Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементі «чотирнадцятої» зарплати.

2.4. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

При нормальних умовах роботи, коли існують і виконуються норми виробітку, додержується встановлення законом тривалість робочого часу, продукція випускається належної якості, оплата праці здійснюється за існуючими тарифами заробітної плати. Але у деяких випадках праця проводиться з відхиленням від умов, що передбачені тарифами. Виникають складності у нарахуванні і розмірах оплати праці. Окремі випадки оплати праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами, регулюється Кзпп.

Виконання службовцями і робітниками, праця яких оплачується почасово, робіт різної кваліфікації – це звичайне явище. Оплачується праця за роботу вищої кваліфікації, не враховуючи затрачений час, тобто оплата праці повинна проводитись за роботою, що підлягає в більш високому розмірі.

Праця робітників-відряників оплачується відповідно до розряду, встановленого для роботи, яка виконується. Якщо робітником-відрядником доручається виконання робіт, що тарифікуються нижче присвоєних їм розрядів, то при виконання норм їм виплачується між розрядна різниця.

Власник має право доручати робітникові роботу нижчого розряду, лише у випадках, якщо відповідна домовленість досягнута при прийнятті на роботу або надалі. [27; ст.12]

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві поряд з своєю основною роботу за іншою професією чи посадою, проводиться доплата за суміщення професій (посад).

На відміну від сумісництва робота при суміщенні професій проводиться на одному й тому ж підприємстві за одним трудовим договором у межах нормальної тривалості робочого дня.

За суміщення професій працівнику встановлюється винагорода за працю, що визначається за погодженням між сторонами. Конкретний розмір винагороди залежить від складності і обсягу виконуваних трудових функцій і обов’язків по суміщуваній роботі, характеру і обсягу додаткових функцій.

Доплата може бути скасована й у разі погіршення суміщуваним працівником якості роботи.

Тимчасовим заступництвом вважається виконання службових обов’язків за посадою працівника, який тимчасово відсутній. Воно повинно бути оформлено наказом або розпорядженням. Працівнику, який заміщує посаду тимчасово відсутнього, виплачується різниця між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, який тимчасово відсутній. Така виплата проводиться за умови, що працівник, який заміщує відсутнього, не є штатним заступником або помічники відсутнього. При тимчасовому заступництві працівника з меншим окладом за заміщуваним працівником зберігається його попередній заробіток.

При почасовій оплаті праці робота в надурочний час оплачується за перші дві години в полуторному розмірі, а за наступні години – у подвійному розмірі. [28; ст. 28]

При відрядній оплаті за роботу в надурочний час проводиться доплата до фактично виконаної працівником роботи в розмірі 50 відсотків тарифної ставки почасової оплати відповідного розряду за перші дві години надурочної роботи і в розмірі 100 відсотків всієї тарифної стави за наступні години.

У тих галузях народного господарства, де встановлені єдині тарифні ставки для почасовиків і відрядників, оплата за надурочну роботу проводиться з розрахунком 75 відсотків тарифних ставок.

Компенсація надурочних робіт відгулом не допускається. Право на оплату надурочної роботи мають працівники з нормованим робочим днем.

Оплата у подвійному розмірі проводиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.

На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

Робота у вихідний день може компенсуватись, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або грошовою оплатою у подвійному розмірі. [34; ст. 104]

Оплата роботи у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановленого тарифною угодою та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за весь час роботи у нічний час.

Наказом Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року №77 «Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби» керівнику надано право в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників установлювати доплати робітникам за роботи в нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку.

У разі, коли працівник з незалежних від нього причин залишає відрадний наряд незакінченим, виконана частина робота оплачується за оцінкою, що визначається за погодженням сторін відповідно до існуючих норм і


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18