Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Менеджмент і маркетинг
тут знаходиться 2252 робіт

1. Інноваційна політика підприємства (фірми) Реферат 10 стр.
2. Інноваційна політика підприємства (фірми) Реферат 10 стр.
3. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Реферат 6 стр.
4. К/р з управління бізнесом Стаття 14 стр.
5. Лідерство. Характеристики Реферат 4 стр.
6. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика Реферат 10 стр.
7. Менеджмент – основа процесу управління Реферат 9 стр.
8. Основні об’єкти планування в діяльності керівника Інше 15 стр.
9. Сутність процесу відбору і фактори, що впливають на нього Реферат 11 стр.
10. Управління запасами Реферат 9 стр.
11. Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення капіталу Реферат 25 стр.
12. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності підприємства Реферат 8 стр.
13. "БЕСТ-ПРО" - вибір для професіоналів бізнесу Контрольна робота 7 стр.
14. 4 Рекомендації та пропозиції щодо покращення конкурентоспроможності підприємства Реферат 11 стр.
15. : КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА, СПИСАННЯ ТА СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА. Стаття 15 стр.
16. CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять Реферат 8 стр.
17. CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять Реферат 7 стр.
18. Consummer press: аналіз рекламних надходжень Реферат 11 стр.
19. Cтатистичне забезпечення операцій з облігаціями, акціями і сертифікатами Реферат 5 стр.
20. Role of Marketing Researches with International Markets Стаття 7 стр.
21. SWOT-аналіз організаційної структури ТОВ „Саімпекс-Україна” Інше 7 стр.
22. "Дерево цілей" підприємства Реферат 6 стр.
23. «Генрі Форд (1863- 1947 р.) – менеджер, якого я поважаю найбільше” Реферат 18 стр.
24. «Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємств легкої промисловості на прикладі ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» Реферат 9 стр.
25. «Поняття стратегій. Місце стратегій в системі стратегічного управління підприємством» Реферат 16 стр.
26. «Психологія реклами» Реферат 21 стр.
27. «Управління часом як засіб підвищення ефективності роботи підприємства» Реферат 29 стр.
28. Ідеальний керівник Реферат 10 стр.
29. Іміджеві моделі комунікації Реферат 3 стр.
30. Імітаційне моделювання виробничого процесу Реферат 16 стр.
31. Інвестиції і інвестиційна діяльність.Економічна суть інвестицій Реферат 23 стр.
32. Інвестиції і інвестиційна діяльність.Економічна суть інвестицій Реферат 23 стр.
33. Інвестиційна діяльність підприємства за даними фінансової звітності Реферат 6 стр.
34. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі Реферат 5 стр.
35. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі Реферат 5 стр.
36. Інвестиційний менеджмент Стаття 35 стр.
37. Інвестиційний менеджмент Інше 62 стр.
38. Інвестиційний процес Реферат 9 стр.
39. Інновації та інноваційний процес. Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет Реферат 16 стр.
40. Інновації та інноваційний процес.Складові інноваційного процесу Реферат 6 стр.
41. Інновації та інноваційний процес.Складові інноваційного процесу. Інноваційний бізнес в мережі Інтернет Інше 14 стр.
42. Інноваційна політика маркетингу Реферат 11 стр.
43. Інноваційна політика маркетингу Реферат 14 стр.
44. Інноваційна політика маркетингу Реферат 13 стр.
45. Інноваційна політика маркетингу Реферат 15 стр.
46. Інноваційна політика підприємства (фірми) Реферат 7 стр.
47. Інноваційне психолого-педагогічне забезпечення гуманізації професійного становлення менеджера Реферат 10 стр.
48. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання Реферат 16 стр.
49. Інноваційний менеджмент у ринковій системі Реферат 7 стр.
50. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання Реферат 10 стр.
51. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання Реферат 6 стр.
52. Інноваційний менеджмент у системі управління інноваційною діяльністю. Трансфер-технології. Інноваційні процеси Реферат 22 стр.
53. Інноваційний менеджмент.Професійні вимоги до інноваційного менеджера Реферат 6 стр.
54. Інноваційний менеджмент.Сутність інноваційної діяльності Реферат 5 стр.
55. Інституциалізм і договірні відношення в ситуаційному менеджменті Реферат 7 стр.
56. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України Реферат 28 стр.
57. Інструкція по PROJECT EXPERT Реферат 16 стр.
58. Інструментарій маркетингу Реферат 6 стр.
59. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами Інше 7 стр.
60. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами Інше 7 стр.
61. Інструменти управлінського контролю Реферат 15 стр.
62. Інструменти управлінського контролю Реферат 12 стр.
63. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Реферат 27 стр.
64. Інтернет як технологічна основа глобалізації Реферат 4 стр.
65. Інтернет-моделі комунікації Реферат 5 стр.
66. Інтернет-трейдинг Інше 11 стр.
67. Інформатизація управління соціальними системами Реферат 5 стр.
68. Інформатизація управління соціальними системами Реферат 4 стр.
69. Інформатизація управління соціальними системами як провідна складова сучасного науково-технічного прогресу Реферат 15 стр.
70. Інформатизація управління соціальними системами як провідна складова сучасного науково-технічного прогресу Реферат 13 стр.
71. Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства Реферат 6 стр.
72. Інформатизація як провідна ознака інформаційного суспільства Реферат 4 стр.
73. Інформатика і менеджмент в умовах ринкової економіки Реферат 12 стр.
74. Інформаційні комп’ютерні системи в менеджменті Реферат 8 стр.
75. Інформаційні потоки у логістиці Реферат 3 стр.
76. Інформаційні потреби у сфері організації управління соціальними системами та проблеми їх реалізації Реферат 7 стр.
77. Інформаційні потреби у сфері організації управління соціальними системами та проблеми їх реалізації Реферат 6 стр.
78. Інформаційні системи Реферат 5 стр.
79. Інформаційні системи і технології в менеджменті Інше 23 стр.
80. Інформаційні технології та системі на підприємстві Реферат 13 стр.
81. Інформаційне забезпечення в процесі управління Реферат 32 стр.
82. Інформаційне забезпечення в процесі управління Реферат 31 стр.
83. Інформаційне забезпечення в процесі управління Реферат 37 стр.
84. Інформаційне забезпечення в процесі управління Реферат 24 стр.
85. Інформаційне забезпечення в процесі управління Реферат 24 стр.
86. Інформаційно-аналітичне забезпечення соціального управління Реферат 8 стр.
87. Інформаційно-аналітичне забезпечення соціального управління Реферат 7 стр.
88. Інформаційно-комунікаційні канали. Функції мови і мовлення Реферат 7 стр.
89. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія Реферат 5 стр.
90. Інформація в системі маркетингу Реферат 16 стр.
91. Інформація в системі маркетингу Інше 11 стр.
92. Інформація в системі маркетингу Реферат 18 стр.
93. Інформація та її функції в системах комунікації Реферат 9 стр.
94. Інформація як провідна складова управлінської діяльності Реферат 7 стр.
95. Інформація як провідна складова управлінської діяльності Реферат 5 стр.
96. Інфосфера та глобальні комунікаційні моделі Реферат 6 стр.
97. Інфраструктура ринку Реферат 9 стр.
98. Інфраструктура фондового ринку Реферат 11 стр.
99. Інфраструктура фондового ринку Реферат 11 стр.
100. Історія походження реклами Реферат 14 стр.