Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Педагогіка
тут знаходиться 4935 робіт

3101. Предмет,задачі,основні категорії педагогіки вищої школи.Вища школа як педагогічна система Реферат 11 стр.
3102. Презентація як засіб формування професійного інтересу до вивчення іноземної мови Стаття 10 стр.
3103. Презентація як засіб формування професійного інтересу студентів до вивчення іноземної мови Реферат 3 стр.
3104. Приватна вища освіта України в історико-педагогічних дослідженнях Реферат 21 стр.
3105. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 5 стр.
3106. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 5 стр.
3107. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 5 стр.
3108. Приватна школа і нові методи утворення Реферат 4 стр.
3109. Привентивне виховання Реферат 14 стр.
3110. Пригоди Колобка(Індивідуальне логопедичне заняття з розвитку звуковимови) Реферат 4 стр.
3111. Прийоми активізації навчального процесу на уроках англійської мови Реферат 11 стр.
3112. Прийоми навчання і пізнавальна діяльність учнів на уроках історії Реферат 7 стр.
3113. Прийомна сім'я Дипломна робота 80 стр.
3114. ПРИЙОМНА СІМЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОПІКИ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ Дипломна робота 90 стр.
3115. Принципи Інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору Реферат 14 стр.
3116. Принципи інтернет-технологій як основа формування єдиного освітнього простору Реферат 14 стр.
3117. Принципи визначення валових витрат підприємства Реферат 7 стр.
3118. Принципи виробничого навчання Реферат 6 стр.
3119. Принципи виробничого навчання Реферат 5 стр.
3120. Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності Реферат 14 стр.
3121. Принципи кредитно-модульної технології навчання Реферат 6 стр.
3122. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ Реферат 7 стр.
3123. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ Реферат 12 стр.
3124. Принципи навчання основ економіки Реферат 17 стр.
3125. Принципи навчання як дидактична категорія Реферат 30 стр.
3126. Принципи особистісно орієнтованого навчання у формуванні музичного мислення студента-виконавця Стаття 13 стр.
3127. Принципи педагогічної аксіології Реферат 10 стр.
3128. Принципи управління освітою Реферат 5 стр.
3129. Принципи управління освітою Реферат 4 стр.
3130. Принципи управлінської діяльності менеджера освіти Реферат 5 стр.
3131. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Стаття 9 стр.
3132. Принципи формування системи освіти (освітніх систем) України Реферат 17 стр.
3133. Природа навколо нас (урок) Реферат 3 стр.
3134. Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості Реферат 10 стр.
3135. Природа — наша мати, треба її оберігати Інше 15 стр.
3136. Природа — це казка, яку треба читати серцем Реферат 4 стр.
3137. Природа, як засіб розумового виховання учня. Значення спадщини В.О.Сухомлинського в розвитку творчих здібностей учнів Реферат 3 стр.
3138. Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу Курсова робота 26 стр.
3139. Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу Курсова робота 26 стр.
3140. Про ігрові форми навчання у вузі. Реферат 4 стр.
3141. Про актуальність патріотичного виховання студентів економічних спеціальностей Реферат 5 стр.
3142. Про впровадження КНП при навчанні народному ремеслу художньої кераміки  Реферат 3 стр.
3143. Про графічний спосіб розв’язання математичних задач Реферат 25 стр.
3144. Про графічний спосіб розв’язання задач Реферат 26 стр.
3145. Про графічний спосіб розв’язання математичних задач Реферат 20 стр.
3146. Про книгу і бібліотеку Реферат 8 стр.
3147. Про книгу і бібліотеку Реферат 8 стр.
3148. Про книгу і бібліотеку Реферат 7 стр.
3149. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Стаття 10 стр.
3150. Про особливості навчання дітей правам людей Реферат 5 стр.
3151. Про особливості навчання дітей правам людей Реферат 5 стр.
3152. Про педагогічну майстерність викладача вищого навчального закладу Реферат 5 стр.
3153. Про педагогічну майстерність викладача вищого навчального закладу Реферат 5 стр.
3154. Про психологію управління Курсова робота 21 стр.
3155. Про реальність управлінської аксіологічної свідомості (стилі, ролі людей в управлінні) Реферат 17 стр.
3156. Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації педагогічного профілю Реферат 9 стр.
3157. Проблема адаптації студентів до навчання у вищому закладі освіти в педагогічній теорії Дипломна робота 50 стр.
3158. Проблема аналізу й оцінки навчальної діяльності учнів Реферат 9 стр.
3159. Проблема відповідальності в психологічних дослідженнях Реферат 11 стр.
3160. Проблема вивчення української мови в школах зарубіжжя з врахуванням лемківського питання Реферат 6 стр.
3161. Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики Реферат 11 стр.
3162. Проблема виховання обдарованої дитини Курсова робота 21 стр.
3163. Проблема вчителя і вчительської праці в українській художньо-педагогічній думці кінця ХІХ – поч. ХХ ст Реферат 8 стр.
3164. Проблема вчителя і вчительської праці в українській художньо-педагогічній думці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Реферат 6 стр.
3165. Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці Реферат 12 стр.
3166. Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті наукової організації праці Реферат 12 стр.
3167. Проблема зла в романі М.О.Булгакова “Майстер і Маргарита” Інше 7 стр.
3168. Проблема мети і завдань виховання Реферат 48 стр.
3169. Проблема методів навчання Реферат 4 стр.
3170. Проблема морального виховання особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського Курсова робота 64 стр.
3171. Проблема морального становлення особистості в педагогічній спадщині В.Сухомлинського Дипломна робота 46 стр.
3172. Проблема морального становлення особистості в педагогічній спадщині В.Сухомлинського Курсова робота 45 стр.
3173. Проблема музично-естетичного сприйняття національного мистецтва на сучасному уроці музики в старших класах Реферат 8 стр.
3174. Проблема навичок і вмінь усного спілкування у навчанні дітей старшого дошкільного віку іноземних мов Реферат 10 стр.
3175. Проблема навчання обдарованих дітей Реферат 4 стр.
3176. Проблема навчання обдарованих дітей Реферат 4 стр.
3177. Проблема навчання обдарованих дітей Реферат 4 стр.
3178. Проблема навчання обдарованих дітей Реферат 4 стр.
3179. Проблема навчання обдарованих дітей. Неуспішність учнів і шляхи її подолання Реферат 9 стр.
3180. Проблема наркоманії у сучасному суспільстві Курсова робота 24 стр.
3181. Проблема наступно-перспективних зв’язків у практиці вивчення морфеміки і словотвору в шкільному курсі рідної мови Реферат 7 стр.
3182. Проблема організації навчальної діяльності студентів з підвищеними математичними здібностями в аграрних вищих навчальних закладах Стаття 8 стр.
3183. Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології Реферат 6 стр.
3184. Проблема попередження асоціальної поведінки серед осіб, які ніде не вчаться і не працюють Реферат 9 стр.
3185. Проблема професійної придатності студентів молодших курсів до педагогічної діяльності Стаття 12 стр.
3186. Проблема професійного самовизначення особистості: теоретичний аспект Стаття 11 стр.
3187. Проблема професійного самовизначення учнів старших класів Реферат 9 стр.
3188. Проблема професійного самовизначення учнів старших класів Реферат 7 стр.
3189. Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу Реферат 8 стр.
3190. Проблема розвитку дитячих творчих здібностей Реферат 27 стр.
3191. Проблема удосконалення превентивного виховання стосовно тютюнозалежних серед підлітків Реферат 19 стр.
3192. Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект Реферат 7 стр.
3193. Проблема форми та впливу особистості вчителя в навчальних інформаційних технологіях  Реферат 6 стр.
3194. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації Стаття 16 стр.
3195. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці Контрольна робота 11 стр.
3196. Проблема формування творчої самостійної діяльності учнів у педагогічній науці Реферат 10 стр.
3197. Проблема фразеологізмів у системі роботи над словом у методиці початкового курсу навчання української мови Реферат 2 стр.
3198. Проблема художньо-творчого розвитку учнівської молоді в умовах соціокультурної трансформації суспільства Реферат 8 стр.
3199. Проблема цінностей як складової професіоналізму майбутнього вчителя у психолого-педагогічній літературі Реферат 9 стр.
3200. Проблема “дітей вулиці” в Україні Магістерська робота 82 стр.