Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

901. ГУМАНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ОСВІТИ. Реферат 23 стр.
902. Гуманізація освіти та її вплив на формування сучасного інформаційного суспільства Реферат 6 стр.
903. Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України Реферат 9 стр.
904. Гуманізація та авторитаризм у вітчизняній системі освіти. Реферат 19 стр.
905. ГУМАНІЗАЦІЯ ТА АВТОРИТАРИЗМ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ. Реферат 21 стр.
906. Гуманізація українського суспільства та сучасні проблеми вищої освіти Реферат 5 стр.
907. Гуманізм – методологічна основа педагогіч-ної аксіології Реферат 8 стр.
908. Гуманізм, духовність у сучасному інформаційному суспільстві Реферат 10 стр.
909. Гуманістичні аспекти мовної політики Швеції Реферат 7 стр.
910. Гуманістичні виміри української геополітики Реферат 10 стр.
911. ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ Стаття 9 стр.
912. Гуманістичні теорії особистості Реферат 4 стр.
913. Гуманістичні теорії особистості. Реферат 4 стр.
914. Гуманістичні теорії особистості.Педагогіка, як наука, її становлення і розвиток. Реферат 4 стр.
915. Гуманістична спрямованість підготовки соціальних працівників: морально-етичні проблеми Реферат 4 стр.
916. Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня Реферат 10 стр.
917. Гуманітаризація вищої технічної освіти як соціально-педагогічна проблема Реферат 6 стр.
918. Гуманітарний компонент у технічному навчальному закладі Реферат 4 стр.
919. Гуманистична ідея щастя та свободи в школі Саммерхілл Реферат 5 стр.
920. Гурткова робота Реферат 14 стр.
921. Гуцульське народне виховання Інше 5 стр.
922. Гуцульське народне виховання Реферат 4 стр.
923. Діагностика пізнавальної сфери першокласників, її врахування в навчально-виховній діяльності. Реферат 10 стр.
924. Діагностика пізнавальної сфери першокласників, її врахування в навчально-виховній діяльності. Реферат 7 стр.
925. Діагностика провідного когнітивного стилю дітей з труднощами у навчанні Реферат 14 стр.
926. Діагностика сформованості альтруїстичних якостей у старшокласників Реферат 8 стр.
927. Діагностичні Малі Рольові ігри. Реферат 3 стр.
928. Діагностичні основи формування і розвитку самостійності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності Реферат 9 стр.
929. Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну Реферат 9 стр.
930. Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи Реферат 12 стр.
931. Дівчина з косою, як трава з росою Інше 28 стр.
932. Діти з проблемами розвитку Реферат 8 стр.
933. Діти з проблемами розвитку Реферат 7 стр.
934. Діти-сироти: проблема, про яку говорять вголос. Реферат 4 стр.
935. Діяльність Дніпропетровського національного університету по підготовці фахівців- політологів Стаття 6 стр.
936. Діяльність Києво-Могилянської академії. Реферат 9 стр.
937. Діяльність на уроці: методи, форми і засоби Реферат 17 стр.
938. Діяльність соціальних працівників з дітьми вулиці. Соціально-педагогічний аспект. Дипломна робота 88 стр.
939. Діяльність соціального педагога з розвитку творчості як чинника самоактуалізації особистості Магістерська робота 137 стр.
940. Діяльність, як чинник розвитку особистості, шляхи підвищення ефективності процесу виховання Реферат 6 стр.
941. Діяльність, як чинник розвитку особистості, шляхи підвищення ефективності процесу виховання Реферат 5 стр.
942. Де Купало ночувало Інше 7 стр.
943. Де Купало ночувало Інше 7 стр.
944. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Стаття 8 стр.
945. Девіантна поведінка як результат сімейного неблагополучия Стаття 5 стр.
946. Деградація родинного життя і виховання Реферат 20 стр.
947. Декоративно-прикладне мистецтво. Інше 2 стр.
948. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ) Стаття 8 стр.
949. День захисту прав дитини Інше 4 стр.
950. День захисту прав дитини Реферат 3 стр.
951. День Збройних Сил України – спортивне свято Інше 7 стр.
952. День здоров’я Інше 5 стр.
953. День здоров’я Інше 5 стр.
954. День української писемності і мови. Інше 20 стр.
955. Дерево сміху. Реферат 10 стр.
956. Дерево сміху. Реферат 10 стр.
957. Державний земельний банк: функції під час проведення денікінської аграрної реформи в Україні Реферат 4 стр.
958. Деякi психолого-педагогiчнi проблеми використання засобiв нових iнформацiйних технологій у навчальному процесi середнього закладу освiти Реферат 7 стр.
959. Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів Реферат 9 стр.
960. Деякі аспекти використання мережі internet для позааудиторної роботи учнів та студентів з фізики  Реферат 4 стр.
961. Деякі аспекти методичної системи формування елементарної математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку Реферат 11 стр.
962. Деякі аспекти мотивації навчальної діяльності студентів педагогічних закладів Реферат 6 стр.
963. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності Реферат 10 стр.
964. Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ікт в навчальній діяльності Реферат 10 стр.
965. Деякі аспекти практичного досвіду роботи кураторів кафедри ОМПМ Реферат 6 стр.
966. Деякі аспекти проблеми художньо – естетичних інтересів старших дошкільників Реферат 7 стр.
967. Деякі методичні аспекти викладання ситеми управління базами даних Microsoft Access Реферат 7 стр.
968. Деякі напрямки підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів у вищій школі України Реферат 7 стр.
969. ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ професійної підготовки спеціалістів у вищій школі України Реферат 7 стр.
970. Деякі особливості формування морально-естетичної культури учнів Реферат 9 стр.
971. Деякі педагогічні аспекти розвитку музичних здібностей студентів вищих музичних навчальних закладів Реферат 9 стр.
972. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ В УКРАЇНІ Стаття 18 стр.
973. Джерела української етнопедагогіки: дитячий фольклор Реферат 16 стр.
974. Джерела української етнопедагогіки: дитячий фольклор Реферат 16 стр.
975. Дидактика вищої школи та шляхи її розвитку на сучасному етапі Курсова робота 22 стр.
976. ДИДАКТИКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ Реферат 9 стр.
977. Дидактика як теорія освіти і навчання Реферат 16 стр.
978. Дидактичні ігри на уроках математики у сучасній школі Курсова робота 15 стр.
979. Дидактичні ігри на уроках української мови Реферат 10 стр.
980. Дидактичні ігри та їх місце в особистісно-орієнтованому навчальному процесі дошкільних закладів Реферат 14 стр.
981. Дидактичні ігри у роботі з дошкільнятами Реферат 7 стр.
982. Дидактичні ігри у сучасній школі Курсова робота 21 стр.
983. Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями математичних знань, умінь і навичок Реферат 15 стр.
984. Дидактичні аспекти органiзацiї і реалiзацiї самостiйної роботи студентiв технiчних вузiв Реферат 8 стр.
985. ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНIЗАЦIЇ І РЕАЛIЗАЦIЇ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ ТЕХНIЧНИХ ВУЗIВ Реферат 8 стр.
986. Дидактичні засади диференціації навчання іноземної мови у вищому закладі освіти Стаття 8 стр.
987. Дидактичні можливості диференціації змісту початкової освіти Реферат 4 стр.
988. Дидактичні особливості підготовки майбутніх інженерів хімічних спеціальностей на прикладі курсу "неорганічна хімія" Стаття 13 стр.
989. Дидактичні погляди та принципи навчання К.Д.Ушинського Реферат 24 стр.
990. Дидактичні принципи дистанційної освіти Реферат 12 стр.
991. Дидактичні принципи побудови методичного комплексу для диференційованого навчання комп’ютерних технологій у курсі інформатики в педагогічному вузі Реферат 11 стр.
992. ДИДАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА ОЗНАКИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Реферат 8 стр.
993. Дидактичні умови активізації трудової діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках технічної праці Магістерська робота 122 стр.
994. Дидактичні умови ефективності проведення шкільного семінару Реферат 10 стр.
995. Дидактичні умови ефективності проведення шкільного семінару Реферат 7 стр.
996. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах Дипломна робота 69 стр.
997. Дидактичні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва Магістерська робота 89 стр.
998. Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника Реферат 11 стр.
999. Дидактичні функції мультимедійних навчальних програм Реферат 2 стр.
1000. Дидактичніігри у сучасній школі Курсова робота 15 стр.