Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементІнформаційне суспільство: можливості та реальність

Інформаційне суспільство – словосполучення, що вимагає розшифрування. Воно не лише входить у вжиток фахівців, а й широко використовується у пресі, з ним пов'язують майбутнє суспільства. Але окрім фраз, у яких йдеться про зростаючу роль інформаційних технологій у розвитку суспільства, справа наразі особливо не просунулася. Кожний, хто вживає термін "інформаційне суспільство", розуміє його по-своєму.

Інформаційне суспільство дійсно "стоїть на порозі" нашої історії, і від того, як люди зможуть його прийняти та інтерпретувати, залежить характер цивілізації століття, що надходить. Багато чого в ньому ми ще повинні зрозуміти, однак про одне, ймовірно, уже можна говорити з цілковитою впевненістю: інформаційне суспільство не зможе затвердитися на планеті саме по собі, без цілеспрямованої дії людей. Для того, щоб потенційні можливості інформатизації послужили планетарному співтовариству, потрібно багато чого змінити в його устрої та у стереотипах нашої свідомості.

Перш ніж почати розробляти певну стратегію щодо його становлення, варто розшифрувати саме поняття "інформаційне суспільство” і пов'язати уявлення про нього із тими тенденціями суспільної еволюції, учасниками і свідками яких ми є. Оскільки різні люди вкладають у це поняття різний, нерідко полярний, зміст, нам доводиться починати з дискусії та із зіставлення деяких точок зору. Тільки так і може виникнути загальне розуміння проблеми. Пропонована стаття дає одну з можливих точок зору, що пов’язана з аналізом сучасного етапу соціо-технологічної еволюції суспільства.

Досить поширеною є думка, що людство уже вступило в ту стадію свого розвитку, яку можна називати інформаційним суспільством, що воно неминуче прийде чи вже приходить на зміну суспільству постіндустріальному. Про це свідчить небачений розвиток комп'ютерної техніки, космічного зв'язку, інформаційних технологій і т.д. Однак, існують і якісно інші думки, що відносять інформаційне суспільство до понять далекого майбутнього і вважають передчасним обговорення його особливостей, оскільки все те, що ми спостерігаємо в розвитку інформаційної сфери, є лише звичайним удосконаленням постіндустріального суспільства. Автор не поділяє цих думок і вважає, що обговорювати проблеми інформаційного суспільства необхідно вже віддавна, оскільки розуміння їх може істотно вплинути на формування суспільних відносин і долю цивілізації. І обговорювати їх важливо не тільки в колі експертів. Ці проблеми – загальні . Людству ще доведеться докласти чималих зусиль, перш ніж ми матимемо право говорити про інформаційне суспільство як про сучасну реальність.

Під впливом науково-технічного прогресу стрімко зростають продуктивні сили суспільства, змінюється екологічна ситуація, відбувається інтеграція економіки. Технічні здійснення впливають на перебудову всієї геополітичної і соціальної природи планетарного суспільства. У цих умовах життєво важливо уявити собі альтернативи майбутнього розвитку і нашу здатність впливати на хід подій. Виходячи із таких позицій, обговорення проблем інформатизації життєдіяльності людей, її зв'язків із суспільною еволюцією є однією із найактуальніших проблем сучасності.

На думку автора, вступ в інформаційне суспільство варто пов'язувати з поняттям Колективного Загальпланетарного Розуму, з якісно новим етапом розвитку цивілізації, а не тільки з електронною і комп'ютерною інженерією, що є лише однією з передумов, хоча і найбільш необхідних, для переходу від постіндустріального до комп'ютерного суспільства. Проблема становлення інформаційного суспільства є настільки глибокою, що необхідність її розвязання накладає на людину тягар нових обов'язків. На цьому шляху нас очікують різноманітні труднощі, але існує й достатня кількість аргументів на користь того, що їх вдасться перебороти.

Сьогодні багато говорять про інформатизацію суспільства і штучний інтелект як про сукупність програмних засобів, що забезпечують успіхи у використанні комп'ютерної техніки. Виникла ціла галузь виробничої діяльності, пов'язана з інформатизацією. Її виникнення спричинило появу ряду нових напрямків наукових дослідженьі, я не побоявся б сказати, нової культури, що поступово змінює всю суть не лише виробничого, але і духовного життя людини. Цей процес проходить із наростаючою швидкістю, причому стихійно, як будь-який еволюційний процес.

Інформаційні технології стають невід'ємною складовою усього виробничого життя наприклад, у XVІІІ ст. такою була парова машина, що якісно змінила перебіг історії. За одне сторіччя цілковито змінилася вся система життєвих стандартів. Сьогодні


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7