Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 1731 робіт

201. Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану Реферат 14 стр.
202. Державне регулювання страхової діяльності в Україні. Характеристика функцій страхових посередників. Реферат 21 стр.
203. Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства Курсова робота 23 стр.
204. Державне управління як галузь соціальної науки та освіти Реферат 12 стр.
205. Державний апарат України Курсова робота 28 стр.
206. Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості Реферат 10 стр.
207. Джордж Геллап – соціолог, статистик, журналіст. Реферат 14 стр.
208. Диверсифікація соціальної сфери регіону як шлях до збагачення структури регіональної соціальної географії Реферат 5 стр.
209. Динаміка просторово-територіальної самоідентифікації населення України Реферат 21 стр.
210. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії Реферат 9 стр.
211. Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування Реферат 14 стр.
212. Дитячі притулки Реферат 4 стр.
213. Дитячий рух як соціально-педагогічний феномен Реферат 4 стр.
214. Диференціація доходів: основні підходи до вивчення в соціології Реферат 14 стр.
215. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В НІМЕЧЧИНІ Стаття 13 стр.
216. ДО ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Стаття 14 стр.
217. Добровольці в соціальній роботі Реферат 8 стр.
218. Договір страхування Курсова робота 33 стр.
219. Документи страхового обліку Реферат 27 стр.
220. Доля людини в XX столітті Реферат 12 стр.
221. Доля людини в XX столітті Реферат 12 стр.
222. ДОЛЯ ЛЮДИНИ В XX СТОЛІТТІ Реферат 12 стр.
223. ДОЛЯ ЛЮДИНИ В XX СТОЛІТТІ Реферат 12 стр.
224. Донцов та його бачення на суспільний розвиток Реферат 9 стр.
225. Донцов та його бачення на суспільний розвиток Інше 9 стр.
226. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів Реферат 7 стр.
227. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів Реферат 7 стр.
228. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів Реферат 7 стр.
229. Досвід використання якісних методів соціологічних досліджень в роботі з учнями старших класів Реферат 7 стр.
230. Досвід проведення порівняльних досліджень в галузі соціального забезпечення Реферат 12 стр.
231. Дослідження Реферат 7 стр.
232. Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників Курсова робота 30 стр.
233. Дослідження сучасної структури системи соціального захисту населення і політики України Магістерська робота 102 стр.
234. Дослідження у вивченні росповсюдження наркоманії серед молоді Реферат 7 стр.
235. Дослідження явищ олігархізму суспільства у політичних теоріях Р.Міхельса” Реферат 6 стр.
236. Древні мислителі про світ і людину Реферат 8 стр.
237. Древні цивілізації Європи Реферат 10 стр.
238. Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві Реферат 17 стр.
239. Духовна культура Реферат 13 стр.
240. Духовний світ людини Реферат 8 стр.
241. Дюркгейм про релігію і ритуали Реферат 14 стр.
242. Еволюційні та революційні форми суспільного розвитку Реферат 30 стр.
243. Еволюційні та революційні форми суспільного розвитку Реферат 14 стр.
244. Еволюційні та революційні форми суспільного розвитку Реферат 30 стр.
245. Еволюційні та революційні форми суспільного розвитку Реферат 28 стр.
246. Економіка і її роль у житті сучасного суспільства Реферат 7 стр.
247. Економіка як соціальний інститут Реферат 11 стр.
248. Економічні інститути Реферат 5 стр.
249. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи Реферат 3 стр.
250. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи Реферат 2 стр.
251. Економічна діяльність Реферат 9 стр.
252. Економічна політика держави Реферат 10 стр.
253. Економічна соціологія Реферат 13 стр.
254. Економічна соціологія Реферат 12 стр.
255. Екскурс: українська реідеологізація Реферат 14 стр.
256. Експертний аналіз, спостереження, експеримент: методологічний базис та технічний інструментарій Реферат 16 стр.
257. Ембріональний розвиток людини Реферат 9 стр.
258. Ембріональний розвиток людини Реферат 7 стр.
259. Емпірична соціологія Реферат 9 стр.
260. Емпірична соціологія Реферат 17 стр.
261. Емпірична соціологія Реферат 5 стр.
262. Емпірична соціологія” Інше 14 стр.
263. Емпіричне дослідження на тему: функціонування студентських гуртожитків Реферат 5 стр.
264. Емпіричне дослідження на тему: функціонування студентських гуртожитків Реферат 4 стр.
265. Ентосоціалізація у контексті відродження нації Реферат 4 стр.
266. Ентосоціалізація у контексті відродження нації Реферат 4 стр.
267. Епоха ренесансу (відродження) реформація в політичному житті Реферат 12 стр.
268. Естетичні концепції і вчення про суспільство А. Шефтсбері та Б. Мандевіля Реферат 8 стр.
269. Естетичні концепції і вчення про суспільство а. Шефтсбері та Б. Мандевіля Реферат 9 стр.
270. Етапи соціологічного дослідження "Формування престижу деяких професій" Реферат 6 стр.
271. Етапи та класифікація трудової кар'єри Реферат 11 стр.
272. Етика науки Реферат 14 стр.
273. Етика науки. Реферат 16 стр.
274. ЕТИКА НАУКИ. Реферат 14 стр.
275. Етична та соціальна відповідальність підприємництва Реферат 7 стр.
276. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін Реферат 34 стр.
277. Етнічна ідентичність сучасної української молоді Курсова робота 48 стр.
278. Етносоціологія Реферат 4 стр.
279. Етносоціологія та предмет її дослідження Реферат 16 стр.
280. Жінка як об'єкт соціально-педагогічної допомоги Реферат 3 стр.
281. Жінка як об'єкт соціальної допомоги Реферат 3 стр.
282. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі Стаття 5 стр.
283. Життєве середовище й екологія людини. Поняття і структура життєвого середовища. Екологічна структура. Реферат 14 стр.
284. з соціології Стаття 24 стр.
285. з соціології Стаття 28 стр.
286. з соціології Стаття 29 стр.
287. Забезпечення прав національних меншин Реферат 7 стр.
288. Загально-соціолітичні концепції суспільнго розвитку Реферат 12 стр.
289. Зайнятість і безробіття в Україні Реферат 18 стр.
290. Зайнятість та якість життя населення Реферат 19 стр.
291. Закони і категорії соціології, місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками Реферат 8 стр.
292. Закони, закономірності та принципи соціальної географії Реферат 10 стр.
293. Залежність якості шлюбу від сексуаль-них взаємин подружжя Реферат 8 стр.
294. Залежність якості шлюбу від сексуаль-них взаємин подружжя. Реферат 9 стр.
295. Зародження соціологічної думки в Україні Реферат 9 стр.
296. Зародження соціологічної думки в Україні Реферат 7 стр.
297. Зародження та розвиток соціології права Реферат 22 стр.
298. Зародження української соціології: М.Драгоманов, М.Грушевський, І.Франко Реферат 13 стр.
299. Зарубіжний досвід організації соціальної роботи Реферат 10 стр.
300. Засади суспільства Реферат 16 стр.