Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 456 робіт

1. ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ТЮТЮНОЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ Дипломна робота 75 стр.
2. Опіка, піклування та патронат над дітьми Дипломна робота 68 стр.
3. Система оцінок і критері її їх виставлення Курсова робота 7 стр.
4. Cімейне виховання Курсова робота 24 стр.
5. «Національне виховання» Курсова робота 46 стр.
6. Ігрові вправи Курсова робота 42 стр.
7. Ігрові ситуації як засіб підвищення ефективності навчання математики Курсова робота 27 стр.
8. Інноваційні тенденції підготовки педагогів-вокалістів у сучасній практиці виховання голосу в умовах ВНЗ Магістерська робота 102 стр.
9. Інноваційні тенденції підготовки спеціалістів-вокалістів у сучасній практиці виховання голосу в умовах ВНЗ Магістерська робота 102 стр.
10. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості в дошкільному закладі Курсова робота 37 стр.
11. Інтегровані уроки в початковій школі Курсова робота 43 стр.
12. Інтегрований урок в молодших класах Курсова робота 36 стр.
13. Історія розвитку методології викладання географії в школах в 20-му столітті Курсова робота 46 стр.
14. Аналіз основних дидактичних концепцій. Курсова робота 18 стр.
15. Аналіз особливостей динаміки уявлень про своє "Я" у школярів Курсова робота 33 стр.
16. Безробіття молоді як соціально-педагогічна проблема Дипломна робота 72 стр.
17. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою Курсова робота 80 стр.
18. Братські школи та школи Запорізької Січі Курсова робота 22 стр.
19. Вдосконалення та розвиток елементарних математичних уявлень у дошкільників за допомогою інтегрованого навчання Дипломна робота 46 стр.
20. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві Курсова робота 34 стр.
21. Велика дидактика Курсова робота 27 стр.
22. Взаємини викладачів зі студентами як чинник становлення особистості майбутнього фахівця Курсова робота 25 стр.
23. Вивчення соціальним педагогом особливостей формування гендерних установок у дітей молодшого шкільного віку Дипломна робота 80 стр.
24. Вивчення теми “Час і його вимірбвання” в початкових класах Курсова робота 39 стр.
25. Вивчення української мови Курсова робота 36 стр.
26. Вивчення української мови й літератури як дидактична проблема Курсова робота 52 стр.
27. Вивчення української мови як дидактична проблема. Курсова робота 49 стр.
28. Визначення-виховного потенціалу родини крізь призму ролі родинного виховання у становленні особистості. Курсова робота 25 стр.
29. Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») Курсова робота 36 стр.
30. Використання виховних традицій української народної педагогіки в роботі колективу школи Курсова робота 39 стр.
31. Використання елементів народної математики під час ознайомлення дітей з вимірюванням Курсова робота 36 стр.
32. Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України”. Курсова робота 57 стр.
33. Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі Курсова робота 29 стр.
34. Використання малюнкових текстів як засобів збагачення словникового запасу першокласників Дипломна робота 67 стр.
35. Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах Курсова робота 32 стр.
36. Використання позитивних традицій та народних свят у вихованні молодших школярів Курсова робота 48 стр.
37. Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін Курсова робота 5 стр.
38. Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) Курсова робота 25 стр.
39. Використання системи дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання дітей старшої групи Курсова робота 31 стр.
40. Використання тестів на уроках математики в початкових класах при вивченні змістової лінії «Числа та дії над ними» Курсова робота 47 стр.
41. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку Курсова робота 21 стр.
42. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку Курсова робота 14 стр.
43. Використання українського народного фольклору у формуванні молодших школярів уявлень про природу Курсова робота 49 стр.
44. Використання усної народної творчості у словниковій роботі з дітьми дошкільного віку Курсова робота 20 стр.
45. Використання фольклору у морально-естетичному вихованні школярів Курсова робота 37 стр.
46. Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту Курсова робота 47 стр.
47. Вихованість школярів як умова попередження відхилень у поведінці Курсова робота 39 стр.
48. Виховання і розвиток дитини Курсова робота 19 стр.
49. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х років ХХ ст. Курсова робота 20 стр.
50. Виховання в молодших школярів культури поведінки Курсова робота 21 стр.
51. Виховання в молодших школярів культури поведінки Курсова робота 26 стр.
52. Виховання в молодших школярів культури поведінки Курсова робота 18 стр.
53. Виховання в учнів трудової культури засобами народознавства Курсова робота 36 стр.
54. Виховання громадянської культури учнів Курсова робота 42 стр.
55. Виховання громадянської культури учнів Курсова робота 42 стр.
56. Виховання громадянської культури учнів Курсова робота 42 стр.
57. Виховання гуманних взаємин молодших школярів засобами усної народної творчості Магістерська робота 90 стр.
58. ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА Магістерська робота 149 стр.
59. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку Курсова робота 19 стр.
60. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку Курсова робота 18 стр.
61. ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ Курсова робота 9 стр.
62. Виховання поваги до батьків, жінки-матері Курсова робота 24 стр.
63. Виховання поваги до батьків, жінки-матері Курсова робота 23 стр.
64. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості. Дипломна робота 56 стр.
65. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості. Курсова робота 48 стр.
66. ВИХОВАННЯ У СІМ’Ї ЯК ПЕРШООСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ Курсова робота 74 стр.
67. Виховання учнів у науковій літературі Дипломна робота 95 стр.
68. Виховання учнів у науковій літературі Курсова робота 91 стр.
69. Виховна та навчальна робота учителя в школі за методом В.О.Сухомлинського Курсова робота 40 стр.
70. Вокально-педагогічна творчість учителя-диригента в умовах загальноосвітньої школи в процесі роботи над хоровим твором. Дипломна робота 47 стр.
71. Володимир Мономах. "Повчання дітям" Курсова робота 3 стр.
72. Волонтерський рух, як напрям державної політики у сфері соціальної роботи з молоддю Курсова робота 55 стр.
73. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України Дипломна робота 54 стр.
74. Вплив дидактичних ігор на формування математичних уявлень у дітей Курсова робота 68 стр.
75. Вплив почуттів на розвиток пізнавальної і вольової діяльності дитини – дошкільника. Курсова робота 33 стр.
76. Вплив сімейного середовища на дитину Курсова робота 49 стр.
77. Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника Курсова робота 41 стр.
78. Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника Курсова робота 40 стр.
79. Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника Курсова робота 39 стр.
80. Гендерне насилля як соціально-педагогічна проблема Дипломна робота 142 стр.
81. Гра як засіб корекції емоційної сфери особистості в умовах освітнього процесу дошкільного навчального закладу Магістерська робота 81 стр.
82. Гра як метод виховання молодших школярів Курсова робота 29 стр.
83. Громадянське виховання старшокласників Курсова робота 44 стр.
84. Групова навчальна діяльність школярів Курсова робота 28 стр.
85. Діяльність соціальних працівників з дітьми вулиці. Соціально-педагогічний аспект. Дипломна робота 88 стр.
86. Діяльність соціального педагога з розвитку творчості як чинника самоактуалізації особистості Магістерська робота 137 стр.
87. Дидактика вищої школи та шляхи її розвитку на сучасному етапі Курсова робота 22 стр.
88. Дидактичні ігри на уроках математики у сучасній школі Курсова робота 15 стр.
89. Дидактичні ігри у сучасній школі Курсова робота 21 стр.
90. Дидактичні умови активізації трудової діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках технічної праці Магістерська робота 122 стр.
91. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах Дипломна робота 69 стр.
92. Дидактичні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва Магістерська робота 89 стр.
93. Дидактичніігри у сучасній школі Курсова робота 15 стр.
94. Дитячий педагогічний репертуар для саксофона: теоретико-методичний аспект Магістерська робота 109 стр.
95. Дитячий фольклор на уроках музики в початкових класах Курсова робота 62 стр.
96. Дослідницька діяльність дітей в початковій школі та готовність до неї вчителя Курсова робота 27 стр.
97. Дошкільне виховання в системі сучасної освіти України Курсова робота 35 стр.
98. Дошкільне виховання в системі сучасної освіти України Курсова робота 43 стр.
99. Духовно-моральні цінності дітей шкільного віку Курсова робота 36 стр.
100. Екологічне виховання дітей дошкільного віку Курсова робота 72 стр.
Сторінки: [1]  2   3   4   5