Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент(комахи, павукоподібні), легеневі мішки (павукоподібні), легені (земноводні, плазуни, птахи, ссавці).

Функцію виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин виконують органи видільної системи.

У виділенні речовин беруть участь система видільних канальців (черви), зелені залози (ракоподібних, видільні судини наземних членистоногих, потові та сальні залози ссавців, жирове тіло комах.

Органи виділення забезпечують гомеостаз.

Опорно-рухова система здійснює опорну функцію, забезпечує рух тварин. Є пасивна (зовн. або внутр. скелет) і активний (мускулатура).

У червів – це шкірно-м’язовий мішок.

Статева система тварин виконує функцію розмноження, завдяки чому забезпечується життя на землі.

До статевої системи тварин належать статеві залози, які утворюють статеві клітини та протоки, через які вони виводяться.

Всі процеси в організмах багатоклітинних тварин регулюють імунна система та система залоз внутрішньої секреції. Ці системи тісно взамозв’язані між собою і впливають на діяльність одна одної.

Нервова система регулює життєві функції організму за допомогою нервових імпульсів, які мають ел-ну природу. Нервові імпульси передаються від рецепторів, о певних центрів ЦНС. Там відбувається їх аналіз і синтез. Від цих центрів нервові імпульси надходять до робочих органів.

Завдяки нервовій системі тварини здатні сприймати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища й швидко на них реагувати (рефлекс).

В основі діяльності нервових центрів лежать складні процеси виникнення нервового збудження і гальмування. У деяких тварин і людей регулюються життєві функції системою залоз внутрішньох секреції. Всі залози працюють узгоджено, що регулюється гормонами. Важливе значення в регуляції життєвих функцій належить нейрогормонам – біологічно-активним речовинам. Вони виробляються особливими клітинами нервової тканини. Нейрогормони надходять у кров, міжклітинну та спинномозкову рідину і транспортуються до тих органів, роботу яких регулюють.

У хребетних існує зв’язок між гіпоталамусом (проміжний мозок) і гіпофізом (залоза внутрішньої секреції, пов’язана з проміжним мозком). Разом вони регулюють надходження синетзованих гіпоталамусом нейрогормонів у передню частину гіпофіза. Там вони регулюють вироблення гормонів, а ті впливають на діяльність інших залоз внутрішньої секреції.

Біологічне означення цієї системи в здійсненні регуляції вегетативних функцій організму та процесів розмноження.

Наприклад конц-я нервової системи впливає на діяльність серця.

Важлива роль у забезпечені життєдіяльності організмів тварин відіграє імунна система.

Імунітет – здатність організму захищати свою сталість, несприятливість до збудників хворою.

Імунна система впізнає і знешкоджує антигени.

До складу імунної системи хребетних тварин і людей входять: вилочкова залоза (тимус), червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, слезінка та ін. і певні групи лейкоцитів.

Імунна система забезпечує гуморальний і клітинний імунітет.

Гуморальний – вироблення антитіл, які зв’язують певні антигени і знешкоджують їх.

Клітинний імунітет – пов’язаний з підвищенням концентрації лейкоцитів, які здатні захоплювати завдяки фагоцитозу клітини хвороботворних мікроорганізмів, вірусів, або сторонні частинки і знешкоджувати їх.

Тканини багатоклітинних організмів.

Тема: Будова, функції та розвиток тканин.

Особливості будови та функції рослинних тканин.

Тканини тварин, їх будова та функції.

Особливості будови тканин рослин.

У більшості багатоклітинних організмів під час їхнього розвитку клітини починають диференціюватись, групуватись за будовою та виконуваними функціями. Так утворюються тканини.

Тканина – це система подібних за будовою клітин, пов’язаних за будовою і функціями.

Різні типи тканин тварин у процесі індивідуального розвитку з зародкових литнів: -енто, -мезо і етнодерми.

У рослин тканини виникають з твірної тканини. У (рослинних) тваринних тканинах і міжклітинна речовина. Клітини рослин сполучаються між собою через отвори в їхніх оболонках за допомогою цитоплазматичних містків. У відмерлих клітин залишаються тільки стінки, а вміст руйнується.

Будову та функції тканин тварин вивчає гістологія, а в рослин – анатомія рослин.

Тканини рослин поділяють на: твірні, покрівні, провідні, основні та механічні.

Твірна тканина (меристема) складається з клітин здатних до поділу. Ця тканина дає початок клітинам усіх інших типів. Вони мають велике ядро і тонкі розтяжні стінки з незначним вмістом целюлози.

За розташуванням в рослині розрізняють верхівкову, бічну та вставну твірні тканини.

Верхівкова меристема розташована на верхівці пагона і забезпечує ріст цих органів в довжину.

Бічна меристема міститься всередині багатоклітинних коренів або пагонів і охоплює їхню центральну частину у вигляді циліндра. Вона забезпечує ріст цих органів у товщину.

Вставна меристема розташована на основі міжвузлів стебла деяких рослин (наприклад у злаків). Вона забезпечує ріст пагонів у довжину. Називається вставним бо відбувається внаслідок видовження


Сторінки: 1 2 3 4