Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Охорона праці та БЖД
тут знаходиться 61 робіт

1. 1. Заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, що пов’язані із застосуванням вибухових пристроїв Курсова робота 34 стр.
2. Івано-Франківське управління бурових робіт Курсова робота 30 стр.
3. Інструментальні методи досліджень лісових масивів Чортківського району внаслідок аварії на ЧАЕС Курсова робота 21 стр.
4. Аналіз планування продуктивності праці підприємства (на прикладі ПП "СМіО") Курсова робота 27 стр.
5. Аналіз структури та динаміки прямих і непрямих витрат на оплату праці Курсова робота 33 стр.
6. Безпека праці – принцип, закріплений Конституцією України Курсова робота 36 стр.
7. Безпека праці – принцип, закріплений Конституцією України Курсова робота 36 стр.
8. Відпустки Курсова робота 40 стр.
9. Види трудового колективу і їх повноваження Курсова робота 28 стр.
10. Вплив радіоактивності на навколишнє середовище Дипломна робота 7 стр.
11. Глобальні екологічні проблеми людства Курсова робота 30 стр.
12. Дія електричного струму на організм людини. Заходи та засоби захисту людини від нього Курсова робота 25 стр.
13. Державне та договірне регулювання оплати праці Курсова робота 28 стр.
14. Джерела підвищеної небезпеки Курсова робота 44 стр.
15. Джерела підвищеної небезпеки Курсова робота 38 стр.
16. Динаміка змін показників травматизму в Івано–Франківській області за період з 2000 по 2003 рр. Курсова робота 42 стр.
17. Ефективність систем та форм оплати праці підприємства (на прикладі Бурштинській ТЕС) Курсова робота 37 стр.
18. Заробітна плата як важлива ланка системи Дипломна робота 41 стр.
19. Звільнення з роботи працівника по скороченню чисельності або штату Курсова робота 35 стр.
20. Криміногенно-правова характеристика терористичного акту Курсова робота 16 стр.
21. Міжнародна організація праці її структура, завдання, та роль в удосконалені правового регулювання вівдносин в сфері праці Дипломна робота 78 стр.
22. Мотивація праці на підприємстві Дипломна робота 81 стр.
23. Небезпечні ситуації повсякденного життя та поведінки людини Правила поведінки при екстремальних ситуаціях на відпочинку Курсова робота 50 стр.
24. Нормативне регулювання охорони праці Курсова робота 38 стр.
25. Облік праці та її оплати Курсова робота 32 стр.
26. Оплата праці Курсова робота 29 стр.
27. Оплата праці Курсова робота 47 стр.
28. Організаційні заходи по забезпеченню пожежної безпеки ЛПЗ Курсова робота 28 стр.
29. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ Курсова робота 33 стр.
30. Організація і обслуговування робочих місць Курсова робота 33 стр.
31. Основи підвищення ефективності використання трудових ресурсів та підвищення продуктивності праці на Бурштинській ТЕС. Дипломна робота 97 стр.
32. Особливості правового регулювання праці державних службовців Дипломна робота 49 стр.
33. Охорона здоров’я та працездатності жінок на виробництві Курсова робота 37 стр.
34. Охорона праці Курсова робота 28 стр.
35. Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації Дипломна робота 86 стр.
36. Охорона праці України Курсова робота 47 стр.
37. Охорона праці, як основний напрямок соціальної політики України Курсова робота 32 стр.
38. Переконати учнів у шкідливості куріння, викликати негативне ставлення до цієї згубної звички. Курсова робота 4 стр.
39. ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УШКОДЖЕННІ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТОКОМ Курсова робота 5 стр.
40. Планування фонду оплати праці Курсова робота 39 стр.
41. Поняття гарантій та компенсацій Курсова робота 27 стр.
42. Поняття та правові методи регулювання оплати праці Курсова робота 37 стр.
43. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів Курсова робота 34 стр.
44. ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів Курсова робота 21 стр.
45. Правове регулювання відпусток Курсова робота 32 стр.
46. Продуктивність праці. Шляхи підвищення продуктивності праці.(на прикладі ЗАТ «Росава»). Курсова робота 75 стр.
47. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах формування ринкової економіки Курсова робота 29 стр.
48. Ринок праці Курсова робота 36 стр.
49. Розірвання трудового договору Курсова робота 30 стр.
50. Роль трудового договору в організації праці Курсова робота 26 стр.
51. Середовище життєдіяльності людини. Курсова робота 53 стр.
52. Системи оплати праці. Курсова робота 43 стр.
53. Строки та форми трудового договору Курсова робота 33 стр.
54. Теоретичні і практичні дослідження, які стосуються стимулювання праці персоналу Дипломна робота 99 стр.
55. Теоретичні засади організації оплати праці на підприємстві ВАТ «Промприлад» Дипломна робота 87 стр.
56. Теоретичні основи мотивації праці Дипломна робота 86 стр.
57. Теоретичні основи сутності організації оплати праці. Курсова робота 46 стр.
58. Хімічні фактори небезпеки. Курсова робота 58 стр.
59. Характеристика небезпек на об’єктах нафтової та газової промисловості. Курсова робота 26 стр.
60. Цикли ділової активності Курсова робота 26 стр.
61. “ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів” Курсова робота 33 стр.
Сторінки: [1]