Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

4301. Театралізовані ігри Реферат 8 стр.
4302. Театралізовані ігри Реферат 7 стр.
4303. Театралізована діяльність як засіб навчання розповідання старших дошкільників Реферат 2 стр.
4304. Тезаурус управління, або освітою треба керувати, чи управляти? Реферат 17 стр.
4305. Текст як засіб формування іншомовної професійної компетентності майбутніх економістів Стаття 11 стр.
4306. Текст як продукт та інструмент комунікації Реферат 7 стр.
4307. Текст-опис за картиною Інше 3 стр.
4308. Текст-опис за картиною В. Д. Поленова "Ставок, що заріс" Інше 5 стр.
4309. Телекомунікаційні проекти як один із напрямів формування критичного мислення Реферат 16 стр.
4310. Тема уроку. Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка «Зів'яле листя» Реферат 6 стр.
4311. Тема уроку. Втеча від суспільства чи перепочинок душі на лоні природи (за імпресіоністичною новелою М.Коцюбинського “Intermezzo”) Реферат 6 стр.
4312. Тема уроку. Леся Українка – геніальна донька українського народу. Реферат 9 стр.
4313. Тема уроку: підприємницька діяльність. Інше 4 стр.
4314. Тема: Гра “Гра землі, у воді, у небі” (вік 3-6р.) Інше 3 стр.
4315. Тема: Озера і водосховища Інше 9 стр.
4316. Тематичне заняття з мовленнєвого спілкування в середній групі садочку з розділу “Граматична правильність мовлення”. Реферат 3 стр.
4317. Тематичне заняття “Наші іграшки” у старшій групі садочку з розділу “У світі звуків” Реферат 3 стр.
4318. Тенденції змін в управлінні освітою у країнах Європейського Союзу Стаття 9 стр.
4319. Тенденції розвитку глобальних освітніх мереж (зарубіжний досвід) Реферат 17 стр.
4320. Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України Стаття 6 стр.
4321. Тенденції розвитку екологічної освіти у вищій школі Стаття 6 стр.
4322. Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного Курсова робота 30 стр.
4323. Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного виховання. Реферат 46 стр.
4324. Тенденції розвитку системи дошкільного виховання Реферат 12 стр.
4325. Тенденції розвитку системи дошкільного виховання Реферат 12 стр.
4326. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища Реферат 11 стр.
4327. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища Реферат 11 стр.
4328. Тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України Реферат 10 стр.
4329. Тенденції формування та використання системи комп’ютерних засобів навчання Реферат 4 стр.
4330. Теорії навчання: Е.Еріксона, Л.Занкова, теорія соціального научіння. Реферат 13 стр.
4331. Теорія і практика опіки над дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.. Реферат 24 стр.
4332. Теорія і практика сімейного виховання Реферат 17 стр.
4333. Теорія і практика сімейного виховання Реферат 16 стр.
4334. Теорія і практика сімейного виховання Реферат 17 стр.
4335. Теорія і практика сімейного виховання Реферат 17 стр.
4336. Теорія і практика сімейного виховання Реферат 17 стр.
4337. Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти Реферат 13 стр.
4338. Теорія викладання курсу християнської етики Курсова робота 24 стр.
4339. Теорія елементарної освіти та методика початкового навчання Реферат 3 стр.
4340. Теорія навчального процесу Контрольна робота 21 стр.
4341. Теоретико-методичні засади моделювання як методу ознайомленні дошкільників з природним довкіллям Інше 24 стр.
4342. Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики Реферат 11 стр.
4343. Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання загальної фізики Реферат 11 стр.
4344. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Реферат 14 стр.
4345. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Реферат 14 стр.
4346. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем Реферат 20 стр.
4347. Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання Реферат 24 стр.
4348. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського спілкування у вихованні дитини Реферат 14 стр.
4349. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського спілкування у вихованні дитини Реферат 12 стр.
4350. Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності Реферат 37 стр.
4351. Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України Реферат 7 стр.
4352. Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ Реферат 8 стр.
4353. Теоретичні аспекти шкільної соціалізації Курсова робота 44 стр.
4354. Теоретичні засади інноваційності регіональної системи управління освітою Реферат 6 стр.
4355. Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі Реферат 13 стр.
4356. Теоретичні засади народного декоративно-прикладного мистецтва, як засобу формування естетичної культури та художньо-творчих здібностей особистості Курсова робота 33 стр.
4357. Теоретичні засади розвитку творчого професійно-педагогічного мислення Контрольна робота 7 стр.
4358. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Стаття 19 стр.
4359. Теоретичні методи навчання Реферат 9 стр.
4360. Теоретичні методи навчання Реферат 6 стр.
4361. Теоретичні основи методики викладання математики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації з використанням комп’ютерних продуктів навчального призначення Реферат 9 стр.
4362. Теоретичні основи методу проектів як педагогічної технології Стаття 12 стр.
4363. Теоретичні підходи до вивчення процесу соціалізації Реферат 8 стр.
4364. Теоретичні та практичні основи освіти дорослих Стаття 11 стр.
4365. Теоретичні узагальнення сучасної біології як складова біологічної картини світу Реферат 9 стр.
4366. Теоретичний аналіз змісту морального виховання особистості Реферат 8 стр.
4367. Тепла гама «золотоїосені» (пейзажний етюд). Інше 4 стр.
4368. Тепло отчого дому Реферат 21 стр.
4369. Тепло отчого дому Реферат 16 стр.
4370. Тепло родинної оселі Інше 6 стр.
4371. Термінологічні та методологічні засади філософського аналізу якості вищої освіти Реферат 10 стр.
4372. Тестові запитання з муз.викладання Інше 20 стр.
4373. Тестування Реферат 5 стр.
4374. Тестування як засіб підвищення об’єктивності оцінки Реферат 11 стр.
4375. Техніка педагогічного спілкування Реферат 5 стр.
4376. Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи Реферат 20 стр.
4377. Технічні засоби навчання на уроках читання в 1-4-х класах Курсова робота 58 стр.
4378. ТЕХНОЛОГІЇ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА Стаття 11 стр.
4379. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. Реферат 10 стр.
4380. Технології повного засвоєння навчального матеріалу. Ігрові технології навчання Реферат 6 стр.
4381. Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності. Технології управління в соціально-педагогічній діяльності Реферат 10 стр.
4382. Технології соціальної діагностики в процесі соціально-педагогічної діяльності. Технології управління в соціально-педагогічній діяльності Реферат 7 стр.
4383. Технологій навчання фізики як системного способу трансляції інваріантів навчального процесу Реферат 6 стр.
4384. Технологічні основи створення та підтримки порталів Реферат 12 стр.
4385. Технологічні основи створення та підтримки порталів Реферат 13 стр.
4386. Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації Реферат 11 стр.
4387. Технологія виконання письмових робіт Реферат 11 стр.
4388. Технологія виконання письмових робіт Реферат 8 стр.
4389. Технологія групової творчої справи в навчанні історії в школі Реферат 6 стр.
4390. Технологія написання сценарію Реферат 9 стр.
4391. Технологія особистісно – зорієнтованого уроку історії Реферат 29 стр.
4392. Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за європейськими нормами і стандартами Реферат 6 стр.
4393. Технологія підготовки вступного тестового іспиту з педагогіки за європейськими нормами і стандартами Реферат 6 стр.
4394. Технологія підготовки та проведення нестандартних уроків Курсова робота 25 стр.
4395. Технологія раннього навчання Миколи Зайцева Реферат 9 стр.
4396. Технологія раннього навчання Миколи Зайцева Реферат 6 стр.
4397. Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету Реферат 11 стр.
4398. Технологія “Читання та письмо для розвитку критичного мислення” (ЧПКМ) Реферат 10 стр.
4399. Типи уроків і їхня класифікація Реферат 14 стр.
4400. Типи уроків з природознавства. Організація та методика проведення предметних уроків в початковій школі. Курсова робота 53 стр.