Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

3901. Система вищої освіти у Франції Реферат 10 стр.
3902. Система вищої освіти у Франції та принципи і шляхи її інтеграції Реферат 20 стр.
3903. Система вищої освіти України Реферат 8 стр.
3904. Система вищої освіти України Реферат 8 стр.
3905. Система вищої освіти України Реферат 7 стр.
3906. Система вищої освіти України Реферат 4 стр.
3907. Система вищої освіти України Реферат 4 стр.
3908. Система вищої освіти України Реферат 4 стр.
3909. Система завдань при вивченні електронних таблиць Exel студентами гуманітарних спеціальностей Реферат 3 стр.
3910. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії Реферат 8 стр.
3911. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії Реферат 8 стр.
3912. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії Реферат 8 стр.
3913. Система методів і методичних прийомів шкільного навчання історії Реферат 7 стр.
3914. Система методів активного навчання у ході тренінгу Реферат 31 стр.
3915. Система науково-дослідної роботи в закладах освіти Реферат 9 стр.
3916. Система науково-дослідної роботи в закладах освіти Реферат 9 стр.
3917. Система науково-дослідної роботи в закладах освіти Реферат 7 стр.
3918. Система організації внутрішкільної методичної роботи. Реферат 7 стр.
3919. Система освіти Античного світу Курсова робота 23 стр.
3920. Система освіти в Австралії Реферат 3 стр.
3921. Система освіти в Канаді Реферат 7 стр.
3922. Система освіти в країнах Західної Європи Реферат 5 стр.
3923. Система освіти в Україні Реферат 15 стр.
3924. СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ Реферат 3 стр.
3925. Система освіти Німеччини Реферат 11 стр.
3926. Система освіти Франції Реферат 18 стр.
3927. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СОЦІАЛЬНА РОБОТА" Стаття 10 стр.
3928. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки Реферат 5 стр.
3929. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки Реферат 5 стр.
3930. Система педагогічних наук.Зв'язок педагогіки з іншими науками.Завдання педагогіки. Напрямки зарубіжної педагогіки Реферат 5 стр.
3931. Система позаурочної виховної діяльності шкіл-інтернатів – важлива умова формування самостійності молодших школярів Реферат 10 стр.
3932. Система превентивної роботи на основі гуманізації сучасної школи Реферат 9 стр.
3933. Система превентивної роботи на основі гуманізації сучасної школи Реферат 6 стр.
3934. Система роботи з молодими вчителями Реферат 31 стр.
3935. Система роботи класного керівника Курсова робота 28 стр.
3936. Система роботи класного керівника Курсова робота 28 стр.
3937. Система роботи класного керівника в сучасній школі Курсова робота 32 стр.
3938. Система роботи класного керівника в сучасній школі Курсова робота 37 стр.
3939. Система сенсорного виховання Реферат 10 стр.
3940. Система сенсорного виховання Реферат 10 стр.
3941. Система термінологічної роботи на уроках фізики в сучасній загальноосвітній школі  Реферат 5 стр.
3942. Системи трудового навчання в сучасній загальноосвітній школі Реферат 3 стр.
3943. СИСТЕМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Реферат 3 стр.
3944. Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації Реферат 10 стр.
3945. Системність як принцип виховної роботи у вищому аграрному навчальному закладі Стаття 14 стр.
3946. Системна організація освіти як передумова якісної підготовки фахівців Стаття 10 стр.
3947. Системний підхід до складання логічної структури теми. Реферат 5 стр.
3948. Системний підхід до складання логічної структури теми. Реферат 3 стр.
3949. Системний Підхід У Педагогіці: Історичний Аспект Реферат 11 стр.
3950. Системний підхід у розбудові системи освіти Реферат 12 стр.
3951. Системний підхід у розбудові системи освіти Реферат 10 стр.
3952. Системний підхід у розбудові системи освіти Реферат 10 стр.
3953. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Стаття 17 стр.
3954. Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання і розвитку Реферат 14 стр.
3955. Ситуативний підхід до вивчення англійської мови в середній школі Курсова робота 29 стр.
3956. Скарбниця людського духу Реферат 7 стр.
3957. СКАРБНИЦЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ Реферат 6 стр.
3958. Складнощі в процесі інклюзії учнів з особливими навчальними потребами у звичайній школі Реферат 15 стр.
3959. СКЛАДОВІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ ВІДНОСИН МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ Стаття 11 стр.
3960. Скликаєм усіх на бал, на осінній карнавал Інше 5 стр.
3961. Слов'янська міфологія Реферат 22 стр.
3962. Словесні методи навчання і їхнє використання у навчальному процесі початкової школи Реферат 10 стр.
3963. Словник-хрестоматія педагогічних понять. Загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактика, школознавство Реферат 335 стр.
3964. Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі Реферат 8 стр.
3965. Словотвірно-структурні особливості технічної термінології Реферат 8 стр.
3966. Снігова Королева Інше 7 стр.
3967. СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА МИРОЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ Стаття 10 стр.
3968. СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА МИРОЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ Стаття 10 стр.
3969. Соціалізація дітей з церебральним паралічем шляхом їх навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Реферат 8 стр.
3970. Соціалізація особистості - необхідна умова виховання свідомого громадянина держави Реферат 3 стр.
3971. Соціалізація особистості - необхідна умова виховання свідомого громадянина держави Реферат 3 стр.
3972. Соціалізація учнів молодшого шкільного віку засобами народної педагогіки Реферат 4 стр.
3973. Соціальні фактори формування навчально-пізнавальної діяльності інженерів-педагогів у процесі навчання  Реферат 4 стр.
3974. Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу Курсова робота 44 стр.
3975. Соціальна допомога в Україні в кінці. XVIII- на поч. XX ст. Реферат 30 стр.
3976. Соціальна допомога у найдревніших слов’янських общинах та Київській Русі Реферат 23 стр.
3977. Соціальна допомога у найдревніших слов’янських общинах та Київській Русі Реферат 21 стр.
3978. Соціальна компетентність: співвідношення наукових категорій  Реферат 13 стр.
3979. Соціальна необхідність комп'ютеризації освіти  Реферат 7 стр.
3980. Соціальна педагогіка Джона Дьюї Реферат 13 стр.
3981. Соціальна педагогіка Джона Дьюї: методологічний аспект Реферат 13 стр.
3982. Соціальна робота і соціально-педагогічні дослідження в Україні в епоху Відродження(друга половина ХV-XVII ст.) Реферат 17 стр.
3983. Соціальна робота як механізм реалізації соціальної політики Реферат 4 стр.
3984. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ПРИНЦИП У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Стаття 9 стр.
3985. Соціальне виховання і допомога у первісному суспільстві Реферат 6 стр.
3986. Соціальний педагог як координатор дитячого руху Реферат 4 стр.
3987. Соціально - педагогічні шляхи соціалізації школярів в умовах навчально-виховного процесу Дипломна робота 70 стр.
3988. Соціально молодіжна політика по відношенню до представників неформальних молодіжних груп Дипломна робота 51 стр.
3989. Соціально молодіжна політика стосовно представників неформальних молодіжних груп. Курсова робота 69 стр.
3990. Соціально – педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально – виховних установ Дипломна робота 103 стр.
3991. Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ Реферат 33 стр.
3992. Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії Реферат 8 стр.
3993. Соціально-педагогічні аспекти морального виховання особистості Реферат 2 стр.
3994. Соціально-педагогічні аспекти формування правової культури у школярів Дипломна робота 68 стр.
3995. Соціально-педагогічні дослідження в Україні в кінці ХVIII- поч. XX ст. Реферат 27 стр.
3996. Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ Курсова робота 32 стр.
3997. Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ Курсова робота 28 стр.
3998. Соціально-педагогічні умови профілактики суїцидальної поведінки у підлітків Дипломна робота 134 стр.
3999. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків Реферат 11 стр.
4000. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків Реферат 9 стр.