Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементпідприємства в грунт, характеризує можливим забрудненням водойм - шляхом збільшення концентрацій інгредієнтів у згаданому середовищі.

Збитки компенсуються підприємством оплатою, визначеною згідно постанов Кабінету міністрів України за №402 від 28.03.2003 р. "Про внесення змін у додаток 1 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природі середовища і стягнення цього збору"(Таблиця 4.1)

Таблиця 4.1 - Потенційно-небезпечні виробничі фактори в

адміністрації

№ п/п | Виробничий об’єкт | Небезпечний фактор | Факти-чне значен-ня | Нор-мативне значення | Характер дії на людину

1. | Виїзд | Несприятливі метеорологічні умови |

-10°С |

-2°С | Травми різної ступені важкості

Обмороження

2. | Управління екології | електричний струм

недостатня освітленість, шум |

95 |

80 |

Електротравми

Отруєння, опіки

3. | Котельня | Підвищена температура

Дим

Інфрачервоне випромінювання

Азоту оксид

Оксид вуглецю |

82

-

16,0

2,1

19 | 80

-

6,0

5

20 | Роздратування, втома

Легеневі захворювання

Опік рогівки ока

Отруєння

-

Забезпечення нормальних умов праці на робочому місці

Робоче місце на природоохоронних об’єктах може знаходитись у місцях

для здійснення контролю за викидами та скидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря і водне середовище шляхом систематичних лабораторних досліджень разових та середньодобових проб. Оснащення робочого місця та його розташування мають забезпечити високу продуктивність праці, гарантувати безпеку роботи, відповідати фізіологічним, санітарно – гігієнічним та естетичним нормам.

При проектуванні робочих місць забезпечення здорових і безпечних умов праці досягається шляхом дотримання вимог діючих нормативних документів, а для існуючих – шляхом порівняння фактичних значень з нормативними і, при виявленні відхилень розробляються та впроваджуються заходи та засоби згідно вимог нормативних документів.

Для створення та підтримання необхідних санітарно –гігієнічних умов на робочих місцях даються характеристики метеорологічних умов

Нормальна зорова робота передбачає створення на робочих місцях освітлення згідно санітарних норм і правил або відомчих нормативів, значення яких наводяться в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Характеристика штучної освітленості робочих місць

Виробниче приміщення | Розряд та підрозряд зорової роботи | Освітленість, Лк | Тип світи-льників

Зага-льна | Комбі-нована | Ава-рійна | Евакуа-ційна

Управління екології | IV Б | 600– | 300– | ЛБ-40-1

Котельня |

IV А |

350– |

200– |

Лампа розжарювання

При виконанні робіт, що супроводжуються шкідливою дією на організм людини та проявами підвищеної небезпеки ,передбачається застосування колективних, індивідуальних та рятувальних засобів.

Заходи пожежної безпеки

Стан пожежної безпеки у виробничих приміщеннях задовільний і відповідає вимогам правил пожежної безпеки. Усі виробничі приміщення своєчасно очищаються від горючого сміття і утримуються в чистоті. Двері утримуються зачиненими. Дороги, проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежного інвентарю та засобів пожежегасіння завжди вільні і утримуються в справному стані. Евакуаційні шляхи утримуються вільними, нічим не захаращуються і забезпечують безпеку під час евакуації людей. В підрозділах розроблено і розміщено на видних місцях плани евакуації людей і майна на випадок виникнення пожежі. Стан електроустаткування задовільний. Проводяться планово попереджувальні і ремонтні роботи обладнання. Електрообладнання відповідає вимогам ПУЕ, ПТЕ і ПТБ. Заміри опору ізоляції та заземлення електромереж та електроустановок проводяться відповідно до вимог ПТЕ із складанням протоколів.

Венткамери, фільтри, повітропроводи очищаються від пилу, відходів виробництва згідно графіку затвердженого технічним директором. Результати огляду та очищення заносяться до спеціального журналу. Автоматичні установки пожежної сигналізації, встановлені в приміщеннях, дають можливість для оповіщення працюючих про виникнення пожежі чи спалаху. Крім того використовуються оповіщувачі - динаміки, засоби зв'язку і зовнішні оповіщувачі.

Для організації роботи щодо забезпечення пожежної безпеки в дирекції введено посаду інженера пожежної безпеки. Призначено відповідальних за пожежну безпеку. В дирекції і її структурних підрозділах розроблено необхідну документацію, яка регулює вирішення питань з пожежної безпеки, придбано пожежно-технічну літературу та законодавчі акти з цих питань.

Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні видані накази про встановлення протипожежного режиму, про призначення відповідальних за пожежну безпеку будівель, дільниць, приміщень тощо, організована система спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

Служба пожежної безпеки адміністрації організовує свою роботу відповідно до річного і квартальних планів, якими передбачені комплексні та контрольні перевірки протипожежного стану об'єктів. Як недолік слід відмітити те, що перевірки структурних підрозділів підприємства в районах не плануються і не перевіряються. Розроблена загально-об'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7