Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементКонсерватизм

Ідейно політичан течія в основі якої можна поставити "Традицію" .Консерватизм це була своєрідна реакція на Французьку революцію, яка за словами консерваторів мала на меті зруйнувати Традицію. Консерватори робили спроби пртиставлення шляхів розвитку:

- революція (негатив ) -еволюційність поступовість (позитив)

- просвітництво ( неефективно)- традиція (раціонально) Позиція консерватизму всі люди народжуються нерівними в своїх прагненях, здібностях, правах. Консерватизм проголошує державвне не втручання в економічну сферу "святість" приватної власності, і держава як арбітр але з жорсткими повноваженнями.

Типи консерватизму.

- традиціоналізм- класичний тип крнсерватизму в якому традиція є своєрідним захистом від соціально- політичних катаклізмів і потрясінь

- лібертаризм- межує з відповідним напрямком лібералізму в основі якого є приватна власність і свобода людини

- неоконсерватизм- грунтується на позиціях регульованого втручання держави в економіку

Пантеон ідеолоів консерватизму:

- Е.Берк- власне з його критики революційних змін у Фанції розпочалось виокремлення консерватизму, як антиреволюційного шляху розвитку суспільства.

- Л.Местр, Шатобріан- акцентували увагу на ефективності традицій і поступових еволюційних змін як панацеї від революціцї.

- Д.Адамс, А.Гамільтон- "Батьки" незалежності США прихильно ставились до традиціоналізму, зокрема традиції осідлості, ідеї республіки де основу складали консервативні фермери не вважали за потрібне занадто широке народне представництво, влада упралвнська мала засновуватись на принципах аристократизму.

Хибність у практичному здійсненні- консерватизмом можуть прикриватись в ім'я стабільності для консервації негативних тенденцій у суспільстві. Міффічний стереотип уявлення що консерватор людин яка негативно ставиться до будь-якого новаторства, переслідує будь-які зміни. З початку 90 х. р. в Україні намітилась тенденція до певного відродження консервативного руху на сьогодні ідеологія консерватизму репзентована таким структурами: Всеукраїське Об'єднання Християн, Християнськими Народний Союз, Республіканська Християннська Партія, Українська Націонал Консервативна Партія, Українська Консервативна Партія. Тенденції функціонування:

-деклароване релігійне ( християнське) підґрунтя , майже відсутність декларацій щодо об'єднання, немає наукового підґрунтя до становлення Українського консерватизму приблизити його до Українських реалій. С певнв спроби з боку голови Консервативної Партії (Щокіна ректора МАУП), але це більше нагадує війнцу з вітряками ( світовим сіонізмом) і закиди в

антисемітизмі які не прекрашають дану політичну партію. Чистого представництва Українських консерваторів в парламенті немає.

Соціалізм

Ідейно політична течія в основі якої лежить проблема вирішення прав трудящих, домінує ідея соціальної справедливості і соціальної рівності суспільне благо є пріоритетним відповідно є домінантою над особистим. Етапи становлення соціалізму:

- утопічний соціалізм прагнення побудувати рай на землі одночасно нівелюються всі людські слабкості до нагромадження капіталу і збагачення

- критичний утопічний соціалізм- етап на якому було зроблено спробу переосмислити роль держави і водночас запропоновано нові оригінальні форми заміни державного апарату

- радикальний комунізм- робітничий клас це "сонце" навколо навколо нього обертається все і це відбувається в орбіті матеріальних відносин як основи суспільного життя

- соціал- демократизм в основі критика революції і домінуючої ролі пролетаріату, еволюція поглядів до держави загального добробуту Пантеон ідеологів соціалізму:

Т.Мор, Т. Кампанелла одні з перших почали трактувати поняття

соціалізму майже ідентичні вчення у питаннях побудови ідеального

суспільства.

Сен- Сімон, Фур'є, Р. Оуен займали спільну позицію щодо недоцільності

поудови громіздких робітничих політичних партій і реформування

держави і нівелювання її ролі.

К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін ідеологи проект під назвою"диктатура

пролетаріату" займались виведенням нового вчення марксизму ленінізму.

Е.Бернштейн, К.Каутський, В.Брант, Ф.Мітерран, Ф.Гогнсалес

представники європейського соціал демократизму захисники теорій

соціалізму з людським обличчям і теорії держави загального блага.

На початку XXI ст. "Великий почин" ідеологів соціалізм уживе в Україні.

Ліве крило Українського політичного спектру умовно можна поділити на

три частини: радикальні комуністичні партії : Комуністична Партія

Робітників і Селян, Комуністична Партія Трудящих, Комуністична Партія

України(о), Прогресивна Соціалістична Партія України.

Основні риси присутність в партійних програмах про радянських пунктів,

постійний стан опозиційності і певна маргіналізація даних політичних

сил. Ці висновки підтверджують президентські вибори 2004р. Голова

КПРС( Яковенко) і голова ПСПУ ( Вітренко) підтвердили дану

тенденцію.

Поміркований соціалізм: Комуністична Партія України, Соціалістична

Партія України, Партія Всеукраїнське Об'єднання лівих

"справедливість".

Сучасна соціал- демократія: Українська Соціал-Демократична Партія,

Українська Соціал- Демократична Партія (о), Соціал -Демократична

Партія. Фактично репрезентує соціал- демократичну ідеологію СДПУ(о),

Яка є представлена в парламенті окремою політичною силою. Рівень підтримки на 2002р. близько 7%

Лібералізм

Ідейно- політична течія яка обєднює представників парламентського


Сторінки: 1 2