Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Геологія, геодезія, геоморфологія
тут знаходиться 84 робіт

1. Загальна характеристика Стрийського УЕГГ Дипломна робота 95 стр.
2. Аналіз і перспективи розробки та експлуатації покладу горизонту НД-10,11,12 Більче-Волицького газового родовища і проектування ізоляції припливу пластових вод та встановлення додаткової сепараційної установки біля свердловини Дипломна робота 163 стр.
3. Аналіз геолого-промислової характеристики Довбушансько-Бистрицьке родовища Дипломна робота 51 стр.
4. Аналіз діяльності УМГ “Пикарпаттрансгаз” Курсова робота 39 стр.
5. Аналіз наявності, стану та руху бурових установок Курсова робота 45 стр.
6. Аналіз процесу буріння з точки зору об’єкту управління Курсова робота 36 стр.
7. Антарктида Курсова робота 3 стр.
8. Більче-Волицьке газове родовище Дипломна робота 94 стр.
9. Бурова установка “Уралмаш 3Д-76”. Дипломна робота 35 стр.
10. Відцентровий консольний насос для перекачування рідини Курсова робота 31 стр.
11. Вдосконалення стратегічного менеджменту підприємства в системі стратегічного планування розвитку територій на Тлумацькому УЕГГ ВАТ «Івано-Франківськгаз» Дипломна робота 127 стр.
12. Вивчення геологічної будови Нарижнянської площі Дипломна робота 97 стр.
13. Вплив бобово-злакових травосумішок на підвищення родючості осушених темно-сірих опідзолених грунтів в дослідному господарстві Перемога Дипломна робота 43 стр.
14. Вплив перелогів на агрофізичні властивості дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів в умовах земель Загвіздянської сільської ради Дипломна робота 45 стр.
15. Вплив способів основного обробітку за різних норм внесення азотних мінеральних добрив на продуктивність квасолі та азотний режим дерново-підзолистого поверхнево-оглеєного ґрунту Дипломна робота 78 стр.
16. Гідродинамічні дослідження свердловин та пластів та оброблення їх результатів Курсова робота 17 стр.
17. Газоконденсатний поклад Чутівського ГКР горизонт А-2 Дипломна робота 31 стр.
18. Геолго-промислова характеристика вигодсько-бистрицького покладу Долинського нафтового родовища. Дипломна робота 129 стр.
19. Геологічні та геоморфологічні об’єкти Криму Курсова робота 32 стр.
20. Геологічна будова газових родовищ зовнішньої зони Передкарпатського прогину та їх географо-економічна характеристика (на прикладі Орховицького газонафтового родовища) Курсова робота 28 стр.
21. Геолого-геофізична характеристика Черемхівсько-Струпківського газового родовища Курсова робота 42 стр.
22. Грошова оцінка земель населених пунктів (на прикладі с. П’ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області) Курсова робота 21 стр.
23. Дослідження нових енергозберігаючих екологічно безпечних технологій видобування та транспортування вуглеводнів Курсова робота 34 стр.
24. Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї Курсова робота 69 стр.
25. Експлуатації нафтових покладів Малодівицького родовища Дипломна робота 92 стр.
26. Залужанське родовище Курсова робота 51 стр.
27. Залужанське родовище, розташоване в південно-східній частині найбільш зануреної Крукеницької підзони Більче-Волицької /зовнішньої/ зони Передкарпатського прогину Дипломна робота 51 стр.
28. Застосування земельно-кадастрових робіт в методиці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для несільськогосподарських потреб Курсова робота 45 стр.
29. Земельний кадастр і використання земель Городницької сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області Курсова робота 84 стр.
30. Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Курсова робота 84 стр.
31. Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області. Курсова робота 87 стр.
32. Земельний кадастр і використання земель Михальчівсь-кої сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області Курсова робота 86 стр.
33. Класифікація машин для безтраншейної прокладки трубопроводу Курсова робота 25 стр.
34. Комплекс топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території м. Лужани Чернівецької області. Курсова робота 24 стр.
35. Луценківське газоконденсатне родовище територіальне Дипломна робота 65 стр.
36. Малопродуктивні землі та принципи відведення їх під кормові угіддя Курсова робота 33 стр.
37. Методика закладання і проведення польового досліду з оптимізації параметрів дренажу в Ратнівському районі, Волинської області Курсова робота 35 стр.
38. Морфоскульптура Курсова робота 49 стр.
39. Орів-Уличнянське родовище Курсова робота 20 стр.
40. Організаційно-економічна, матеріальна підготовка та організація основного виробництва на Долинському УБР Курсова робота 55 стр.
41. Організація комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні карт масштабу 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті входить в курс навчальної дисципліни Дипломна робота 47 стр.
42. Основні характеристики і вимоги до траси й умов прокладки трубопроводів. Дипломна робота 63 стр.
43. Оформлення кадрових питань у діяльності Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області Курсова робота 43 стр.
44. Оцінка якості ґрунтів міста Івано-Франківська методами біотестування Магістерська робота 38 стр.
45. Підрахунок запасів нафти, газу та конденсату в середньоменілітових відкладах Пасічнянського блоку Пасічнянського родовища Дипломна робота 119 стр.
46. Паливні корисні копалини: нафта, газ, вугілля, сланці, торф. Курсова робота 29 стр.
47. Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Заставнівському об’єкті Курсова робота 24 стр.
48. Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Путильському об’єкті Курсова робота 24 стр.
49. Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 Курсова робота 20 стр.
50. Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Івано-Франківському об’єкті Курсова робота 41 стр.
51. Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Житомирському об’єкті Курсова робота 42 стр.
52. Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Лисецькому об’єкті Курсова робота 38 стр.
53. Пошукове сейсмічне дослідження будови західної частини Наріжнянсько-Огульцівської зони Дипломна робота 51 стр.
54. Принципи математичної обробки геодезичних мереж і приклади їх реалізації Магістерська робота 76 стр.
55. Природно-ресурсний потенціал України, раціональне природокористування, ресурсозбереження Курсова робота 41 стр.
56. Проект бурових робіт з метою експлуатації покладів газу в нижньокарбонових відкладах на Матвіївській площі Хрестищенського ВБР. Дипломна робота 173 стр.
57. Проект бурових робіт з метою пошуку покладів нафти і газу в нижньокам’яновугільних відкладах і розущільнених породах кристалічного фундаменту на Роганській площі Харківської НГРЕ Дипломна робота 166 стр.
58. Проект відведення земельної ділянки під ковбасний цех Курсова робота 36 стр.
59. Проект детальних сейсмічних досліджень на Нарижнянській площі Дипломна робота 71 стр.
60. Проект детальних сейсмічних досліджень на Нарижнянській площі Дипломна робота 47 стр.
61. Проект комплексних геофізичних робіт на Краснопільский площі Індоло-Кубанського прогину Дипломна робота 66 стр.
62. Проект пошукових сейсморозвідувальних досліджень на Глинківському родовищі Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину Дипломна робота 20 стр.
63. Проектування системи газопостачання сільського населеного пункту Курсова робота 29 стр.
64. Розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів Курсова робота 23 стр.
65. Розрахунок режиму роботи газопроводу “ Ананьїв-Тираспіль-Ізмаїл Дипломна робота 58 стр.
66. Розробка алгоритмічного і програмного забезпечення системи контролю штангової колони при роботі ГНШУ у викривлених свердловинах Курсова робота 21 стр.
67. Розробка Більче-Волицького газового родовища Дипломна робота 165 стр.
68. Розробка, формування та ведення індексних кадастрових карт засобами ГІС. Курсова робота 26 стр.
69. Рудківське родовище Дипломна робота 32 стр.
70. Рудківське родовище Курсова робота 37 стр.
71. СвердловинА №45 на Малодівицькому родовищі Дипломна робота 46 стр.
72. Складання проекту відведення земельної ділянки для будівництва торгової точки Курсова робота 33 стр.
73. Складання проекту планово-висотної геодезичної мережі для топографічного знімання у масштабі 1:5000 з висотою січення Курсова робота 47 стр.
74. Топографо-геодезичні роботи на об’єкті: Місто Коломия Курсова робота 53 стр.
75. Трансформація техногенного ландшафту Яворівського сірчаного кар’єру для потреб рекреаці Магістерська робота 115 стр.
76. Унікальний Старунський феномен Курсова робота 8 стр.
77. Уточнення геологічної будови Солохівського ГКР Дипломна робота 34 стр.
78. Фізико-географічна характеристика Івано-Франківської області. Курсова робота 16 стр.
79. Характеристика і територіальна дислокація нерудних корисних копалин України Курсова робота 4 стр.
80. Характеристика гірських зон України Курсова робота 6 стр.
81. Характеристика Косівського району Курсова робота 19 стр.
82. Чорноземні ґрунти суббореальних степових областей світу Курсова робота 34 стр.
83. “Земельний кадастр і аналіз проекту використання земель Космацької сільської ради Богородчанського району Івано-Франківської області”, Курсова робота 131 стр.
84. “Огляд технологій добування і використання біогазу на звалищах і полігонах твердих побутових відходів і перспективи їх розвитку в Україні” Курсова робота 24 стр.
Сторінки: [1]