Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

501. Викладання зарубіжної літератури Реферат 5 стр.
502. Викладання курсу «Західноєвропейське мистецтво» в технічному вузі Реферат 7 стр.
503. Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті Реферат 6 стр.
504. Викладання математики Реферат 12 стр.
505. Викладання математики: методичні проблеми Реферат 7 стр.
506. Викладання математики: методичні проблеми Реферат 6 стр.
507. Викладання навчальної дисципліни “соціологія” через модуль-контроль Реферат 7 стр.
508. Викладання прав людини та учнівське самоврядування Реферат 5 стр.
509. Використання різних форм і методів на уроках фізики, як один із шляхів підвищення ефективності уроку Реферат 5 стр.
510. Використання iнтерактивних методів навчання на уроках християнської етики в умовах організації навчально – виховного процесу. Реферат 4 стр.
511. Використання Web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті Реферат 7 стр.
512. Використання web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті Реферат 7 стр.
513. Використання ігрових моментів в процесі навчання в галицькому шкільництві в 20-30 рр. ХХ ст.(ребус, загадки, шкільні альбоми) Реферат 7 стр.
514. Використання ігрових ситуацій на уроках фізики Інше 13 стр.
515. Використання ігрових ситуацій на уроках фізики Реферат 13 стр.
516. Використання ілюстративного матеріалу для створення дистанційного курсу історії України Реферат 5 стр.
517. Використання інноваційних методик навчання під час викладання інформаційних технологій Реферат 4 стр.
518. Використання інноваційних технологій як шлях покращення якості професійної підготовки магістрів Реферат 11 стр.
519. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПЕРШОКУРСНИКІВ Стаття 10 стр.
520. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності Реферат 9 стр.
521. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 9 стр.
522. Використання інтерактивних технологій у ВНЗ  Реферат 3 стр.
523. Використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови для підвищення соціокультурної компетенції студентів Стаття 10 стр.
524. Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ Реферат 11 стр.
525. Використання інформаційних технологій на уроках музики Реферат 3 стр.
526. Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури Реферат 9 стр.
527. Використання інформаційних технологій у навчанні Реферат 2 стр.
528. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні географії Реферат 9 стр.
529. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні суспільних дисциплін Реферат 6 стр.
530. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів Реферат 11 стр.
531. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ Реферат 12 стр.
532. Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів Стаття 7 стр.
533. ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ У КОРЕКЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ Стаття 9 стр.
534. Використання виховних традицій української народної педагогіки в роботі колективу школи Курсова робота 39 стр.
535. Використання дидактичних ігор у процесі викладання історії в школі Реферат 16 стр.
536. Використання дидактичних ігор у процесі викладання історії в школі Реферат 14 стр.
537. Використання дистанційного навчання при викладанні курсу «основи економічної теорії» у вищих навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації   Реферат 5 стр.
538. Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах Реферат 6 стр.
539. Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя Реферат 6 стр.
540. Використання елементів акторської та режисерської майстерності в педагогічній діяльності вчителя Реферат 4 стр.
541. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У ВИХОВАННІ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНОГО ТИПУ Стаття 14 стр.
542. Використання елементів народної математики під час ознайомлення дітей з вимірюванням Курсова робота 36 стр.
543. Використання елементів проблемного навчання як одного із засобів розвитку творчого мислення для формування дослідницьких умінь студентів Реферат 8 стр.
544. Використання елементів теорії конструктивізму на заняттях з професійної англійської мови у ВНЗ Реферат 6 стр.
545. Використання елементів формальної логіки у процесі розв'язування навчальної фізичної задачі Реферат 4 стр.
546. Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi Реферат 4 стр.
547. Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування Реферат 4 стр.
548. Використання класифікаторів у системах вимірювання рівня навчальних досягнень Реферат 9 стр.
549. Використання класифікаторів у системах вимірювання рівня навчальних досягнень Реферат 9 стр.
550. Використання комп'ютера як засобу навчання на уроках з курсу „Історія України”. Курсова робота 57 стр.
551. Використання комп'ютерно орієнтованого навчального середовища при викладанні арифметики в молодших класах Реферат 7 стр.
552. Використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів Реферат 7 стр.
553. Використання комплексної взаємодії мистецтв у естетичному вихованні школярів Реферат 8 стр.
554. Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти Реферат 10 стр.
555. Використання лінгвістичних ігор на уроках рідної мови у 6-му класі Курсова робота 29 стр.
556. Використання логічних завдань і логічних підходів на уроках математики Реферат 7 стр.
557. ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ ЯК НАПРЯМУ АРТ-ТЕРАПІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У РОЗВИТКУ Стаття 10 стр.
558. Використання малюнкових текстів як засобів збагачення словникового запасу першокласників Дипломна робота 67 стр.
559. Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ Реферат 11 стр.
560. Використання методу конкретних ситуацій в бізнес-освіті Реферат 20 стр.
561. Використання методу моделювання при навчанні студентів та учнів  Реферат 6 стр.
562. Використання методу телекомунікаційних проектів у вихованні соціально активної особистості в умовах позашкільного навчального закладу Реферат 7 стр.
563. Використання мотивації досягнення успіху для розвитку особистості і здібностей дитини Реферат 8 стр.
564. Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти Реферат 10 стр.
565. Використання мультимедійних продуктів у системі загальної середньої освіти Реферат 10 стр.
566. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури Реферат 8 стр.
567. Використання НІТН для вивчення елементів дискретної математики  Реферат 4 стр.
568. Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах Реферат 32 стр.
569. Використання наочних посібників при розв’язуванні задач з математики у початкових класах Курсова робота 32 стр.
570. Використання наочності в початкових класах як важливий компонент розвитку пізнавального інтересу учнів початкових класів Реферат 2 стр.
571. Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку Реферат 9 стр.
572. Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах Інше 16 стр.
573. Використання педагогiчних програмних засобів математичної пiдтримки при вивченнi фізики у середнiй школі Реферат 3 стр.
574. Використання педагогічного потенціалу музею у підготовці майбутніх вчителів  Реферат 8 стр.
575. Використання персонального комп’ютера на факультативних заняттях з математики в класах економічного спрямування  Реферат 6 стр.
576. Використання позитивних традицій та народних свят у вихованні молодших школярів Курсова робота 48 стр.
577. Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів Реферат 3 стр.
578. Використання прогресивних педагогічних технологій у підвищенні ефективності уроків і результативності навчання Реферат 9 стр.
579. ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА НА ЗАНЯТТЯХ З КРИМІНОЛОГІЇ Стаття 11 стр.
580. Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін Реферат 6 стр.
581. Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін Реферат 5 стр.
582. Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін Реферат 5 стр.
583. Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін Реферат 5 стр.
584. Використання роздаткового матеріалу на уроках спеціальних дисциплін Курсова робота 5 стр.
585. Використання рольової гри при навчанні іншомовного спілкування( учнів старших класів) Курсова робота 25 стр.
586. Використання системи Mathcad при вивченні теми ряди фур’є  Реферат 4 стр.
587. Використання системи дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання дітей старшої групи Реферат 38 стр.
588. Використання системи дидактичних ігор і вправ для сенсорного виховання дітей старшої групи Курсова робота 31 стр.
589. Використання системи проблемно-символічних сигналів під час вивчення програмування  Реферат 6 стр.
590. Використання сучасних інформаційних технологій на занятті з іноземної мови Реферат 6 стр.
591. Використання сучасних методів навчання з метою розвитку логічного мислення учнів при вивченні математики Реферат 8 стр.
592. ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЕСНИХ СИМВОЛІВ ЯК ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В ТАНЦЮВАЛЬНО- ПСИХОМОТОРНОМУ ТРЕНІНГУ Стаття 14 стр.
593. Використання творів художньої літератури на заняттях з історії україни в 10-11 класах Реферат 8 стр.
594. ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 10-11 КЛАСАХ Реферат 6 стр.
595. Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського для розбудови національної освіти Реферат 21 стр.
596. Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського для розбудови національної освіти Реферат 20 стр.
597. Використання тестів на уроках математики в початкових класах при вивченні змістової лінії «Числа та дії над ними» Курсова робота 47 стр.
598. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ Реферат 8 стр.
599. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку Реферат 26 стр.
600. Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку Курсова робота 21 стр.