Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементАнкета Сучасна сім’я Проблеми, перспективи розвитку

Мета нашого дослідження – вивчити стан розвитку сім’ї, демографічні, соціально-економічні, правові, побутові проблеми її розвитку, питання підготовки молоді до сімейного життя, соціально-психологічні стосунки між членами подружжя, між батьками та дітьми, складові сімейного щастя й добробуту, чинники стабільності сім’ї.

Питання сім’ї, сімейно-шлюбних відносин торкаються всіх, як державних, так і громадських організацій, всіх громадян. Інтерес до них, як свідчить практика, є найбільш стійким. Соціологічний аналіз сім’ї дозволяє виявити основні суперечності, що виникають у відносинах між сім’єю та суспільством, і тим самим віднайти шляхи та засоби їх розв’язання.

Склад Вашої сім’ї:

Подружжя без дітей;

Подружжя з дітьми;

Подружжя з дітьми та батьками чоловіка (жінки);

Мати з дітьми (дитиною);

Батьки з дітьми (дитиною).

Як ви оцінюєте фінансово-матеріальне забезпечення своєї сім’ї?

Як добре забезпечену.

Як середньо забезпечену.

Як мало забезпечену.

Як таку, що є незабезпеченою.

Хто у вашій сім’ї є годувальником?

Чоловік.

Дружина.

І чоловік, і дружина.

Соціально-правові проблеми сім’ї

4. Хто у вашій сім’ї є лідером?

Чоловік.

Дружина.

Лідерство розподілено по сферам.

5. Яка, на ваш погляд, з наведених функцій сім’ї, є найголовнішою?

Задоволення потреб в особистому щасті та любові.

Задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємозбагачення інтересів, пов’язаних з дозвілля.

Задоволення потреб у соціальному просуванні.

Духовне взаємозбагачення членів сім’ї, зміцнення дружніх основ шлюбного союзу.

Формування та підтримка правових і моральних санкцій, за порушення моральних норм взаємовідносин між членами сім’ї.

Одержання матеріальних засобів одними членами сім’ї від інших (у випадку непрацездатності або обмін за послуги).

Одержання господарсько-побутових послуг одними членами сім'ї від інших.

Задоволення сексуальних потреб.

Задоволення потреб у батьківстві, контактах з дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях.

Задоволення потреби в дітях.

Якій сім’ї ви віддаєте пріоритет?

Авторитарній, де існує безперечна підлеглість дружини чоловікові або чоловіка дружині і дітей батькам.

Демократичній, яка заснована на взаємній повазі членів сім’ї, на справедливому розподілу сімейних ролей, на рівній участі кожного у всіх справах сімейного життя, на спільному прийнятті всіх важливих рішень.

Ліберальній (потуральній), де панує відсторонення і відчуження членів сімейного союзу.

До якого типу ви віднесли б свою сім’ю?

До авторитарної.

До демократичної.

До ліберальної.

Важко відповісти.

Чим, на ваш погляд, в основному, визначається роль батька в сім’ї?

Характером відносин з дружиною.

Економічною підтримкою сім’ї.

Емоціональною підтримкою сім’ї.

Участю у вихованні дітей.

Чим ще? Напишіть.

Сімейно-побутові проблеми та дозвілля сім’ї

Чи існує у Вашій сім’ї чіткий розподіл обов’язків між членами сім’ї?

Так, існує: за членами сім’ї закріплені відповідні обов’язки.

Ні, не існує: за справу береться той, хто вільний у цей час.

Частково такий розподіл існує, але це стосується найбільш постійних справ.

Чи задоволені Ви розподілом побутових обов’язків між членами сім’ї?

Так.

Ні.

Іноді так, іноді ні.

Важко відповісти.

Хто на Ваш погляд, має виконувати основний обсяг хатньої роботи?

Дружина.

Чоловік.

Всі дорослі члени сім’ї.

Хатня робітниця.

Дорослі разом з дітьми.

Діти.

12. Чи задовольняє Вас характер і зміст проведення сімейного дозвілля?

Так.

Ні.

Іноді так, іноді ні.

Важко відповісти.

13. Чи часто Ви всією сім’єю проводите вільний час у вихідні та святкові дні поза домом?

Часто.

Рідко.

Час від часу.

Взагалі не проводимо.

З ким Ви найчастіше проводите своє дозвілля?

Разом з дружиною (чоловіком).

Разом з дітьми.

Кожен сам по собі.

Що заважає Вам проводити дозвілля, вільний час, так, як Вам подобається?

Нестача часу

Нестача грошей

Втомленість після роботи

Інші причини (Напишіть)

Проблеми стабільної сім’ї

Що було підставою виникнення Вашої сім’ї?

Взаємне кохання

Закоханість одного з Вас

Матеріальний розрахунок

Рекомендація батьків

Всі одружуються й я теж

Рекомендація друзів

Якщо у Вашій сім’ї виникають конфлікти, то якою є їх головна причина

Зловживання алкогольними напоями одного з членів сім’ї

Фінансові труднощі

Неправильний розподіл хатніх обов’язків

Організація вільного часу

Кількість дітей

Взаємовідносини з батьками одного з членів подружжя.

Відсутність гармонії в інтимних стосунках

Скільки дітей у Вашій сім’ї

Жодної дитини

Одна дитина

Двоє дітей

Троє і більше

Чи задоволені Ви духовними стосунками з чоловіком (дружиною)?

Так

Ні

Важко відповісти

Як можна охарактеризувати стан Ваших сімейних відносин?

Майже завжди вдається розв’язати сімейні справи без сварки.

Іноді виникають короткочасні сварки

Часто виникають тривалі сварки з різних причин

Як ще? (Напишіть)

Що для Вас є найважливішим у подружніх стосунках?

Бажання кохати.

Бажання бути коханим.

Гармонія стосунків.

Важко відповісти.

Які у Вас стосунки з дорослими дітьми?

Дуже добрі.

Достатньо добрі.

Байдужі.

Погані.

Що на Вашу думку, забезпечує щасливе сімейне життя? (Визначте три найголовніші для Вас відповіді).

Кохання, взаємна приязнь.

Окрема квартира.

Матеріальний добробут.

Взаєморозуміння між членами сім’ї.

Наявність дітей.

Впевненість у нерозривності шлюбу.

Цікаве дозвілля сім’ї.

Статеве задоволення.

Наявність кола друзів.

Свобода дій, самотність.

Нормальні стосунки з батьками чоловіка (жінки).

Інше напишіть.

Деяка інформація про себе

24. Скільки Вам років?

До 20 років

20-30

30-40

40-50

50-60

60 років і більше

25. Ваш шлюбний стан

Перебуваю у шлюбі

Розлучений (а)

Вдівець (вдова)

Самотній (я)

26. Ваша освіта

Вища

Неповна вища і середня

Неповна середня і початкова

27. Ви працюєте?

Так

Ні

28. Якщо працюєте, то на якому підприємстві (в якій установі)?

Державному

Недержавному

29. Ваш соціальний стан:

Робітник

Працівник сільського господарства

Службовець

Зайняті у бізнесі, комерції

Науковець

Студент

Дякуємо за Ваші щирі відповіді!