Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

4701. Формування культури особистості як пріоритетне завдання сучасної освіти Реферат 9 стр.
4702. Формування культури поведінки в сучасній школі Курсова робота 86 стр.
4703. Формування культури поведінки молодших школярів Реферат 10 стр.
4704. Формування культури поведінки молодших школярів Курсова робота 64 стр.
4705. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІСТОРІЄЮ НАУКИ І ТЕХНІКИ Стаття 3 стр.
4706. Формування логічного мислення у молодших школярів Курсова робота 41 стр.
4707. ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Стаття 10 стр.
4708. Формування мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів на основі етнопедагогіки Реферат 2 стр.
4709. Формування мовленнєво-комунікативних умінь студентів в умовах педагогічного коледжу Реферат 3 стр.
4710. Формування мовленнєвої компетентності школярів через вдосконалення вміння семантичної кваліфікації висловлень з інтер'єктивами Стаття 10 стр.
4711. ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ Стаття 9 стр.
4712. Формування навички швидкого читання Реферат 12 стр.
4713. Формування навичок вирішення професійних проблем Реферат 7 стр.
4714. Формування навичок здорового способу життя в дітей дошкільного віку Дипломна робота 101 стр.
4715. Формування навичок професійної етики у майбутніх інженерів Стаття 12 стр.
4716. Формування навичок професійної етики у майбутніх інженерів Стаття 12 стр.
4717. Формування навичок україномовного монологічного мовлення в російськомовних студентів ВТНЗ східної України Реферат 7 стр.
4718. Формування навичок швидкого, правильного, свідомого та виразного читання Реферат 6 стр.
4719. Формування наукового світогляду на уроках математики засобами інформаційних технологій Реферат 6 стр.
4720. Формування національної особистості молодших школярів на уроках читання Дипломна робота 87 стр.
4721. Формування національної свідомості школярів у процесі вивчення культури українського народу на уроках історії України Стаття 13 стр.
4722. Формування національної свідомості школярів через систему виховної роботи педагога-організатора Реферат 12 стр.
4723. Формування національної свідомості школярів через систему виховної роботи педагога-організатора Реферат 11 стр.
4724. Формування національної свідомості, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення Реферат 10 стр.
4725. ФОРМУВАННЯ НОВОГО РІВНЯ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Стаття 18 стр.
4726. Формування образного мислення учнів на уроках образотворчого мистецтва Реферат 5 стр.
4727. ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ учнів на уроках образотворчого мистецтва Реферат 5 стр.
4728. Формування особистості майбутнього фахівця в умовах ринкової економіки  Реферат 5 стр.
4729. Формування особистості та поведінки маленьких дітей Курсова робота 40 стр.
4730. Формування особистості та поведінки маленьких дітей з позиції біхевіоризму Реферат 40 стр.
4731. Формування пізнавальних інтересів у допрофільній трудовій підготовці сільських підлітків Реферат 5 стр.
4732. Формування пізнавального інтересу молодших школярів у процесі засвоєння нових знань на уроках природознавства Курсова робота 39 стр.
4733. Формування педагогічної культури батьків з питань організації здорового способу життя дошкільників Реферат 5 стр.
4734. Формування педагогічної культури вчителя початкових класів Реферат 2 стр.
4735. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчання Реферат 2 стр.
4736. Формування передумов естетичного інтересу у старших дошкільників у процесі музичної діяльності Реферат 5 стр.
4737. Формування понять і оптимізація навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін Реферат 4 стр.
4738. Формування просторової уяви студентів при вивченні курсу “Нарисна геометрія” Реферат 8 стр.
4739. Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців Реферат 6 стр.
4740. Формування професійних інтересів у майбутніх фахівців Реферат 6 стр.
4741. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ Реферат 7 стр.
4742. Формування професійних навиків і умінь в учнів профтехучилищ Реферат 6 стр.
4743. Формування професійно-значущих якостей особистості вчителя Реферат 11 стр.
4744. Формування професійно-значущих якостей особистості вчителя  Реферат 11 стр.
4745. Формування професійно-орієнтованого ставлення у студентів непрофільних ВНЗ, які отримують додатковий фах Реферат 13 стр.
4746. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Стаття 6 стр.
4747. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Стаття 12 стр.
4748. Формування професійної культури фахівців у системі завдань педагогіки вищої школи Стаття 12 стр.
4749. Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції Реферат 5 стр.
4750. Формування професійного мовлення студентів-економістів як засобу взаємодії у просторі європейської комунікації Стаття 15 стр.
4751. Формування риторичної культури особистості як складова розвитку її життєвої компетентності Реферат 9 стр.
4752. Формування риторичної культури у майбутніх інженерів-керівників Стаття 8 стр.
4753. Формування самооцінки Реферат 4 стр.
4754. Формування системи вищої освіти Реферат 20 стр.
4755. Формування соціальних компетенцій учнів засобами історичних дисциплін Стаття 7 стр.
4756. Формування специфічних музичних навичок та розвиток творчих здібностей студентів без спеціальної музичної підготовки Реферат 7 стр.
4757. Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та науково-дослідницької діяльності Реферат 11 стр.
4758. Формування творчої особистості в процесі фахової підготовки вчителів фізики Реферат 5 стр.
4759. Формування творчої особистості молодших школярів засобами формотворної діяльності Реферат 8 стр.
4760. Формування творчої особистості школярів засобами української казки Реферат 2 стр.
4761. Формування творчої особистості школяра на уроках української мови та літератури Стаття 7 стр.
4762. Формування творчої толерантної особистості майбутнього педагога шляхом використання інтерактивних технологій Реферат 6 стр.
4763. Формування творчої толерантної особистості майбутнього педагога шляхом використання інтерактивних технологій Реферат 6 стр.
4764. Формування у дошкільників вміння здобувати знання Реферат 3 стр.
4765. Формування у молоді національної свідомості і самосвідомості – основа виховання Реферат 19 стр.
4766. Формування у молодших школярів загального вміння розв’язувати задачі Реферат 10 стр.
4767. Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні предметів естетичного циклу Реферат 9 стр.
4768. Формування уваги в процесі виховання та навчання Реферат 10 стр.
4769. Формування уваги в процесі виховання та навчання Реферат 8 стр.
4770. Формування християнських цінностей у дітей молодшого шкільного віку в діяльності церковних недільних шкіл Магістерська робота 131 стр.
4771. Формування художньої культури учнів засобами декоративно прикладного мистецтва Реферат 16 стр.
4772. Формування художньої культури учнів засобами декоративно прикладного мистецтва Курсова робота 24 стр.
4773. Формування цілісного світосприймання майбутніх учителів Реферат 3 стр.
4774. Формування ціннісних орієнтацій студентів ВТНЗ у навчально-виховному процесі Реферат 6 стр.
4775. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ Інше 4 стр.
4776. Формули скороченого множення Реферат 4 стр.
4777. Фрагмент уроку "Ліки довкілля". Реферат 4 стр.
4778. Франція. Минуле і сучасне системи вищої освіти. Реферат 2 стр.
4779. Функції аудіювання Реферат 2 стр.
4780. Функції методів навчання Реферат 13 стр.
4781. Функції мовного портфеля у процесі навчання англійського писемного мовлення студентів-філологів Реферат 3 стр.
4782. Функції навчання Реферат 18 стр.
4783. Функції навчання Реферат 15 стр.
4784. Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок Курсова робота 21 стр.
4785. Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок Курсова робота 14 стр.
4786. Функції процесу навчання Реферат 5 стр.
4787. Функції процесу навчання Реферат 5 стр.
4788. Функціонування Чугуївської землеробської (сільськогосподарської) школи (1842-1857) Реферат 4 стр.
4789. Хімічна освіта в школі: екскурс в історію. Реферат 10 стр.
4790. Характер як предмет педагогіки розвитку Реферат 19 стр.
4791. Характер. Темперамент. Реферат 11 стр.
4792. Характеристика менеджерів освіти за стилем управління Реферат 11 стр.
4793. Характеристика методів тестування та бесіди. Реферат 5 стр.
4794. Характеристика нормативних документів про школу. Планування роботи школи Реферат 19 стр.
4795. Характеристика психологічних бар'єрів спілкування вчителя Реферат 27 стр.
4796. Харчування дітей Реферат 7 стр.
4797. Хата моя біла» учбове заняття з працетерапії з елементами Українознавства Реферат 5 стр.
4798. ХЛІБ - святість рідної землі Інше 9 стр.
4799. Холодні барви морського краєвиду Інше 3 стр.
4800. Хороші манери, ввічливість, тактовність та етикет Реферат 5 стр.