
519. Ненаукове пізнання Реферат 11 стр.
520. Неоднорідність праці як основа соціальної диференціації працівників Реферат 12 стр.
521. Нові індустріальні країни в світовому господарстві Реферат 9 стр.
522. Нові види програмного забезпечення для здійснення соціально-географічних досліджень Реферат 14 стр.
523. Нові культурні моделі Реферат 10 стр.
524. Нові методології виховання підростаючої особистості Реферат 11 стр.
525. Новітня соціологія Реферат 21 стр.
526. Нова історична школа та соціальний напрям Реферат 14 стр.
527. Нова концепції про людину, її суспільну та індивідуальну життєдіяльність Реферат 10 стр.
528. Нова повсякденність Реферат 18 стр.
529. Нормативні регулятори поведінки суспільства Реферат 9 стр.
530. Нормативні регулятори поведінки суспільства Реферат 10 стр.
531. Нормативні регулятори поведінки суспільства Реферат 9 стр.
532. Нормативні регулятори поведінки суспільства Реферат 9 стр.
533. Нормативно-правове забезпечення охорони здоров'я та деякі аспекти соціального захисту дітей і підлітків в Україні Реферат 7 стр.
534. О. Конт та Г. Спенсер — основоположники соціології Реферат 14 стр.
535. О.Конт та його проект нової науки - соціології Реферат 17 стр.
536. Об'єднання громадян-добровільне громадське Формування Курсова робота 25 стр.
537. Об'єкт соціологічного знання Реферат 6 стр.
538. Об'єкт i предмет соціології культури Реферат 15 стр.
539. Об'єкт і предмет дослідження соціальної географії Реферат 14 стр.
540. Об'єкт соціологічного знання Реферат 4 стр.
541. Обробка одержаної соціальної інформації Реферат 11 стр.
542. Об’єднана Європа: соціокультурні кордони Реферат 11 стр.
543. ОБ’ЄКТИВНІ КРИТЕРІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Реферат 21 стр.
544. Об’єктивні критерії соціального розвитку суспільства Реферат 26 стр.
545. Огюст Конт – засновник соціології Реферат 14 стр.
546. Огюст Конт Реферат 14 стр.
547. Огюст Конт Реферат 38 стр.
548. Огюст Конт Реферат 14 стр.
549. Огюст Конт Реферат 8 стр.
550. Огюст Конт Реферат 6 стр.
551. Огюст Конт Реферат 11 стр.
552. Огюст Конт та Герберт Спенсер – одні з засновників соціології. Реферат 28 стр.
553. Огюст Конт –засновник соціології Реферат 11 стр.
554. Операції перестрахування Курсова робота 13 стр.
555. Опитувальник: проблеми насильства над дітьми та зневажливого ставлення до їхніх потреб. Реферат 8 стр.
556. Опитування громадської думки в США: історія та сучасність Реферат 16 стр.
557. Опитування як метод збирання даних Реферат 21 стр.
558. Опитування, як метод збирання даних Реферат 17 стр.
559. Опитування: Ціннісні орієнтації, шкала самооцінки Реферат 5 стр.
560. Оптимізм та песимізм на етапі становлення загальносвітової цивілізації Реферат 17 стр.
561. Організа-ційна структура соціології в Україні Реферат 9 стр.
562. Організаційні основи та планування соціальної профілактики Реферат 15 стр.
563. Організаційні основи та планування соціальної профілактики Реферат 11 стр.
564. Організаційна форма роботи установ соціального захисту населення із забезпечення життєдіяльності людей похилого віку Курсова робота 40 стр.
565. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Стаття 10 стр.
566. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації Реферат 12 стр.
567. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації Реферат 9 стр.
568. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації Реферат 13 стр.
569. Організація соціологічних досліджень,методи збирання та аналізу соціологічної інформації Реферат 13 стр.
570. Організація та регулювання страхування Курсова робота 10 стр.
571. Організація, методика і процедури соціологічного дослідження Реферат 20 стр.
572. Організовані злочинні групи як об’єкт соціологічного аналізу Реферат 12 стр.
573. Освіта як предмет вивчення соціології Реферат 9 стр.
574. Освіта як соціальний інститут Реферат 16 стр.
575. Основи соціальної стратифікації Реферат 9 стр.
576. Основи соціальної стратифікації Реферат 12 стр.
577. Основи структурування соціологічних знань Реферат 6 стр.
578. Основи структурування соціологічних знань Реферат 7 стр.
579. Основні елементи соціальної структури суспільства Реферат 5 стр.
580. Основні етапи розвитку емпіричної соціології Реферат 14 стр.
581. Основні етапи розвитку емпіричної соціології Реферат 13 стр.
582. Основні етапи розвитку емпіричної соціології Реферат 14 стр.
583. Основні етапи розвитку емпіричної соціології Реферат 13 стр.
584. Основні етапи формування і розвитку соціології праці та управління Реферат 15 стр.
585. Основні категорії (поняття) соціології Реферат 12 стр.
586. Основні категорії та поняття соціології молоді Реферат 5 стр.
587. Основні категорії юнології Реферат 15 стр.
588. Основні категорії юнології Реферат 14 стр.
589. Основні напрямки розвитку західної соціології ХХ ст. Реферат 8 стр.
590. Основні поняття соціалізації Реферат 9 стр.
591. Основні проблеми сучасної української молоді Реферат 9 стр.
592. ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ І МОДЕЛІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 31 стр.
593. Основні сфери, методи та засоби соціального прогнозування. Глобальні проблеми сучасності, їх природа і шляхи вирішення Стаття 21 стр.
594. Основні сфери, методи та засоби соціального прогнозування. Глобальні проблеми сучасності, їх природа і шляхи вирішення Стаття 15 стр.
595. Основні сфери, методи та засоби соціального прогнозування. Глобальні проблеми сучасності, їх природа і шляхи вирішення Інше 21 стр.
596. Основні тенденції: сучасні, культурні ситуації України Реферат 19 стр.
597. Основні тенденції: сучасні, культурні ситуації України Реферат 19 стр.
598. Основні тенденції: сучасні, культурні ситуації України Реферат 18 стр.
599. Основні школи та напрямки сучасної соціології Курсова робота 27 стр.
600. Основні школи та напрямки сучасної соціології Реферат 22 стр.