Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементСоціологічна доктрина Гоббса

РЕФЕРАТ

на тему:

Соціологічна доктрина Гоббса.

Вступ.

Століттям генеальних людей називають 17 століття історики філософії і природніх наук. При цьому вони мають на увазі велику плеяду видатних вчених, які заложили фундамент теперішнього природознавства і в порівнянні з попередніми століттями далеко просунувши суспільні науки, в особливій мірі філософію.

В сузір’ї цих імен одне з найперших займає ім’я англійського філософа Томаса Гоббса. Як і більшість прогресивних вчених того часу він об’єктивно був виразником інтересів правлячого класу (буржуазії), а суб’єктивно ж він рахував себе безкорисним шукачем істини, яка так необхідна всьому людству.

В своїй роботі я буду намагатись більш глибоко викласти вчення Т.Гоббса про суспільство та державу, яке на мою думку займає провідне місце у всій доктрині.

Соціологічна доктрина Гоббса.

Томас Гоббс був одним із засновників широко розповсюдженої в 17-18 ст. буржуазної теорії природнього права і договірного походження держави. Ця теорія виходила із зовсім нових принципів, відмінних від середньовічних, виходила із нових уявлень про людину, суспільство і державу, котрі були підказані наукою, яка розвивалась і матеріалістичною філософією.

Буржуазні ідеологи 17-18 ст. в своїй боротьбі з феодалізмом ставили перед собою задачу встановити, які “об’єктивні” і “необ’єктивні” основи, на яких повинне будуватись державний устрій, законодавча діяльність, відношення між людьми і народами. Такі “об’єктивні” і незалежні від людських думок початки нео,хідно шукати не в божому прозрінні. Гоббс говорив, що Христос не давав ніяких принципів права і політики. Не потрібно шукати ці початки і в установленому законодавстві, тому що воно тимчасове і набуте і часто залежить від думок окремих людей. Необхідно шукати ці абсолютні і вічні початки в самій “природі”. Загальний вирослий інтерес до природи втілився в особистий інтерес до “людської природи”. Предметом філософського вивчення складає не діюче, установче право, яке є правом феодального суспільства, а “природне право”, подібне законам всього механізму всесвіту.

Природне право протиставляється існуючому, як виходячи із людської природи, і з цього ж джерела воно і пізнається людським розумом.

Філософія в пошуках “поняття держави як такої” повинна відірватися від теологічного розгляду суспільних явищ. Філософи 18 ст., в їх числі Т.Гоббс, шукають підвалини держави в ньому самому, вони хочуть вивести закони суспільства не з теології, а із розуму і досвіду.

Подібно того, як природу хотіли побачити такою, якою вона існує в дійсності, філософи 17ст. хотіли бачити і людину такою, якою вона є в “дійсності”, від природи. Цей “дійсний” чоловік, чоловік “взагалі” став вихідною точкою для політичної критики феодалізма, феодального законодавства і права.

Людина є, з однієї сторони, істотою природи, “природною” істотою, принятим в загальну систему природи, підлеглій її загальній необхідності і закономірності. Як такий, він представлявся рівним від природи всім іншим людям, а нерівність людей оголошувалося як противне природі. З другої сторони, людина розглядається як суб’єкт права в її відношенні з іншими людьми, в громадському середовищі. Звідси дуже пошерене ділення “Громадської філосфії” на “De homine” (“Про людину”) та “De cive” (“Про громадянина”), якої дотримувався Томас Гоббс.

Людина, з точки зору Гоббса, - середня ланка між природою та суспільством. Він тіло природи, фізичний об’єкт, він також розумний творець штучного тіла - держави. Без знання людини та його природи неможливо зрозуміти ні освіти держави, ні елементів державного життя. Вчення про людину по тій причинні являє ведення до теорії держави.

При всьому ідеалізмі своєї теорії суспільства Т.Гоббс виходив із нових для його часу основ. Він включає людину в послідовність дій природнього механізму світу. Він порівнює людей з автоматами, котрі мають штучне життя, з серцем замість пружини, з нервами замість ниток, з суглобами замість колес.

Аффекти, пристрасть та прагнення людей Гоббс старається зрозуміти, виходячи із механічного процесу руху крові і найтонших елементів в організмі людини. Все емоційне життя людини має свій початок в елементарному відчутті болі або задоволення, котрі за істиною не що інше, як рух всередені нашого серця, визвані рухом або давленням зовнішнього тіла.

Апетит,


Сторінки: 1 2 3 4 5 6