Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Геологія, геодезія, геоморфологія
тут знаходиться 850 робіт

1. Аналіз фактичних технологічних режимів експлуатації свердловин вибраного покладу. Конструкції свердловин. Поверхневе і глибинне обладнання Реферат 7 стр.
2. Суть і значення біологічної рекультивації земель. 2. Вимоги до гірничо-технології рекультивації земель. 3. Суть і зміст лісової рекультивації земель Реферат 5 стр.
3. 1. Особливості газових покладів в умовах лінзовидної неоднорідності на Чорногузькому родовищі. Реферат 15 стр.
4. 1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою Реферат 15 стр.
5. 1. Трансформація і покращення угідь. 2. Земельно оціночні роботи при здійсненні землеустрою. 3. Виробництва в наслідок вилучення земель Реферат 9 стр.
6. Cвітовий океан (географія, природа, загальна характеристика) Реферат 39 стр.
7. Cелеві явища у Карпатах Реферат 8 стр.
8. Cтруктура грунту. Вода в грунті Реферат 11 стр.
9. «Великі географічні відкриття епохи Відродження” Реферат 5 стр.
10. ЄВРАЗІЯ Реферат 26 стр.
11. ЄВРАЗІЯ Реферат 25 стр.
12. Єдність фізичної і економічної географії Реферат 9 стр.
13. Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика Реферат 6 стр.
14. Іінтрузивний магматизм та його продукти Реферат 13 стр.
15. Інвентаризація житлового фонду Реферат 15 стр.
16. Інвентаризація земель Реферат 17 стр.
17. Інвентаризація земель населених пунктів Реферат 7 стр.
18. Інвентаризація земель населених пунктів. Концептуальна модель організації і управління кадастром нерухомості Реферат 4 стр.
19. Індійський океан Реферат 2 стр.
20. Інженерно-гідрометеорологічні вишукування Реферат 6 стр.
21. Інженерно-геодезичні виміри об'єктів циліндричної форми Реферат 5 стр.
22. Інтрузивний магматизм та його продукти Реферат 15 стр.
23. Інформаційна система містобудівного кадастру. Порядок виконання робіт щодо створення містобудівного кадастру. Заходи щодо приватизації міських земель Реферат 12 стр.
24. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Технічна інвентаризація основних фондів підприємств міського електротранспорту Реферат 14 стр.
25. Історія вивчення сірих лісових ґрунтів та проблема їх генези Реферат 8 стр.
26. Історія геолого-геоморфологічних досліджень Подільських Товтр Реферат 14 стр.
27. Історія дослідження буроземів Українських Карпат Реферат 18 стр.
28. Історія досліджень печер в Україні  Реферат 13 стр.
29. Історія еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпатської області Реферат 7 стр.
30. Історія картографії Реферат 7 стр.
31. Історія освоєння Бориславського нафтового родовища та екологічні наслідки його експлуатації Реферат 13 стр.
32. Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю Реферат 8 стр.
33. Історія формування біоти малих річок України Реферат 10 стр.
34. Історико-географічні особливості формування Львівської водопровідної системи Реферат 5 стр.
35. Історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області Реферат 13 стр.
36. Історичні землі України Реферат 11 стр.
37. Історичні передумови геолого-географічного дослідження Львівсько-Волинського вугільного басейну Реферат 18 стр.
38. АВСТРАЛІЯ Реферат 12 стр.
39. Австралія Реферат 12 стр.
40. Агровиробниче групування ґрунтів Реферат 7 стр.
41. Агроландшафтні системи Реферат 6 стр.
42. Агрохімічна характеристика темно-сірого грунту Реферат 12 стр.
43. Адміністративний і територіальний поділ та сільське населення України Реферат 5 стр.
44. Адміністративно-територіальний устрій України Реферат 2 стр.
45. Азовське море Реферат 4 стр.
46. Академік Вернадський (антарктична станція) Реферат 8 стр.
47. Активізація геоморфологічних процесів у горганських ландшафтах, спровокованих функціонуванням магістральних трубопроводів Реферат 8 стр.
48. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення географії Реферат 9 стр.
49. Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного лісостепу України Реферат 6 стр.
50. Актуальні проблеми географічного кубійовичезнавства   Реферат 13 стр.
51. Алгебраїчне обгрунтування еквівалентності рівнянь методу скінченних елементів та методу найменших квадратів Реферат 3 стр.
52. Алгоритм комплексованої обробки навігаційної інформації, яка поступає від одометричної та радіотехнічних навігаційних систем, на базі методу максимальної правдоподібності Реферат 3 стр.
53. Альтернативні джерела електроенергії. Екологічна ситуація на ТЕС, ГЕС, АЕС Реферат 3 стр.
54. АМЕРИКА ПІВДЕННА Реферат 13 стр.
55. АМЕРИКА ПІВНІЧНА Реферат 14 стр.
56. Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню Реферат 10 стр.
57. Аналіз басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем у вирішенні гідрогеологічних питань Реферат 6 стр.
58. Аналіз експлуатації свердловин покладу Реферат 9 стр.
59. Аналіз перспектив сільськогосподарського землекористування на схилових землях  Реферат 7 стр.
60. Аналіз розробки покладу Бухтівецького газоконденсатного родовища Реферат 14 стр.
61. Аналіз технологічної схеми автоматизованої системи ведення земельного кадастру Реферат 5 стр.
62. Аналітичний огляд існуючих і перспективних систем навігації наземних рухомих об'єктів Реферат 19 стр.
63. Антарктида Реферат 3 стр.
64. Антарктида. Фізико-географічне положення. Відкриття Антарктиди (Урок) Реферат 5 стр.
65. Антарктика Реферат 8 стр.
66. Антропогенізація нагірних дібров Поділля Реферат 5 стр.
67. Антропогенізовані ландшафти як варіанти природних Реферат 10 стр.
68. Антропогенне ландшафтознавство: витоки, становлення, перспективи розвитку Реферат 6 стр.
69. Архіпелаг Шпіцберген Реферат 3 стр.
70. Атлантичний океан Реферат 7 стр.
71. Атлантичний океан Реферат 3 стр.
72. Атлаські гори (Африка) Реферат 4 стр.
73. Атмосфера Землі, її склад та шари. Літосфера, гідросфера та геологічна будова Землі Реферат 13 стр.
74. Атмосферний тиск Реферат 2 стр.
75. АФРИКА Реферат 15 стр.
76. Бізнес план проекту Кремнієва долина Карпат «SVK» Інше 30 стр.
77. Біодинамічне землеробство, посівні площі Реферат 6 стр.
78. Біологічна рекультивація земель Реферат 9 стр.
79. Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними. Екологічні проблеми біосфери Реферат 4 стр.
80. Багаторічна мінливість стоку основних річок басейну чорного моря Реферат 5 стр.
81. Басейн р. Самари  Реферат 11 стр.
82. Бермудський трикутник. Географічне положення, вчені про нього, цікаві історії” Реферат 5 стр.
83. Блокова будова Землі, неотектонічні рухи Реферат 3 стр.
84. Бонітування ґрунтів і якісна оцінка земель Реферат 11 стр.
85. Бонітування ґрунтів та грошова оцінка земель (методика бонітування ґрунтів). Реферат 4 стр.
86. Боротьба з втратами газу Реферат 10 стр.
87. Будова землі нашої планети Реферат 5 стр.
88. Будова планети Земля Реферат 11 стр.
89. Буріння розвідувально – експлуатаційної і спостережних свердловин. Реферат 18 стр.
90. Буроземні ґрунти на території Яремчанської міської ради, їх фізично-хімічні властивості та розповсюдження. Будова профілю буроземних ґрунтів за фізико-хімічними властивостями. Реферат 4 стр.
91. Буроземні ґрунти на території Яремчанської міської ради, їх фізично-хімічні властивості та розповсюдження. Будова профілю буроземних ґрунтів за фізико-хімічними властивостями. Реферат 4 стр.
92. Бур’яни, боротьба з ними Реферат 5 стр.
93. Відкриття Амазонки Реферат 7 стр.
94. Відкриття, дослідження та освоєння Північної Америки Реферат 3 стр.
95. Вік Землі та її геологічних об'єктів Реферат 5 стр.
96. Вік, форми і розміри землі. Поняття про рельєф, форми та елементи рельєфу. Побудова поперечного геоморфологічного профілю та його аналіз. Реферат 18 стр.
97. Варшава і Краків – визначні міста Польщі Реферат 5 стр.
98. Великі географічні відкриття Реферат 32 стр.
99. Великі географічні відкриття епохи Відродження Реферат 5 стр.
100. Великий Бар'єрний риф Реферат 2 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9