Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

4601. Фізичне виховання у народній педагогіці Реферат 12 стр.
4602. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи Реферат 6 стр.
4603. Фізичний експеримент на екрані комп’ютера Реферат 4 стр.
4604. Фізичний розвиток молодших школярів Реферат 12 стр.
4605. Фікції в українській вищій освіті Реферат 6 стр.
4606. Філантропічний період в історії соціальної роботи. Виникнення елементів соціальної педагогіки Реферат 18 стр.
4607. Філософія освіти, управлінська ідеологія, або як створити сучасну парадигму управління Реферат 11 стр.
4608. Філософія стандартів у галузі вищої освіти Реферат 11 стр.
4609. Філософські аспекти екологічної свідомості, науки і освіти, виховання і культури Реферат 8 стр.
4610. Філософський аспект соціокультурного підходу до вивчення іноземних мов Реферат 5 стр.
4611. Філософсько-психологічний та педагогічний аспекти розгляду поняття «дитяча творчість» Реферат 3 стр.
4612. Філософсько-психологічний та педагогічний аспекти розгляду поняття «дитяча творчість» Реферат 3 стр.
4613. Фактори існування відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів Стаття 7 стр.
4614. Фактори, що впливають на формування навичок аудіювання Реферат 4 стр.
4615. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ Стаття 9 стр.
4616. Феноменологія стилів керівництва (за класифікацією Олени Тунік) та їх комбінація у керівників галузі вищої освіти Реферат 9 стр.
4617. Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів Курсова робота 36 стр.
4618. Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів Курсова робота 35 стр.
4619. Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів Курсова робота 36 стр.
4620. ФОРМИ І МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ'Ї У ПІДГОТОВЦІ БАТЬКІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 9 стр.
4621. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя Курсова робота 55 стр.
4622. Форми ведення бухгалтерського обліку та технологія відображення облікових засобів Реферат 18 стр.
4623. Форми виховної роботи Реферат 9 стр.
4624. Форми контролю знань студентів та методичне забезпечення контрольних заходів Реферат 13 стр.
4625. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ Реферат 10 стр.
4626. Форми організації виховного процесу Реферат 13 стр.
4627. Форми організації навчальної роботи з природознавства. Комбінований урок Реферат 4 стр.
4628. Форми організації навчального процесу в школі Реферат 19 стр.
4629. Форми організації навчання Курсова робота 21 стр.
4630. Форми організації навчання Реферат 15 стр.
4631. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Реферат 15 стр.
4632. Форми, методи та прийоми роботи по ознайомленню дітей з декоративно-прикладним мистецтвом (методика зображувальної діяльності) Реферат 10 стр.
4633. Формирование продуктивного экономического знания в университетском образовании Стаття 13 стр.
4634. Формуємо комунікативні компетенції Реферат 6 стр.
4635. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства Курсова робота 13 стр.
4636. Формування професійно-значущих якостей особистості вчителя Реферат 11 стр.
4637. Формування і розвиток особистості школяра шляхом удосконалення навчально-виховного процесу Реферат 9 стр.
4638. Формування і розвиток у майбутніх офіцерів-прикордонників спрямованості до превентивної педагогічної діяльності Реферат 3 стр.
4639. Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання Курсова робота 26 стр.
4640. Формування інтелектуальних умінь у молодших школярів Реферат 2 стр.
4641. Формування інтересу студентів до занять фізичною культурою в умовах нової соціокультурної реальності Реферат 6 стр.
4642. Формування інтересу учнів до історії як одне з найголовніших завдань методики Реферат 7 стр.
4643. Формування інформаційно-аналітичних вмінь майбутніх вчителів іноземних мов у контексті професійної підготовки Контрольна робота 4 стр.
4644. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників Реферат 10 стр.
4645. Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій Реферат 10 стр.
4646. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів Реферат 6 стр.
4647. Формування активності і самостійності майбутніх вчителів математики в процесі самостійної роботи над курсом геометрії  Реферат 8 стр.
4648. Формування артистизму як професійної навички майбутніх учителів музики в умовах занять з хорового класу Реферат 9 стр.
4649. Формування бережливого ставлення до природи при вивченні теми ґрунту Курсова робота 51 стр.
4650. Формування в молодших школярів навичок діалогічного мовленнєвого спілкування Реферат 2 стр.
4651. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Курсова робота 52 стр.
4652. Формування в учнів географічних понять  Реферат 8 стр.
4653. Формування в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду на уроках природознавства Реферат 4 стр.
4654. Формування в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду на уроках природознавства Реферат 3 стр.
4655. Формування в учнів трудової культури Курсова робота 13 стр.
4656. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства Реферат 14 стр.
4657. Формування в учнівтрудової культури Курсова робота 16 стр.
4658. Формування відповідального ставлення старшокласників до факультативних занять у проектній діяльності Стаття 10 стр.
4659. Формування виконавського стилю в контексті фортепіанної підготовки вчителя музики Реферат 8 стр.
4660. Формування виховної системи класу Реферат 5 стр.
4661. Формування гендерної культури перекладача Реферат 11 стр.
4662. Формування готовності викладачів та студентів до використання НІТ в медичному навчальному закладі Реферат 5 стр.
4663. Формування готовності випускників технічного вузу до професійної діяльності Реферат 3 стр.
4664. Формування граматичних навичок усного мовлення методом структурно-порівняльного аналізу Реферат 12 стр.
4665. Формування громадянської свідомості (Європейський аспект) Реферат 6 стр.
4666. Формування громадянської свідомості молодого покоління у спадщині видатних українських діячів  Реферат 5 стр.
4667. Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності Реферат 22 стр.
4668. Формування гуманістичної спрямованості особистості молодшого школяра у процесі вивчення математики Реферат 2 стр.
4669. Формування гуманних понять у першокласників засобами української народної казки Реферат 2 стр.
4670. Формування дисциплінованості у майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна проблема Реферат 3 стр.
4671. Формування дитячої інструментальної творчості в умовах дошкільного закладу і сім’ї Реферат 5 стр.
4672. Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови Реферат 14 стр.
4673. Формування духовних цінностей у школярів в процесі навчання географії Реферат 24 стр.
4674. Формування духовності учнів старших класів засобами літератури Курсова робота 42 стр.
4675. Формування духовності учнів у навчальному процесі Курсова робота 43 стр.
4676. Формування екологічних знань та екологічної культури у дітей дошкільного віку. Реферат 21 стр.
4677. Формування екологічної культури Реферат 9 стр.
4678. Формування екологічної культури молодших школярів на міжпредметній основі Реферат 2 стр.
4679. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії Реферат 8 стр.
4680. Формування екологічної культури учнів при вивченні хімії Реферат 7 стр.
4681. Формування екологічної культури учнів у педагогічному процесі Курсова робота 26 стр.
4682. Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинського Реферат 9 стр.
4683. Формування естетичної культури майбутнього вчителя Реферат 8 стр.
4684. Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячих художніх шкіл Курсова робота 28 стр.
4685. Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячих художніх шкіл Курсова робота 27 стр.
4686. Формування естетичного світосприйняття у школярів через роботу дитячиххудожніх шкіл Курсова робота 22 стр.
4687. Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища Реферат 10 стр.
4688. Формування загально-навчальних умінь і навичок шляхом стимулювання навчально-пізнавальних інтересів молодших школярів Реферат 7 стр.
4689. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНО-НАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Реферат 4 стр.
4690. Формування здорового способу життя „Здоров’я дітей – здоров’я нації” Інше 7 стр.
4691. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Стаття 5 стр.
4692. ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В МАЙБУТНІХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Стаття 5 стр.
4693. Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів Реферат 13 стр.
4694. Формування комунікативних вмінь в учнів початкових класів Реферат 2 стр.
4695. Формування комунікативних умінь студентів на заняттях з іноземної мови  Реферат 3 стр.
4696. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Стаття 11 стр.
4697. Формування конструктивно-проективних умінь студентів у системі дидактичної підготовки вчителя початкової школи Реферат 6 стр.
4698. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках читання Дипломна робота 88 стр.
4699. Формування культури навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів Реферат 2 стр.
4700. Формування культури особистості у молодших школярів засобами англійської мови Стаття 10 стр.