Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементчисла правопорушень . Коли ступінь єдності (інтегрованність) соціальної спільності ( класу , суспільства) досить висока , то падає кількість відхилень у поводженні членів цієї спільності . Навпаки , ріст числа відхилень у поводженні - показник розпаду її интегрированности . У деяких випадках неефективність впливу , наприклад , на підлітка з боку найближчої соціальної спільності ( родини ) , недостатність його соціалізації ( у змісті включення в систему цінностей і норм поводження, характерних для суспільства в цілому ) можуть привести до посилення впливу на нього стихійно складаються угруповань , де існують протиправні погляди і представлення і діють антисоціальні норми поводження. Сюди можна віднести деякі групи підлітків з антисоціальним поводженням , воров-рецедивистов , алкоголіків і т.д. Вплив таких соціальних общностей часто буває прямо зв'язано з низьким соціально-виховним ефектом родини , шкільного чи виробничого колективу , ланок політичної системи суспільства . Ще один момент , на який варто звернути увагу , також зв'язаний з ослабленням соціальних зв'язків між людьми, - це негативні наслідки науково-технічної революції: урбанізація , виникнення великих міст і т.д. Хоча вона історично прогресивна , але може викликати і деякий ріст аморальних явищ , зв'язаних з переміщенням людей , міграцією населення.

 

Глоссарий.

Соціальна спільність - сукупність людей , що характеризують умови їхньої життєдіяльності, загальні для даної групи взаємодіючих індивідів ; приналежність до історично сформованих територіальних утворень , приналежність досліджуваної групи взаємодіючих індивідів до тих чи інших соціальних інститутів .

Соціальний зв'язок - набір факторів , що обумовлюють спільну діяльність людей у конкретних общностях , у визначений час для досягнення тих чи інших цілей .

Соціальна взаємодія - взаємний вплив різних сфер , явищ і процесів громадського життя, що здійснюється за допомогою соціальної діяльності.

Соціальні відносини - відносно стійкі і самостійні зв'язки між індивідами і соціальними групами .

Соціальна система - це сукупність соціальних явищ і процесів , що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою й утворюючих деякий цілісний соціальний об'єкт .

Соціальний склад - це набір елементів, що складають дану структуру.

 

 

 

 

 

Список використаної літератури.

«Соціологія» Москва видавництво «Думка» 1990 рік.

Ленін В. И. Повне зібрання творів тім 1

Маркс , Энгельс , Соч. Том 1 і Том 23


Сторінки: 1 2 3 4 5