Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементдітей;

значне поширення убозства через перенаселення, безробіття, зростання урбанізації і міграції населення;

міжнаціональні і етноконфесіональні конфлікти, що породжують хвилю біженців, значну частину яких становлять діти;

їхні батьки опинившися без засобів до існування,, житла і роботи. Не у змозі забезпечити своїм дітям нормальних умов життя, з чого користаються різного роду злочинні елементи;

збільшення зростання виробництва й продажу наркотичних засобів;

занепад інституту сім’ї;

поширення сексуальної реклами і порнографічної літератури в засобах масової інформації;

архаїчні ритуали і звичаї” [10; 8].

Для подолання проблеми сексуальної експлуатації неповнолітніх необхідні узгоджені зусилля урядів, міжнародних організацій, всієї міжнародної громадськості зусилля. Йдеться про такі заходи, як заборона пропаганди насильства, порнографії і секса в засобах масової інформації, запровадження у школах відповідних роз’яснювальних програм, органівзація лекцій і бесід. Необхідно, щоби люди, що відповідають за втілення в життя нових інформаційних технологій, знищували матеріали, які сприяють зведенню дітей, щоби всі країни кваліфікували поширення дитячої комп’ютерної порнографії як кримінальний злочин. Великий внесок у боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей повинні вносити правоохоронні органи, в тому числі українські.

Висновки.

Діти та молодь – невід’ємна частина сучасного людства зі своїми специфічними проблемами і інтересами. Усвідомлення цього стало важливим здобутком сучасної цивілізації. В ХХ ст. були розроблені, прийняті та ратифіковані багатьма країнами міжнародно-правові акти, спрямовані на захист прав та інтересів дітей та молоді. В найбільш розвинутих державах зараз діють закони, що регулюють правове положення молоді та неповнолітніх. Універсальною правовим документом у цьому відношенні є Конвенція про права дитини, ратифікована і нашої державою.

Болючою проблемою сучасного положення дітей у різних, передовсім слабкорозвинутих, країнах світу є проблема недовгодованості. Йдеться як про брак достатньої кількості каларій, так і про відсутність у раціоні деяких вітамінів, йоду тощо. Це загрожує послабленням організму дитини, зниженням його імунних функцій і, відповідно, вимагає великої уваги з боку урядів та неурядових організацій.

Реальності нашого часу є функціонування в багатьох зарубіжних країнах різноманітних дитячих та молодіжних організацій. Найбільшого міжнародного визнання досягла Всесвітня організація скаутського руху. Останніми роками скаутизм набуває поширення в Росії, інших посттоталітарних країнах.

Крім організаційно оформлених дитячих та молодіжних організацій в багатьох країнах поширені так звані неформальні об`єднання молоді (НОМи). Зародившися у країнах Заходу як рухи хіппі, панків тощо НОМи в 80-ті роки поширилися в колишніх соціалістичних країнах. В даній роботі аналізуються деякі сучасні тенденції в середовищі російських “неформалів” та їхнє можливі наслідки для суспільства.

У провідних країнах сучасного світу держава надає своєму піклуванню про молодь статусу державної молодіжної політики, розробляючи та реалізуючи заходи, спрямовані на забезпеченння представників молодого покоління роботою, житлом, різними видами соціальної допомоги. В даній роботі приділено увагу молодіжній політиці Швеції. Дана проблема є досить актуальною для українського суспільства, в якому становище молоді пов`язано з багатьма соціальними проблемами.

Дещо інакшими є проблеми відносно “ситої” молоді країн Заходу. Йдеться про тенденцію так званої демографічної інфільтрації, пов`язану з занадто раннім поглиненням молоді у світ “дорослих” проблем. Це знаходить вияв у надмірній завантаженості учнів шкіл, дуже раннім знайомством їх з порнографією, сексуалізацією іміджу дітей-“зірок”, нарешті, у поширенні підліткової та молодіжної наркоманії, що не лише загрожує здоров`ю, а й спричиняє зростання дитячої злочинності.

Нарешті, ще одна болюча проблема сучасності в багатьох країнах світу – це сексуальна експлуатація дітей і молоді, підступне залучення їх до домів розпусти, що особливо дається взнаки у країнах Південно-Східної Азії.

Список використаної літератури.

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.

  1. Конвенция о правах ребёнка // Додаток до журналу «Адвокат». – 1998. - № 3. – С.1-24.

ІІ. ДОКУМЕНТИ.

  1. Положение детей в мире, 1998 г. Доклад Директора-исполнителя Детского фонда Организации Объединённых Наций К. Беллами. – 143 с.

ІІІ. ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА.

  1. Зарубежные молодёжные организации : Справочник / Сост. В.И.Камышанов, М.О.Литовская. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 492[4] с.
  2. Словник іншомовних слів / За ред. акад. АН УРСР О.С.Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1985. – 968 с.

IV. ЗАГАЛЬНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА.

  1. Запесоцкий А.С., Файн А.П. Эта непонятная молодёжь…: Проблемы неформальных молодёжных объединений. – М.: Профиздат, 1990. – 224 с.
  2. Фатальна вечірка. Кримінальний кодекс України
    Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10