Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

3701. Розвиток, виховання і формування особистості Реферат 9 стр.
3702. Розв’язання навчально-пізнавальних задач як спосіб формування життєвих цінностей молодших школярів Реферат 7 стр.
3703. Розв’язування прямокутних трикутників Реферат 11 стр.
3704. Розв’язування систем рівнянь Інше 1 стр.
3705. Розгортання життєвого потенціалу людини - головне гуманістичне завдання сучасної освіти Стаття 7 стр.
3706. Роздуми на тему адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчальної діяльності Реферат 4 стр.
3707. Розкриття змісту естетичного виховання дітей на сторінках вітчизняної періодичної преси другої половини ХІХ століття Реферат 10 стр.
3708. Розлучення Реферат 4 стр.
3709. Розмітка тонкого листового металу Реферат 2 стр.
3710. Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку. Фактори, що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку ліків. Класифікація засобів Інше 9 стр.
3711. Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку. Фактори, що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку ліків. Класифікація засобів Реферат 9 стр.
3712. РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE Стаття 20 стр.
3713. Розробка й упровадження інформаційно-аналітичної системи "Науково-методична рада" в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів Реферат 6 стр.
3714. Розробка модуля дистанційного курсу навчання Реферат 3 стр.
3715. Розробка уроку з економіки, 10 клас Тема уроку: підприємницька діяльність Інше 4 стр.
3716. Розробка уроку за темою:“Лікарські рослини – друзі здоров’я людини”. Реферат 10 стр.
3717. Розробки комплексу занять з фізичного виховання, адаптовані для дітей з розумовими вадами з №1 по №10 Реферат 13 стр.
3718. Розумове виховання Реферат 9 стр.
3719. Розумове виховання Реферат 9 стр.
3720. Розумове виховання Реферат 9 стр.
3721. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ Реферат 3 стр.
3722. Розумове виховання.Формування наукового світогляду Реферат 9 стр.
3723. Розумовий розвиток і розумове виховання Реферат 8 стр.
3724. Розумовий розвиток і розумове виховання Реферат 7 стр.
3725. Розцвіла верба – прийшла справжня весна Інше 4 стр.
3726. Роль і місце вчителя у формуванні особистості учня Реферат 4 стр.
3727. Роль і місце вчителя у формуванні особистості учня Реферат 5 стр.
3728. Роль і зміст методу розповіді вчителя у формуванні вмінь вживати синоніми Реферат 2 стр.
3729. Роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів Реферат 12 стр.
3730. РОЛЬ І МІСЦЕ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, ЙОГО ФУНКЦІЇ Реферат 10 стр.
3731. Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук Реферат 8 стр.
3732. Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук Реферат 8 стр.
3733. Роль і місце української мови і літератури у громадянському вихованні Реферат 10 стр.
3734. Роль і особливості психолого-педагогічної підготовки студентів у непедагогічних університетах. Реферат 294 стр.
3735. Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики Реферат 7 стр.
3736. Роль інтелектуальної компоненти у формуванні в учнів середньої школи навчальних дослідницьких умінь з фізики Реферат 7 стр.
3737. Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів Реферат 9 стр.
3738. Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетентності вчителів Реферат 8 стр.
3739. Роль активних та інтерактивних форм і методів навчання в удосконаленні педагогічного процесу та розвитку творчих здібностей школярів Реферат 4 стр.
3740. РОЛЬ АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ Реферат 4 стр.
3741. Роль батька Реферат 2 стр.
3742. Роль батька в українській сім’ї Реферат 3 стр.
3743. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей Реферат 6 стр.
3744. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей Реферат 4 стр.
3745. Роль вищих навчальних закладів і наукових центрів у підготовці кадрів нової генерації для потреб регіону Стаття 8 стр.
3746. Роль вищої освіти у функціонуванні ринку праці в Україні Реферат 4 стр.
3747. Роль вчителя у процесі виховання громадянина Нідерландів Реферат 8 стр.
3748. Роль гри в розвитку творчої індивідуальності та пізнавальної активності і самостійної молодших школярів Реферат 10 стр.
3749. Роль гри у підвищенні пізнавальної активності першокласників Реферат 9 стр.
3750. РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ Стаття 6 стр.
3751. Роль держави в управлінні освітою. Держава – партнер? Держава – диктатор? Реферат 19 стр.
3752. Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей Реферат 4 стр.
3753. РОЛЬ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ ДІТЕЙ Реферат 4 стр.
3754. Роль дитячої літератури у формуванні національної самосвідомості та характеру дітей Реферат 4 стр.
3755. Роль дитячої літератури у формуванні самосвідомості та характеру дітей Реферат 5 стр.
3756. Роль дорослого в розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства Реферат 8 стр.
3757. Роль дорослого в розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства Реферат 7 стр.
3758. Роль духовних цінностей у вихованні Реферат 12 стр.
3759. Роль емоцій в самотворенні особистості молодшого школяра Курсова робота 76 стр.
3760. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища Реферат 6 стр.
3761. Роль Київської академії в розвитку музичної культури і освіти в Україні у XVIII ст. Стаття 9 стр.
3762. Роль книги у вихованні учнів Реферат 19 стр.
3763. Роль книги у вихованні учнів Реферат 9 стр.
3764. Роль книги у вихованні учнів Реферат 17 стр.
3765. Роль комунікативних умінь у розвитку мовлення учнів Реферат 2 стр.
3766. Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу Курсова робота 41 стр.
3767. Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов Реферат 3 стр.
3768. Роль міжпредметних зв’язків у формуванні комунікативної компетенції учнів Реферат 9 стр.
3769. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя Реферат 9 стр.
3770. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя Реферат 9 стр.
3771. Роль мистецтва у збагаченні шкільного навчання Стаття 9 стр.
3772. Роль мистецтва у формуванні культурологічного підходу до виховання учнівської молоді психолого-педагогічний аспект Реферат 6 стр.
3773. Роль музею історії освіти Київщини у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників Реферат 14 стр.
3774. Роль навчально-методичної служби в організації роботи навчального закладу за новими програмами з медсестринства. Реферат 4 стр.
3775. Роль Олександра Васильовича Духновича у розвитку педагоічної думки в Україні Реферат 10 стр.
3776. Роль особистісно орієнтованих навчально-педагогічних ситуацій у формуванні особистості студентів Стаття 11 стр.
3777. Роль педагогічного колективу у розв'язанні завдань фізичного виховання учнів Реферат 7 стр.
3778. Роль позитивної концепції у становленні особистості майбутнього соціального працівника Стаття 10 стр.
3779. Роль практики у професійній підготовці вчителів Японії Стаття 8 стр.
3780. Роль праці у вихованні учнів початкових класів. Курсова робота 44 стр.
3781. Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні Реферат 22 стр.
3782. Роль рідної мови у реалізації концепції і доктрини національної освіти в Україні Реферат 20 стр.
3783. Роль родинного виховання в формуванні особистості Курсова робота 29 стр.
3784. Роль середовища в особистості дитини Реферат 10 стр.
3785. Роль середовища в особистості дитини Реферат 7 стр.
3786. Роль структурування філологічних знань студентами педагогічного коледжу Реферат 4 стр.
3787. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ Стаття 14 стр.
3788. Роль та місце естетики в системі професійної підготовки інженерів Реферат 6 стр.
3789. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНО- ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ Стаття 18 стр.
3790. РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У ПІДГОТОВЦІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ ТА СЛУЖБИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Реферат 13 стр.
3791. Роль уроків образотворчого мистецтва в естетичному вихованні школярів Курсова робота 22 стр.
3792. Роль учителя в підготовці до кооперативного навчання Інше 12 стр.
3793. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПІДГОТОВЦІ ДО КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ Реферат 9 стр.
3794. РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ Реферат 22 стр.
3795. РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Реферат 15 стр.
3796. Роль фольклору в професійній підготовці вчителів музики Реферат 3 стр.
3797. Роль фольклору в професійній підготовці вчителів музики Реферат 3 стр.
3798. Роль членів родини у сімейному вихованні Реферат 12 стр.
3799. Роль членів родини у сімейному вихованні Реферат 9 стр.
3800. Роль, місце і форма шкільного краєзнавства в естетичному вихованні учнів. Реферат 8 стр.