Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Соціологія
тут знаходиться 1731 робіт

101. Від сучасної особистості та суб'єктивності до особистості "можливої" Реферат 16 стр.
102. Від філософії права до соціології права Реферат 6 стр.
103. Відношення студентів до свого здоров’я Реферат 22 стр.
104. Відношення студентів до свого здоров’я Реферат 24 стр.
105. Відчуження праці в системі чинників розвитку трудового менталітету Реферат 19 стр.
106. Відшкодування шкоди, завданої незаконими рішеннями та діями чи бездіяльністю органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду Курсова робота 33 стр.
107. Вікові особливості соціалізації особистості Реферат 13 стр.
108. Вільний час в нашому житті Інше 8 стр.
109. Вільний час в нашому житті Реферат 8 стр.
110. Віртуальна соціальна географія як важливий напрям розвитку соціальної географії у XXI ст. Реферат 12 стр.
111. Ваші національні особливості Реферат 2 стр.
112. Великі утопісти: життя та діяльність. Реферат 27 стр.
113. Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики Реферат 11 стр.
114. Взаємовідносини у малій соціальній групі Реферат 7 стр.
115. Взаємовідносини у малій соціальній групі Реферат 8 стр.
116. Взаємовідносини у малій соціальній групі Реферат 8 стр.
117. Взаємовідносини у малій соціальній групі Реферат 7 стр.
118. Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій Реферат 8 стр.
119. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи Реферат 14 стр.
120. Взаємозвязок територіальної організації продуктивних сил та систем розселення Реферат 18 стр.
121. Взаємозв’язок здорового способу життя та процесу соціалізації особистості Реферат 10 стр.
122. Вибір стратегії стимулювання праці Реферат 16 стр.
123. Види дозвілля сучасної молоді Реферат 5 стр.
124. Визначення вольових якостей студентів Реферат 7 стр.
125. Визначення рівня схильності до стресу Реферат 6 стр.
126. Виникнення і розвиток соціології праці Реферат 13 стр.
127. Виникнення і становлення соціології як самостійної науки Реферат 7 стр.
128. Виникнення назви науки "Соціальна географія". Реферат 16 стр.
129. Виникнення соціології праці Реферат 16 стр.
130. Виникнення феодальної держави в Німеччині Інше 4 стр.
131. Виокремлення та місце соціальної географії у структурі суспільної географії Реферат 9 стр.
132. Виробнича адаптація працівника: сутність і функції Реферат 16 стр.
133. Висока місія соціогуманітарних наук Реферат 4 стр.
134. Висока місія соціогуманітарних наук Реферат 4 стр.
135. Висока місія соціогуманітарних наук Реферат 4 стр.
136. Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління Реферат 21 стр.
137. Витоки соціальної географії: розуміння географічного змісту понять "соціальне" та "соціалізація" як основи формування самостійної галузі знань Реферат 11 стр.
138. Виховання дітей в нових соціокультурних умовах української родини Реферат 11 стр.
139. Виховання дітей раннього віку в сім’ї Реферат 8 стр.
140. Виховання дітей раннього віку в сім’ї (за результатами соціологічного дослідження Реферат 8 стр.
141. Влада як соціальний феномен Реферат 6 стр.
142. Влада як соціальний феномен Реферат 6 стр.
143. Влада як соціальний феномен Реферат 6 стр.
144. Внесок Огюста Конта в розвиток соціології Реферат 12 стр.
145. Внесок Огюста Конта в розвиток соціології Реферат 11 стр.
146. Вплив глобальної мережі Internet на учбовий процес студентів ІМВ Реферат 9 стр.
147. Вплив Дюркгейма на західну соціологію Реферат 21 стр.
148. Вплив особистості на культуру Реферат 21 стр.
149. Вплив приватизації на соціальне розшарування суспільства Стаття 11 стр.
150. Вплив сім’ї на процес соціалізації неповносправних дітей Реферат 4 стр.
151. ВПЛИВ СИНЕРГЕТИКИ НА РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА Реферат 11 стр.
152. Вплив синергетики на розуміння людини і суспільства Реферат 10 стр.
153. Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості Реферат 9 стр.
154. ВСЕЄДНІСТЬ СЕМЕНА ЛЮДВІГОВИЧА ФРАНКА: ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС Стаття 12 стр.
155. Гармонійна сім’я – запорука здоров’я Реферат 9 стр.
156. Гармонійна сім’я – запорука здоров’я Реферат 6 стр.
157. Гармонійна сім’я – запорука здоров’я Реферат 8 стр.
158. Гармонійна сім’я –запорука здоров’я Реферат 7 стр.
159. Гендерні дослідження в історичній соціології Реферат 9 стр.
160. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному суспільстві Реферат 8 стр.
161. Гендерологія – наука майбутнього, або Що ми знаємо про фемінізм? Стаття 5 стр.
162. Гени і мозок. Інформаційна ємність людини Реферат 22 стр.
163. Геронтологія як наука про старість і старіння Реферат 11 стр.
164. Геронтологія як наука про старість і старіння Реферат 8 стр.
165. Глобалізаційні процеси в сучасномі світі Реферат 11 стр.
166. Глобалізаційні процеси в сучасномі світі Реферат 11 стр.
167. Глобальна криза освіти та шляхи її подолання Реферат 9 стр.
168. Глобальна криза освіти та шляхи її подолання Інше 9 стр.
169. Головні напрямки соціології XIX сторіччі Реферат 3 стр.
170. Головні напрямки соціології XIX сторіччі Реферат 3 стр.
171. Головні напрямки соціології XIX сторіччі Реферат 2 стр.
172. Головні напрямки соціології XIX сторіччі Реферат 2 стр.
173. Головні напрямки соціології ХІХ ст. Реферат 2 стр.
174. Головні функції соціології та її роль в житті суспільства Реферат 20 стр.
175. Громадська думка про рейтинги та довіру до них Електоральні настрої Реферат 9 стр.
176. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ Стаття 10 стр.
177. Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні Реферат 12 стр.
178. Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні Реферат 9 стр.
179. Група ризику і ризикова молодіжна поведінка: соціологічний аналіз Курсова робота 25 стр.
180. Група як першооснова соціальної організації Реферат 11 стр.
181. Група як першооснова соціальної організації Реферат 10 стр.
182. Гуманізм у відносинах між людьми Реферат 3 стр.
183. Діагностичні Малі Рольові ігри Реферат 3 стр.
184. Діяльнісно-поведінковий розвиток людини під впливом суспільних умов життя Реферат 23 стр.
185. Діяльність і спілкування Реферат 9 стр.
186. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню Реферат 13 стр.
187. Діяльність у сфері духовної Реферат 11 стр.
188. Демографічні проблеми людства Реферат 35 стр.
189. Демографічна ситуація в Україні Реферат 2 стр.
190. Демографічна ситуація в Україні і проблеми медико-генетичної служби Реферат 10 стр.
191. Демографічний стан в Україні Курсова робота 25 стр.
192. Демократія Реферат 9 стр.
193. Демократизація в Україні: соціологічний діагноз Реферат 14 стр.
194. Демократизація в Україні: соціологічний діагноз Реферат 13 стр.
195. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОЗ Реферат 12 стр.
196. Демократичні засади соціотворчого процесу Реферат 16 стр.
197. Демократичні засади соціотворчого процесу Реферат 24 стр.
198. Держава в працях Гобса і Локка Реферат 18 стр.
199. Держава та її соціотворчі можливості Реферат 14 стр.
200. Держава та її соціотворчі можливості Реферат 21 стр.