Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

3201. Проблеми інтеграції ліцею в структуру вищого закладу освіти Стаття 10 стр.
3202. Проблеми аудіювання (сприймання та розуміння) у роботі над розвитком зв’язного мовлення учнів Реферат 4 стр.
3203. Проблеми вдосконалення комунікативних компетентностей при вивченні курсу Українська мова за професійним спрямуванням Реферат 9 стр.
3204. ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Стаття 5 стр.
3205. Проблеми вивчення у школі творчості українських письменників східної діаспори Реферат 12 стр.
3206. Проблеми викладання курсу “Основи ландшафтознавства” у педагогічних ВНЗ Реферат 10 стр.
3207. Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови Реферат 7 стр.
3208. Проблеми виховання Курсова робота 40 стр.
3209. Проблеми виховання Реферат 40 стр.
3210. Проблеми виховання Курсова робота 40 стр.
3211. Проблеми виховання Реферат 29 стр.
3212. Проблеми виховання культури поведінки в молодших школярів Курсова робота 24 стр.
3213. Проблеми впливу на психологiчний розвиток молодших школярів використання комп’ютерів у навчаннi.  Реферат 10 стр.
3214. Проблеми дітей із неповних сімей Реферат 4 стр.
3215. Проблеми дітей із неповних сімей Реферат 3 стр.
3216. Проблеми забезпечення вищої технічної школи навчальною літературою (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) Реферат 6 стр.
3217. Проблеми міжкультурної взаємодії у діловому спілкуванні Стаття 10 стр.
3218. Проблеми морально-релігійного виховання студентської молоді  Реферат 8 стр.
3219. Проблеми навчання в пунктах вивчення української мови у Польщі Реферат 9 стр.
3220. Проблеми нацiональної школи й педагогiки на сторiнках часопису “Вiльна українська школа” Реферат 14 стр.
3221. Проблеми обдарованих дітей Реферат 22 стр.
3222. Проблеми оптимізації роботи підготовчого відділення університету Стаття 4 стр.
3223. Проблеми освіти глухих та громадянське суспільство Канади та України Реферат 5 стр.
3224. Проблеми підвищення рівня правової культури студентської молоді Реферат 7 стр.
3225. Проблеми підготовки вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, в системі післядипломної освіти Реферат 11 стр.
3226. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах Реферат 11 стр.
3227. Проблеми педагогічної антропології та становлення дизайнерської освіти в Україні Реферат 13 стр.
3228. Проблеми побудови технології навчання математики, спрямованої на інтелектуальний розвиток учнів Реферат 6 стр.
3229. Проблеми практичної підготовки молодого фахівця в умовах університетської освіти Стаття 16 стр.
3230. Проблеми пропедевтики інформаційної культури в початковій школі Реферат 8 стр.
3231. Проблеми професійної підготовки нової генерації вчителів іноземної мови Реферат 8 стр.
3232. Проблеми професійного саморозвитку педагога Реферат 5 стр.
3233. Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища Реферат 7 стр.
3234. Проблеми розвитку післядипломної економічної освіти  Реферат 6 стр.
3235. Проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів трудового навчання. Реферат 5 стр.
3236. Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів Реферат 11 стр.
3237. Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів Реферат 13 стр.
3238. Проблеми та організація навчально-виховного процесу у малокомплектній школі на сторінках педагогічної періодики Курсова робота 31 стр.
3239. Проблеми трудового виховання у педагогічній системі А.С. Макаренко Реферат 2 стр.
3240. Проблеми форм організації навчання Реферат 5 стр.
3241. Проблеми форм організації навчання Реферат 5 стр.
3242. Проблеми форм організації навчання Реферат 5 стр.
3243. Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу Реферат 8 стр.
3244. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ Стаття 11 стр.
3245. проблеми формування особистості майбутнього інженера машинобудівного профілю, педагогічні умови формування інформаційної культури, впровадження інформаційних технологій в освітній процес.  Стаття 18 стр.
3246. Проблеми формування особистості майбутнього лікаря в процесі психолого-педагогічної підготовки Реферат 6 стр.
3247. Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей Реферат 10 стр.
3248. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Стаття 6 стр.
3249. Проблемне навчання Реферат 4 стр.
3250. Проблемне навчання в системі інноваційних методик на уроках математики у початковій школі Інше 9 стр.
3251. Проблемне навчання в системі інноваційних методик на уроках математики у початковій школі Реферат 9 стр.
3252. Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта Реферат 11 стр.
3253. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ЇХНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Стаття 7 стр.
3254. Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у загальноосвітній школі Реферат 5 стр.
3255. Проблемне навчання як фактор управління якістю навчального процесу Реферат 11 стр.
3256. Проблемне навчання як фактор формування професійних умінь майбутнього вчителя математики педагогічних ВНЗ Реферат 5 стр.
3257. Провідні ідеї творчої спадщини Лева Ясінчука Питання суспільного дошкільного виховання у працях педагога Реферат 8 стр.
3258. Провідні орієнтири сучасної дошкільної освіти та можливості використання в ній позитивних елементів минулого Реферат 20 стр.
3259. Провідні орієнтири сучасної дошкільної освіти та можливості використання в ній позитивних елементів минулого Реферат 20 стр.
3260. ПРОВІДНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. І ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Реферат 26 стр.
3261. Провідні чинники формування дидактичних основ вивчення української мов й літератури в Галичині Реферат 23 стр.
3262. Провідні чинники формування дидактичних основ вивчення української мови й літератури в Галичині Курсова робота 33 стр.
3263. Провідна роль українського католицького університету в освітньо-виховній діяльності церкви (друга пол. ХХ ст.) Реферат 10 стр.
3264. Провідник (Windows Explorer) Інше 9 стр.
3265. Проведення гри з економіки “О, щасливчик!” Інше 9 стр.
3266. Проведення народних ігор в початковій школі Інше 9 стр.
3267. Проведення основної частини уроку Реферат 8 стр.
3268. Проведення уроків фізичної культури Реферат 3 стр.
3269. Проведення уроку Реферат 7 стр.
3270. Проведення уроку Реферат 7 стр.
3271. Проведення фронтальних занять з розвитку зв’язного мовлення  Реферат 4 стр.
3272. Проводи осені Реферат 7 стр.
3273. ПРОВОДИ ОСЕНІ Реферат 4 стр.
3274. Прогноз погоди Контрольна робота 2 стр.
3275. Програма освіти України Реферат 12 стр.
3276. ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ Стаття 10 стр.
3277. Програма “Родинне вогнище”Організація психологічного тренінгу серед генетично залежних дітей і студентської молоді з родин хворих на алкоголізм та наркоманію. Реферат 6 стр.
3278. Програми виховання і навчання дітей Реферат 8 стр.
3279. Програми виховання і навчання дітей Реферат 7 стр.
3280. Програмні засоби навчального призначення: особливості розробки, дидактична доцільність застосування, їх функціональне призначення і типологія  Реферат 11 стр.
3281. Програмоване та проблемне навчання Реферат 3 стр.
3282. Програмування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення елементів квантової механіки Реферат 16 стр.
3283. Програмування наскрізної самостійної роботи при вивчені дисципліни “Теорія машин і механізмів” студентами агроінженерних спеціальностей Реферат 11 стр.
3284. Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст. Реферат 4 стр.
3285. Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст. Реферат 4 стр.
3286. Проект створення профконсультаційного центру для старшокласників Реферат 5 стр.
3287. Проективні техніки у розвитку творчої активності молодших школярів Реферат 11 стр.
3288. Проектна діяльність як форма впровадження інноваційних технологій у змісті екологічної освіти Стаття 11 стр.
3289. ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Стаття 14 стр.
3290. Проектна робота під час занять з іноземної мови Реферат 3 стр.
3291. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів Реферат 13 стр.
3292. Проектування виховного процесу в сільській початковій школі Реферат 2 стр.
3293. Проектування життєтворчої мотивації учнів Реферат 8 стр.
3294. Проектування педагогічних тестів контролю знань Реферат 7 стр.
3295. Проектування як спосіб організації творчої діяльності першокласників Магістерська робота 132 стр.
3296. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів Реферат 15 стр.
3297. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів Реферат 15 стр.
3298. Пропедевтичний курс основи комп‘ютероної графки у ліцейному класі за няпрямком дизайн  Реферат 5 стр.
3299. Пропозиції з поліпшення освітніх можливостей для учнів з порушенням слуху   Реферат 10 стр.
3300. Простір освіти з точки зору її основного суб'єкта Реферат 5 стр.