Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

4801. Християнські цінності в освіті та вихованні Реферат 7 стр.
4802. Християнська мораль Курсова робота 45 стр.
4803. Християнське виховання в родині Курсова робота 69 стр.
4804. Християнсько орієнтований підхід у роботі з дітьми з особливими потребами Дипломна робота 135 стр.
4805. Художньо-естетичні чинники цінності освіти Реферат 14 стр.
4806. Художньо-естетична освіта, як один із пріоритетних напрямів виховання сучасної молоді Реферат 7 стр.
4807. Художньо-мовленнєва діяльність як засіб формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку Реферат 2 стр.
4808. Художня емпатія як чинник формування професіоналізму в майбутнього музиканта-педагога Реферат 10 стр.
4809. Художня кераміка Гуцульщини на уроках образотворчого мистецтва в школі Реферат 7 стр.
4810. Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі Реферат 11 стр.
4811. Цілі навчання географії. Структура і зміст географічної освіти в школі Реферат 9 стр.
4812. Ціннісні орієнтації молоді як передумова до здійснення соціально–молодіжної політики в Україні Магістерська робота 110 стр.
4813. Ціннісні орієнтації освітнього простору Реферат 30 стр.
4814. Ціннісна свідомість управління освітою суспільства сталого розвитку Реферат 12 стр.
4815. Ціннісний зміст педагогічних комунікацій Реферат 15 стр.
4816. Ціннісний зміст педагогічної культури Реферат 12 стр.
4817. Ціннісний характер місії управління Реферат 4 стр.
4818. Ціннісний характер педагогічної взаємодії Реферат 11 стр.
4819. Цінність людської особистості Реферат 3 стр.
4820. Цінність людської особистості Реферат 3 стр.
4821. Цінності в освіті та цінність освіти Реферат 5 стр.
4822. Цінності розвитку особистості Реферат 24 стр.
4823. Цей чудовий і прекрасний весь оточуючий світ... Інше 5 стр.
4824. Центрований на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід Стаття 6 стр.
4825. Цифровий частотомір-хронометр для навчальних дослідів із фізики Реферат 8 стр.
4826. Чарівні фарби кольорового дощу. Інше 5 стр.
4827. Чернівецький університет, історія і сучасність. Реферат 13 стр.
4828. Чи використання жестової мови сприяє розвиткові грамотності у глухих дітей? Реферат 11 стр.
4829. Чи любите ви казки? Інше 5 стр.
4830. Чи може бути ефективним навчання за гратами? Реферат 11 стр.
4831. Чи потрібні Україні євростандарти освіти? Реферат 4 стр.
4832. Чинники динаміки й особливостей перебігу дії Реферат 18 стр.
4833. Чинники професійної самореалізації старшокласників в умовах профільного навчання Магістерська робота 101 стр.
4834. Чинники професійної самореалізації старшокласників в умовах профільного навчання Магістерська робота 101 стр.
4835. Чинники професійної самореалізації старшокласників в умовах профільного навчання Магістерська робота 101 стр.
4836. Числівник. Морфологічний розбір числівника Реферат 6 стр.
4837. Читання Реферат 31 стр.
4838. Читання як вид навчальної діяльності Курсова робота 27 стр.
4839. Чорнобиль – скорбота пам’яті людської Інше 10 стр.
4840. Чотири дидактичних принципи викладання граматики у вузі (на матеріалі німецької мови) Стаття 11 стр.
4841. Чудові краєвиди Карпатських гір. Інше 3 стр.
4842. Шануй батька й неньку Інше 14 стр.
4843. Швейна справа Реферат 47 стр.
4844. Швейцарська система освіти Реферат 10 стр.
4845. ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ПРИРОДУ Контрольна робота 9 стр.
4846. ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО ПРИРОДУ Інше 12 стр.
4847. Шкільний підручник галичини міжвоєнної доби як засіб розширення знань молодших школярів про природу Реферат 10 стр.
4848. Шкільництво в Україні від 13 до 20 століть Реферат 6 стр.
4849. Школа і проблеми статі Реферат 40 стр.
4850. Школа і проблеми статі Реферат 41 стр.
4851. Школа й педагогіка епох середньовіччя та Відродження Реферат 13 стр.
4852. Школа Київської Русі Реферат 9 стр.
4853. Школа Мурашка Реферат 19 стр.
4854. Школа сім’я – грані співробітництва (батьківськізбори) Реферат 5 стр.
4855. Школи художньо-естетичного профілю: роль та місце в системі художньої освіти та виховання в Україні Реферат 13 стр.
4856. Школи художньо-естетичного профілю: роль та місце в системі художньої освіти та виховання в україні  Реферат 13 стр.
4857. Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей Реферат 17 стр.
4858. Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей Реферат 14 стр.
4859. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Стаття 13 стр.
4860. Шляхи вдосконалення навичок читання школярів Реферат 3 стр.
4861. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ Стаття 7 стр.
4862. Шляхи вдосконалення техніки читання школярів Реферат 12 стр.
4863. Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі Дипломна робота 50 стр.
4864. Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі Дипломна робота 50 стр.
4865. Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі Курсова робота 50 стр.
4866. Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників Реферат 8 стр.
4867. Шляхи виховання культури поведінки у дошкільників. Курсова робота 53 стр.
4868. Шляхи входження України в Болонський процес: здобутки, реалії, перспективи Реферат 13 стр.
4869. Шляхи входження України в Болонський процес:здобутки, реалії, перспективи Реферат 12 стр.
4870. Шляхи до прибуткової науки і освіти Реферат 7 стр.
4871. Шляхи до творчої діяльності Реферат 11 стр.
4872. Шляхи згуртування колективу Реферат 6 стр.
4873. Шляхи згуртування колективу Реферат 6 стр.
4874. Шляхи и принципи реформування української освіти Реферат 3 стр.
4875. ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ НА АРХІТЕКТУРНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ***** Стаття 13 стр.
4876. Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім’ї у навчанні та вихованні учнів молодшого шкільного віку Дипломна робота 61 стр.
4877. Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім’ї у навчанні та вихованні учнів молодшого шкільного віку Курсова робота 51 стр.
4878. Шляхи оптимізації освітніх послуг в умовах сучасного дозвілля  Реферат 10 стр.
4879. Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання Реферат 6 стр.
4880. Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти Реферат 19 стр.
4881. Шляхи підвищення ефективності фізичної освіти Реферат 22 стр.
4882. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків Реферат 9 стр.
4883. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків Реферат 9 стр.
4884. Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ Реферат 6 стр.
4885. Шляхи реалізації принципу гуманізації виховання в ЗОШ Інше 6 стр.
4886. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі Реферат 8 стр.
4887. Шляхи реалізації творчого потенціалу мистецтва писанкарства на уроках трудового навчання в початковій школі Реферат 7 стр.
4888. Шляхи розвитку валеологічної культури школярів засобами української музики Реферат 3 стр.
4889. Шляхи розвитку валеологічної культури школярів засобами української музики. Реферат 3 стр.
4890. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань Реферат 5 стр.
4891. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань Реферат 5 стр.
4892. Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору Реферат 10 стр.
4893. Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу Реферат 9 стр.
4894. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ Стаття 12 стр.
4895. Що вивчає психологія і що дає її вивчення Реферат 14 стр.
4896. Що таке природа Інше 20 стр.
4897. Що таке Програма Au-Pair? Реферат 38 стр.
4898. Що треба бачити в дитині, щоб поставитись до неї з повагою? Реферат 5 стр.
4899. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ Стаття 9 стр.
4900. Я сам режисер свого здоров’я Реферат 6 стр.